Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Tijela za zaštitu potrošača i Europska komisija traže od Volkswagena da dovrši popravke svih automobila pogođenih skandalom s mjerenjem emisija

Bruxelles, 7. rujna 2017.

Europska tijela za zaštitu potrošača i Europska komisija danas su poslala zajednički dopis glavnom direktoru Volkswagena tražeći da grupa Volkswagen što prije popravi sve automobile pogođene skandalom „Dieselgate”.

Riječ je o dijelu koordinirane akcije europskih tijela za zaštitu potrošača kojom se nastoji osigurati da grupa Volkswagen poštuje propise o zaštiti potrošača u rješavanju posljedica tog skandala i da bude proaktivna u odnosu na potrošače. Tijela za zaštitu potrošača diljem EU-a i dalje primaju naznake da mnogi pogođeni automobili još nisu popravljeni.

Nakon razgovora s povjerenicom Jourovom 2016. Volkswagen se obvezao da će sve pogođene automobile popraviti do jeseni 2017. Europska tijela za zaštitu potrošača, pod vodstvom nizozemskog nadležnog tijela za potrošače i tržišta, danas traže od Volkswagena da u roku od mjesec dana potvrdi da će ispuniti taj plan. Pritom zahtijevaju potpunu transparentnost tog procesa, uz iscrpno navođenje onoga što je dosad postignuto i onoga što još treba učiniti. Volkswagen bi trebao jamčiti i da će riješiti eventualne probleme koji bi se mogli pojaviti nakon popravka u skladu sa zahtjevom Komisije da se svi pogođeni Volkswagenovi automobili u potpunosti usklade s homologacijskim propisima.

Povjerenica Jourová poručila je: Drago mi je što tijela za zaštitu potrošača, kao tijela za provedbu prava EU-a, nastupaju jedinstveno prema Volkswagenu i ustraju u tome da se naši zahtjevi poštuju. Tijela za zaštitu potrošača mogu zajedničkim djelovanjem osigurati da se zakonodavstvo EU-a o zaštiti potrošača poštuje u cijeloj Uniji. To je osobito važno u rješavanju paneuropskih problema kao što je slučaj Volkswagen koji utječe na više od 8 milijuna potrošača u različitim državama članicama. Nakon donošenja današnjeg zajedničkog stajališta europski potrošači mogu biti sigurni da su tijela za zaštitu potrošača u državama članicama i Europska komisija na njihovoj strani i da se polovične mjere neće prihvaćati.

Tijela za zaštitu potrošača očekuju Volkswagenov odgovor, među ostalim u vezi sa sljedećim:

  • Transparentnost i komunikacija. Volkswagen bi trebao što je prije moguće pojedinačno obavijestiti potrošače o popravcima i trebao bi dati potrošačima dovoljno informacija da im omogući donošenje dobro utemeljenih odluka. U skladu s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te bi informacije trebale uključivati:

o precizne i jasne razloge zašto treba popraviti automobil,

o što popravak obuhvaća,

o što trebaju učiniti da im se automobil popravi,

o što će se dogoditi ili što bi se moglo dogoditi ako se njihov automobil ne popravi,

o u kojim će državama članicama automobili koji nisu popravljeni prestati biti tehnički ispravni i kada će se to dogoditi.

  • Obavještavanje vlasnika rabljenih automobila i potrošača koji automobile nisu kupili kod Volkswagenovih zastupnika. Kad je riječ o potrošačima koji vozila nisu kupili kod Volkswagenovih zastupnika ili ih kod njih ne servisiraju (npr. rabljeni automobili i automobili kupljeni izravno od uvoznika), Volkswagen bi se morao maksimalno potruditi da ih informira.
  • Mjera kojom se izgrađuje povjerenje. Tijela za zaštitu potrošača ocijenila su pozitivnim najavu grupe Volkswagen o pružanju jamstva za popravak potrošačima i smatraju da će se time ojačati njihovo povjerenje. Danas su tijela za zaštitu proizvođača zatražila od Volkswagena da o jamstvu aktivno obavijesti sve one na koje se odnosi, da jamstvo ne bude ograničeno samo na određene dijelove automobila ni na određeno vremensko razdoblje i da se pravno obveže da će se nakon popravka zadržati sveukupne karakteristike automobila.
  • Podrška prodavačima automobila u izvođenju popravaka. Iako proizvođači snose odgovornost za osiguravanje sukladnosti tipa vozila, u skladu s Direktivom o prodaji robe široke potrošnje i jamstvima prodavač je odgovoran za eventualne neispravnosti u trenutku isporuke robe. Tijela traže od Volkswagena da upotrijebi sva moguća sredstva kako bi prodavačima olakšao rad.
  • Produljenje razdoblja za popravke. Europska tijela za zaštitu potrošača traže od Volkswagena da potvrdi u kojem će se roku popraviti svi automobili. Ako popravci potraju dulje od jeseni 2017., Volkswagen bi se trebao obvezati na produljenje razdoblja za besplatan popravak softvera onoliko koliko je potrebno kako bi ispunio svoju obvezu da osigura da su svi automobili u skladu sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti potrošača.

Sljedeći koraci

Tijela za zaštitu potrošača traže od Volkswagena da u roku od mjesec dana odgovori na njihov zahtjev i da se uključi u dijalog na europskoj razini. Svaka država članica sama će odlučiti o daljnjim koracima ako Volkswagen ne reagira na ovo zajedničko stajalište ili ako se ne postigne dogovor. Tijela mogu poduzeti mjere primjerene lokalnim okolnostima, što prema potrebi može uključivati i provedbene mjere.

Kontekst

Uredbom EU-a o suradnji u zaštiti potrošača nacionalna tijela za zaštitu potrošača povezana su u paneuropsku mrežu za provedbu zaštite potrošača. Zahvaljujući tom okviru nacionalno tijelo u jednoj državi članici EU-a može stupiti u kontakt s ekvivalentnim tijelom u drugoj državi članici i zatražiti od njega posredovanje u slučaju prekogranične povrede propisa EU-a o zaštiti potrošača.

Suradnja se primjenjuje na propise o zaštiti potrošača u različitim područjima, kao što su Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi, Direktiva o pravima potrošača ili Direktiva o prodaji robe široke potrošnje i jamstvima.

U okviru suradnje u području zaštite potrošača tijela redovito razmatraju pitanja od zajedničkog interesa za zaštitu potrošača na jedinstvenom tržištu te koordiniraju nadzor tržišta i eventualno pokretanje provedbenih mjera. Komisija olakšava razmjenu informacija među tijelima i njihovo međusobno usklađivanje.

Dodatne informacije

Politika EU-a za zaštitu potrošača

IP/17/3102

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar