Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kuluttajaviranomaiset ja komissio patistavat Volkswagenia saattamaan päätökseen niiden autojen korjaamisen, joita päästöskandaali koskee

Bryssel 7. syyskuuta 2017

EU:n kuluttajaviranomaiset ja Euroopan komissio lähettivät tänään Volkswagenin toimitusjohtajalle yhteisen kirjeen, jossa kehotetaan konsernia korjaamaan nopeasti kaikki autot, joita ”dieselgate”-skandaali koskee.

Tämä on osa EU:n kuluttajaviranomaisten koordinoitua toimintaa sen varmistamiseksi, että Volkswagen-konserni noudattaa kuluttajalainsäädäntöä skandaalin jälkeen ja on aktiivisesti yhteydessä niihin kuluttajiin, joihin skandaali vaikuttaa. Kuluttajaviranomaiset eri puolilla EU:ta saavat edelleen ilmoituksia, joiden mukaan monia päästöhuijauksen kohteena olleista autoista ei ole vielä korjattu.

Komissaari Jourován kanssa vuonna 2016 käytyjen neuvottelujen jälkeen Volkswagen sitoutui korjaamaan kaikki päästöhuijauksen kohteena olleet autot syksyyn 2017 mennessä. EU:n kuluttajaviranomaiset kehottavat nyt Alankomaiden kuluttaja- ja markkinaviranomaisen johdolla Volkswagenia vahvistamaan kuukauden kuluessa, että se pitää kiinni tästä suunnitelmasta. Ne vaativat täyttä avoimuutta tässä prosessissa, muun muassa yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitä on tehty ja mitä on vielä tekemättä. Volkswagenin olisi taattava, että se ratkaisee kaikki mahdolliset ongelmat korjauksen jälkeen noudattaen komission vaatimusta, jonka mukaan kaikki päästöhuijauksen kohteena olleet Volkswagenin autot on saatettava täysin tyyppihyväksyntää koskevien sääntöjen mukaisiksi.

Komissaari Jourová sanoi olevansa mielissään siitä, että kuluttajaviranomaiset, jotka valvovat EU:n lainsäädännön noudattamista, vaativat yhdessä rintamassa Volkswagenia täyttämään EU:n vaatimukset. ”Toimimalla yhdessä kuluttajaviranomaiset voivat varmistaa, että EU:n kuluttajalainsäädäntöä noudatetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on erityisen merkittävää silloin, kun käsitellään Euroopan laajuisia ongelmia, kuten Volkswagenin tapausta, joka vaikuttaa yli 8 miljoonaan kuluttajaan eri jäsenvaltioissa. Tämänpäiväinen yhteinen kanta antaa EU:n kuluttajille varmuuden siitä, että niin jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaiset kuin Euroopan komissio ovat heidän puolellaan ja että puolitiehen jääviä toimenpiteitä ei hyväksytä”, Jourová jatkoi.

Kuluttajaviranomaiset odottavat Volkswagenilta palautetta muun muassa seuraavista seikoista:

  • Avoimuus ja tiedottaminen: Volkswagenin olisi ilmoitettava kuluttajille korjauksesta erikseen niin pian kuin mahdollista. Volkswagenin olisi annettava kuluttajille riittävästi tietoja, jotta he voivat tehdä tietoihin perustuvan päätöksen. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin mukaisesti tiedoissa olisi mainittava

o selvästi ja täsmällisesti ne syyt, joiden vuoksi autoa on korjattava;

o mitä korjaukseen sisältyy;

o mitä kuluttajien on tehtävä saadakseen autonsa korjatuksi:

o mitä tapahtuu, jos he eivät korjauta autoaan;

o missä jäsenvaltioissa autot, joita ei ole korjattu, muuttuvat liikennekelvottomiksi ja milloin se tapahtuu.

  • Tiedottaminen käytettyjen autojen omistajille ja Volkswagenin jälleenmyyjäverkoston ulkopuolisille kuluttajille: Volkswagenin olisi maksimoitava niille kuluttajille suunnatut tiedotustoimensa, jotka ovat ostaneet autonsa Volkswagenin jälleenmyyjäverkoston ulkopuolella tai jotka huollattavat autonsa sen ulkopuolella (esim. käytetyt autot, suoraan maahantuojalta ostetut autot).
  • Luottamusta rakentava toimenpide: Kuluttajaviranomaiset olivat tyytyväisiä Volkswagen-konsernin ilmoittamaan luottamusta rakentavaan toimenpiteeseen, jolla annetaan kuluttajille korjausta koskeva takuu. Kuluttajaviranomaiset pyytävät nyt Volkswagenia tiedottamaan tästä aktiivisesti kaikille asianosaisille, olemaan rajoittamatta takuuta vain tiettyihin auton osiin tai tiettyyn ajanjaksoon ja antamaan laillisesti sitovan vakuutuksen siitä, että autojen yleinen suorituskyky säilyy samana korjauksen jälkeen.
  • Autojen jälleenmyyjien tukeminen korjausprosessissa: Vaikka vastuu autojen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta on valmistajalla, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevan direktiivin mukaan myyjä on vastuussa kaikista virheistä tavaran luovutusajankohtana. Viranomaiset pyytävät Volkswagenia helpottamaan kaikin mahdollisin keinoin jälleenmyyjien työtä.
  • Korjausprosessin jatkaminen: EU:n kuluttajaviranomaiset pyytävät Volkswagenia vahvistamaan aikataulun, jossa kaikki autot korjataan. Jos korjausprosessi kestää yli syksyn 2017, Volkswagenin olisi sitouduttava jatkamaan ajanjaksoa, jonka aikana ohjelmiston korjaaminen on ilmaista, niin kauan kuin on tarpeen, jotta se voi noudattaa velvollisuuttaan varmistaa, että kaikki autot ovat EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia.

Seuraavat vaiheet

EU:n kuluttajaviranomaiset pyytävät Volkswagenia vastaamaan niiden pyyntöön kuukauden kuluessa ja käymään vuoropuhelua Euroopan tasolla. Jos Volkswagen ei reagoi tähän yhteiseen kantaan tai sopimukseen ei voida päästä, kukin jäsenvaltio tekee itse päätöksen jatkotoimista. Viranomaiset voivat ryhtyä toimiin, jotka sopivat niiden paikallisiin olosuhteisiin, tarvittaessa myös täytäntöönpanotoimiin.

Taustaa

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöverkostosta annetulla asetuksella liitetään kansalliset kuluttajaviranomaiset Euroopan laajuiseksi täytäntöönpanoverkostoksi. Näiden puitteiden ansiosta yhden EU-maan viranomaiset pystyvät ottamaan yhteyttä vastaaviin viranomaisiin toisessa EU-maassa ja pyytämään niitä toimimaan tapauksissa, joissa EU:n kuluttajansuojasääntöjä rikotaan valtioiden rajat ylittävästi.

Yhteistyön piiriin kuuluvat eri aloilla sovellettavat kuluttajansuojasäännöt, kuten sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi, kuluttajien oikeuksia koskeva direktiivi tai kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskeva direktiivi.

Kuluttajansuojayhteistyön puitteissa viranomaiset tarkastelevat säännöllisesti kuluttajansuojaan sisämarkkinoilla liittyviä yhteisiä huolenaiheita ja koordinoivat markkinoiden valvontatoimiaan ja mahdollisia täytäntöönpanotoimiaan. Komissio helpottaa viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja tietojen koordinointia.

Lisätietoja

EU:n kuluttajapolitiikka

IP/17/3102

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar