Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tarbijakaitse ja Euroopa Komisjon kutsuvad Volkswagenit üles tegema korda kõik heitgaasiskandaali kaasatud autod

Brüssel, 7. september 2017

Täna saatsid ELi tarbijakaitseasutused ja Euroopa Komisjon Volkswageni kontserni tegevjuhile ühiskirja, milles kutsutakse tegema kiiresti korda kõik Dieselgate'i kaasatud autod.

Tegemist on ühe sammuga ELi tarbijakaitseasutuste kooskõlastatud tegevuses, mille eesmärk on tagada, et Volkswageni kontsern järgib pärast skandaali tarbijaõiguse norme ning pakub autoomanikele ennetavat abi. Tarbijakaitseasutused saavad kogu ELis teateid selle kohta, et paljusid probleemseid autosid ei ole veel korda tehtud.

Pärast kõnelusi volinik Vera Jourovága 2016. aastal lubas Volkswagen kõik probleemsed autod 2017. aasta sügiseks korda teha. Täna kutsuvad ELi tarbijakaitseasutused Madalmaade tarbijate ja turgude ameti juhtimisel Volkswagenit tungivalt üles ühe kuu jooksul kinnitama, et see lubadus täidetakse. Asutused nõuavad täielikku läbipaistvust, sealhulgas üksikasjalikku teavet juba tehtu ja edaspidise tegevuse kohta. Volkswagen peaks tagama kõigi pärast remonti tekkida võivate probleemide lahendamise, sest komisjon on taotlenud kõikide probleemsete Volkswageni autode täielikku vastavusse viimist tüübikinnituse normidega.

Volinik Jourová ütles: „Mul on heameel näha, et tarbijakaitseasutused, kes aitavad tagada ELi õigusnormide järgimist, on Volkswageni küsimuses ühinenud ja võitlevad meie nõudmiste täitmise eest. Koos tegutsedes saavad tarbijakaitseasutused tagada ELi tarbijaõigusest kinnipidamise kogu ELis. See on eriti oluline üleeuroopaliste probleemide korral, sest VW juhtum mõjutab rohkem kui 8 miljonit tarbijat eri liikmesriikides. Tänase ühise seisukohaga on liikmesriikide tarbijakaitseasutused ja Euroopa Komisjon asunud ELi tarbijate poolele ning poolikut lahendust ei aktsepteeri keegi.“

Tarbijakaitseasutused ootavad Volkswagenilt tagasisidet muu hulgas järgmistes küsimustes:

  • Läbipaistvus ja teabevahetus: Volkswagen peaks igale tarbijale esimesel võimalusel remondi kohta teavet andma. Volkswagen peaks pakkuma tarbijatele piisavalt teavet teadlike otsuste tegemiseks. Kooskõlas ebaausate kaubandustavade direktiiviga peaks see teave sisaldama järgmist:

o auto parandamise täpsed ja selged põhjused;

o mida parandatakse;

o mida peab tarbija auto parandusse viimiseks tegema;

o mis juhtub siis, kui tarbija ei vii autot parandusse;

o millises liikmesriigis ja millisest hetkest alates ei peeta parandamata autosid enam sõidukorras olevaks.

  • Teavitama kasutatud autode omanikke ja tarbijaid väljaspool Volkswageni müügikohti: Volkswagen peaks andma endast kõik, et teavitada väljaspool Volkswageni müügikohti auto ostnud või autot hooldavaid tarbijaid (nt kasutatud autode, otse importijalt ostetud autode omanikud).
  • Usalduse loomine: Tarbijakaitseasutused väljendasid heameelt selle üle, et Volkswageni kontsern püüab luua usaldust, teatades, et heitgaasiprobleemiga sõidukite parandamine on garanteeritud. Täna palusid tarbijakaitseasutused Volkswagenil sellest kõiki teavitada ja mitte piirata garantiid vaid auto teatavate osade või kindla ajavahemikuga, ning võtta õiguslikult siduv kohustus tagada autode sõidukindlus pärast remonti.
  • Remondialane toetus automüüjatele: Auto tüübi vastavuse tagamine on küll tootja ülesanne, kuid müügi ja garantiide direktiivi kohaselt vastutab kauba üleandmise hetkel esinevate puuduste eest müüja. Tarbijakaitse palub Volkswagenil kasutada kõiki võimalusi automüüjate töö lihtsustamiseks.
  • Remondiprotsessi pikendamine: ELi tarbijakaitseasutused paluvad Volkswagenil kinnitada ajakava, mille jooksul kõik autod remonditakse. Kui autode kordategemiseks ei piisa 2017. aasta sügisest, peaks Volkswagen pikendama tarkvara tasuta remondi perioodi nii kauaks, kui kõikide autode ELi tarbijaõigusele vastavaks muutmisele kulub.

Järgmised sammud

ELi tarbijakaitseasutused paluvad Volkswagenil vastata kirjale ühe kuu jooksul ning alustada dialoogi Euroopa tasandil. Kui Volkswagen ei reageeri ühiskirjale või kui kokkulepet ei saavutata, otsustab edasise tegevuse iga liikmesriik ise. Ametiasutused võivad võtta kohalikele oludele sobivaid meetmeid, sealhulgas sunnimeetmeid.

Taustteave

ELi tarbijakaitsealase koostöö määrus ühendab riiklikud tarbijakaitseasutused üleeuroopaliseks jõustamisalase koostöö võrgustikuks. Tänu sellele raamistikule võib ühe liikmesriigi asutus helistada partnerasutusele teises ELi riigis ja paluda tal ELi tarbijakaitsenormide piiriülese rikkumise korral sekkuda.

Koostööd tehakse eri valdkondade tarbijakaitsenormide alal, milleks võib olla ebaausate kaubandustavade direktiiv, tarbijaõiguste direktiiv või müügi ja garantiide direktiiv.

Tarbijakaitse raamistiku alusel vaatavad asutused korrapäraselt läbi ühtsel turul tarbijakaitsealased ühist huvi pakkuvad küsimused ja kooskõlastavad turujärelevalvemeetmed ning edasise tegevuse õigusnormide täitmise tagamiseks. Komisjon soodustab ja koordineerib teabevahetust pädevate asutuste vahel.

Lisateave

ELi tarbijakaitsepoliitika

IP/17/3102

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar