Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Органите за защита на потребителите и Европейската комисия настояват Volkswagen да приключи ремонтирането на автомобилите, засегнати от скандала с емисиите

Брюксел, 7 септември 2017 r.

Днес органите за защита на потребителите в ЕС и Европейската комисия изпратиха съвместно писмо до главния изпълнителен директор на Volkswagen, като настояха групата бързо да поправи всички автомобили, засегнати от скандала „Дизелгейт“.

Това е част от съгласуваните действия на органите за защита на потребителите в ЕС, чиято цел е да се гарантира, че групата Volkswagen спазва правото за защита на потребителите след скандала и че предприема активни мерки по отношение на съответните потребители. До органите за защита на потребителите в целия ЕС продължават да постъпват сигнали, че много от засегнатите автомобили все още не са поправени.

След разговори с комисар Йоурова през 2016 г. Volkswagen се ангажира да ремонтира всички засегнати автомобили до есента на 2017 г. Днес органите за защита на потребителите в ЕС, начело с нидерландския орган за потребителите и пазарите (ACM), призовават Volkswagen да потвърди в срок от един месец, че този план ще бъде изпълнен. Те изискват пълна прозрачност на този процес, в т.ч. подробен отчет за това, което вече е постигнато, и за онова, което остава да се направи. Volkswagen трябва да гарантира разрешаването на всички проблеми, които биха могли да възникнат след ремонта, тъй като Комисията поиска всички засегнати автомобили на марката да бъдат приведени изцяло в съответствие с правилата за типово одобрение.

Комисар Йоурова заяви: „Радвам се, че в качеството си на органи за правоприлагане на правото на ЕС органите за защита на потребителите са единни по отношение на Volkswagen и настояват нашите изисквания да бъдат спазени. Чрез съвместните си действия тези органи могат да гарантират, че правото на ЕС за защита на потребителите се спазва навсякъде в Съюза. Това е от особено значение при решаването на общоевропейски проблеми, като например в случая с VW, който засегна над 8 милиона потребители в различни държави членки. С днешната съвместна позиция потребителите от ЕС могат да бъдат сигурни, че както органите за защита на потребителите в държавите членки, така и Европейската комисия са на тяхна страна и че няма да бъдат приети никакви половинчати мерки.“

Органите за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП) очакват обратна информация от Volkswagen по следните въпроси:

  • Прозрачност и комуникация: Volkswagen трябва да информира за ремонта всеки потребител поотделно във възможно най-кратък срок, а също така да предостави на потребителите достатъчно информация, за да им позволи да вземат информирано решение. В съответствие с Директивата относно нелоялните търговски практики, това следва да включва информация като например:

o Точни и ясни причини защо автомобилът трябва да бъде ремонтиран;

o Какво включва ремонтът;

o Какво трябва да направят собствениците, за да бъде ремонтиран автомобилът им;

o Какво може да се случи или какво ще се случи, ако автомобилът им не бъде ремонтиран;

o В кои държави членки автомобилите, които не са били ремонтирани, ще станат технически неизправни и кога ще стане това.

  • Информиране на собствениците на автомобили втора употреба и на потребителите, които не ползват услугите на представителствата на Volkswagen: Volkswagen трябва максимално да увеличи усилията си да информира потребителите, които не са закупили автомобилите си от представителства на марката или извършват поддръжката им извън тези представителства (напр. автомобили втора употреба или автомобили, закупени директно от вносителите).
  • Мярка за изграждане на доверие: Органите за защита на потребителите приветстват обявената от групата Volkswagen мярка за изграждане на доверие, която гарантира на потребителите, че автомобилите им ще бъдат ремонтирани. Днес органите за СОЗП поискаха Volkswagen активно да разпространи съобщението до всички засегнати лица, вместо да го ограничава само до някои части на автомобилите или до определен период от време, и да даде правно обвързващо уверение, че цялостните характеристики на автомобилите ще бъдат запазени и след ремонта.
  • Подкрепа за търговците на автомобили при ремонта: Докато производителите отговарят за осигуряването на типово съответствие, съгласно Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции продавачът е този, който носи отговорност за всеки дефект към момента на доставка на стоките. Органите приканват Volkswagen да използва всички възможни средства, за да улесни работата на търговците на автомобили.
  • Удължаване на ремонтния процес: Органите за защита на потребителите в ЕС искат Volkswagen да потвърди в какъв срок ще бъдат поправени всички автомобили. Ако ремонтният процес продължи и след есента на 2017 г., Volkswagen трябва да се ангажира с удължаване на периода за безплатен ремонт на софтуера за необходимото време, за да изпълни задължението си да осигури съответствието на всички автомобили със законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Следващи стъпки

Органите за защита на потребителите в ЕС приканват Volkswagen да отговори на тяхното искане в срок от един месец и да участва в диалог на европейско равнище. Всяка държава членка трябва да определи какви да бъдат следващите действия, ако Volkswagen не реагира на настоящата обща позиция или ако не може да бъде постигнато споразумение. Органите могат да предприемат мерки, подходящи за съответните местни условия, включително, ако е необходимо, действия по правоприлагане.

Контекст

Регламентът за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Благодарение на тази уредба национален орган в държава членка на ЕС може да поиска от орган в друга държава членка да се намеси в случай на трансгранично нарушение на правилата на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството се прилага по отношение на правила за защита на потребителите в редица области, като например Директивата относно нелоялните търговски практики, Директивата за правата на потребителите и Директивата относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

Органите за СЗОП редовно правят преглед на въпроси от общ интерес за защита на потребителите в рамките на единния пазар и координират своите дейности по надзор на пазара, както и евентуалните действия по правоприлагане. Комисията улеснява обмена на информация между компетентните органи и координацията помежду им.

За повече информация

Политика на ЕС по отношение на потребителите

IP/17/3102

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar