Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: επισκόπηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την ετήσια ανάλυσή της για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη, μαζί με αξιολόγηση των ανισορροπιών που εξακολουθούν να υφίστανται.

Δημοσιεύει επίσης μια έκθεση για την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, μια έκθεση για την κατάσταση του χρέους της Ιταλίας, καθώς και μια έκθεση συνοδευόμενη από πρόταση προς το Συμβούλιο για επιβολή προστίμου στην Αυστρία λόγω υποβολής ψευδών στοιχείων.

Τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στην υλοποίηση των εξατομικευμένων κατευθύνσεων πολιτικής που έλαβαν πέρυσι σχετικά με το «ενάρετο τρίγωνο» της ενίσχυσης των επενδύσεων, της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της διασφάλισης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Η παρούσα αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών εντάσσεται στον ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, που είναι γνωστός ως χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η δέσμη έπεται των οικονομικών προβλέψεων που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι σημερινές 27 ανά χώρα εκθέσεις (για όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα η οποία υπόκειται σε ειδικό πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας) περιέχουν την ετήσια ανάλυση που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των οικονομιών των κρατών μελών και, όπου χρειάζεται, αξιολόγηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Σε συνέχεια της δημοσίευσης, τον Νοέμβριο, της ετήσιας επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 και των συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ, όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες για το επόμενο έτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σημερινή δέσμη μετατοπίζει το κέντρο βάρους στη εθνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εν όψει των εαρινών ανά χώρα συστάσεων.

Η έγκαιρη δημοσίευση των ανά χώρα εκθέσεων, πριν από την παρουσίαση των εθνικών προγραμμάτων και την επικαιροποίηση των ανά χώρα συστάσεων, εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής Γιούνκερ για εξορθολογισμό και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σκοπός είναι να δοθεί χρόνος για διάλογο με τα κράτη μέλη όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες και να επικεντρωθούν περισσότερο οι προσπάθειες σε κοινωνικά θέματα και θέματα απασχόλησης.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, καθώς και για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η σημερινή ανάλυση δείχνει ότι η στρατηγική μας που βασίζεται στην τόνωση των επενδύσεων, στην επίτευξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και σε υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές, αποδίδει καρπούς. Γι΄ αυτό, αντί να δίνουμε στον κόσμο ψεύτικες υποσχέσεις που δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, καλύτερα να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που μας κληροδότησε η κρίση και τις διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών μας. Οι πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών μας και να διασφαλίζουν ότι η ανάκαμψη γίνεται αισθητή από όλους.»

Η Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η Ευρώπη παρουσιάζει ουσιαστική πρόοδο. Η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται και διαπιστώνουμε ότι οι μισθοί παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Καθώς επανέρχεται μια συγκρατημένη ανάπτυξη, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τον κίνδυνο της φτώχειας, της ανισότητας των εισοδημάτων και των ευκαιριών.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Το τελευταίο δωδεκάμηνο, πολλές χώρες της ΕΕ σημείωσαν περαιτέρω - αν και όχι πάντα αρκετή - πρόοδο στην αντιμετώπιση των κυριότερων οικονομικών τους προκλήσεων. Με τόση αβεβαιότητα που μας περιβάλλει, ένα πράγμα είναι σαφές: αυτές οι προκλήσεις θα υπερνικηθούν μόνο με αποφασιστική δράση, τόσο από τις κυβερνήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία όσο και αυτές που θα τις διαδεχθούν.»

Οι αναλύσεις που περιέχονται στις σημερινές ανά χώρα εκθέσεις δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η οικονομική ανάκαμψη συνέβαλε στην πτώση των ποσοστών ανεργίας, παρότι αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα. Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις που περιέχουν ορισμένες από τις εκθέσεις δείχνουν ότι τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουν διορθωθεί, και ότι σημαντικά αποθέματα του ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού χρέους έχουν αρχίσει να μειώνονται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι: τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουν διορθωθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό, ενώ τα υψηλά αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων επηρεάζουν αρνητικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε μερικά κράτη μέλη.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή ξεκίνησε εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για 13 χώρες μέλη με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο αντιμετώπιζαν μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αξιολογήσει τη σοβαρότητα των ανισορροπιών αυτών. Και τα 13 κράτη μέλη που εξετάστηκαν διεξοδικά φέτος παρουσίαζαν ανισορροπίες ή υπερβολικές ανισορροπίες πέρυσι. Τα αποτελέσματα αυτών των επισκοπήσεων περιέχονται στις αντίστοιχες εκθέσεις ανά χώρα.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Φινλανδία δεν αντιμετωπίζει τώρα ανισορροπίες στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τα υπόλοιπα 12 κράτη μέλη αντιμετωπίζουν είτε ανισορροπίες (6) είτε υπερβολικές ανισορροπίες (6). Αυτά τα κράτη θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε ειδική παρακολούθηση προσαρμοσμένη στο βαθμό και στη φύση των ανισορροπιών τους. Η παρακολούθηση θα εστιάσει στα μέτρα πολιτικής που λαμβάνουν αυτά, και θα συνίσταται στη διεξαγωγή ενισχυμένου διαλόγου με τις εθνικές αρχές, στην πραγματοποίηση αποστολών εμπειρογνωμόνων και στην κατάρτιση εκθέσεων προόδου. Συνοπτικά, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις καταλήγουν στα εξής:

  • Η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κύπρος αντιμετωπίζουν υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες.
  • Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία και η Σουηδία αντιμετωπίζουν οικονομικές ανισορροπίες.
  • Η Φινλανδία δεν αντιμετωπίζει οικονομικές ανισορροπίες.

Έκθεση για τη μεταφορά του Δημοσιονομικού Συμφώνου

Το Σώμα των επιτρόπων εξέδωσε επίσης σήμερα ανακοίνωση και έκθεση για τη μεταφορά του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο είναι κύριο στοιχείο της διακυβερνητικής Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ). Δεσμεύει τα 22 κράτη μέλη (τα κράτη της ζώνης του ευρώ, συν τη Βουλγαρία, τη Δανία και τη Ρουμανία) να τηρούν τις αρχές της ενισχυμένης δημοσιονομικής πειθαρχίας και τον κανόνα περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού με διορθωτικό μηχανισμό. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο σχεδιάστηκε ως μέρος της πολιτικής που αποφάσισε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ορισμένα από τα στοιχεία του έχουν έκτοτε ενσωματωθεί στο δίκαιο της ΕΕ.

Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο έχουν ήδη ενσωματώσει την ουσία του Δημοσιονομικού Συμφώνου στο εθνικό τους δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο εκάστοτε εθνικός σχεδιασμός διαφέρει ως φυσική συνέπεια του πλαισίου που θέτει η Συνθήκη, η οποία απλώς καθορίζει αρχές και σχετικά ευρείες απαιτήσεις.

Όταν λήφθηκε η απόφαση για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, δεν ήταν δυνατό να συναφθεί η Συνθήκη στο πλαίσιο της έννομης τάξης της ΕΕ και ως εκ τούτου επιλέχθηκε η λύση μιας διακυβερνητικής Συνθήκης. Ωστόσο, προβλέπονται μέτρα για την ενσωμάτωση της ΣΣΣΔ στο δίκαιο της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία και νομιμότητα εντός της Ένωσης.

Έκθεση για την κατάσταση του χρέους της Ιταλίας

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης έκθεση για την Ιταλία, σύμφωνα με το άρθρο126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην οποία εξετάζει τη συμμόρφωση της χώρας με το κριτήριο του χρέους, όπως ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και με την τιμή αναφοράς για τον ρυθμό μείωσής του.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν τα πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα, ύψους τουλάχιστον 0,2% του ΑΕΠ, τα οποία η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εγκρίνει μέχρι τον Απρίλιο του 2017 το αργότερο, δεν έχουν θεσπιστεί με αξιόπιστο τρόπο μέχρι αυτή την ημερομηνία ώστε να μειωθεί το κενό όσον αφορά την ευρεία συμμόρφωση με το προληπτικό σκέλος το 2017 (και συνεπώς το 2016), πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν τηρείται το κριτήριο του χρέους όπως ορίζεται στη Συνθήκη και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/1997.

Ωστόσο, η απόφαση για το αν θα προταθεί η έναρξη διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος θα ληφθεί μόνο βάσει των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής για το 2017, αφού ληφθούν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία για το 2016 καθώς και η υλοποίηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ιταλικές αρχές τον Φεβρουάριο του 2017.

Έκθεση για μια υπόθεση δήλωσης ψευδών στατιστικών στοιχείων και πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την επιβολή προστίμου στην Αυστρία

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την επιβολή στην Αυστρία προστίμου 29,8 εκατ. ευρώ λόγω δήλωσης ψευδών στοιχείων για το δημόσιο χρέος. Μετά από έρευνα και επαφές με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η βαριά αμέλεια κρατικών οντοτήτων του κρατιδίου του Σάλτσμπουργκ οδήγησε στην κοινοποίηση προς την Eurostat ψευδών στατιστικών στοιχείων για το 2012 και το 2013 όσον αφορά το έλλειμμα και το χρέος της Αυστρίας για το διάστημα 2008-2012. Τα αυστριακά στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος, αφότου διορθώθηκαν τον Απρίλιο του 2014, δημοσιεύονται χωρίς επιφυλάξεις από την Eurostat.

Επόμενα βήματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Το Συμβούλιο πρόκειται να συζητήσει τις ανά χώρα εκθέσεις της Επιτροπής καθώς και τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί σε διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη με αντικείμενο τις αντίστοιχες εκθέσεις. Οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν τα κράτη μέλη για να συζητήσουν με τις κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερομένους. Οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στην αυξημένη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία, πριν από τη δημοσίευση των ανά χώρα εκθέσεων, και θα συνεχίζονται κατά την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των προγραμμάτων σταθερότητας ή σύγκλισης.

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη τη στενή ανάμιξη των εθνικών τους κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων ώστε να διασφαλιστεί η ιδιοποίηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας από ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα κληθούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προετοιμασία του προγράμματος, δεδομένου ότι η επιτυχής εφαρμογή του εξαρτάται επίσης από τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή θα προτείνει νέα δέσμη ειδικών ανά χώρα συστάσεων την άνοιξη.

Ιστορικό

Η έγκαιρη δημοσίευση των ανά χώρα εκθέσεων εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής Γιούνκερ για εξορθολογισμό και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με την έκθεση των πέντε προέδρων και τα μέτρα που εξήγγειλε η Επιτροπή για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Οι αλλαγές εισήχθησαν ώστε να υπάρξει δυνατότητα ενός αποτελεσματικού διαλόγου για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της ζώνης του ευρώ, στην αρχή του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να διατεθεί περισσότερος χρόνος για διάλογο με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα. Οι σημερινές εκθέσεις αντανακλούν επίσης τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην απασχόληση και στις κοινωνικές παραμέτρους, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Επίσης, τη χρονιά που πέρασε, η Επιτροπή έκανε σαφέστερη και διαφανέστερη τη διαδικασία εφαρμογής των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μειώνοντας τον αριθμό των κατηγοριών από έξι σε τέσσερις: απουσία ανισορροπιών, ανισορροπίες, υπερβολικές ανισορροπίες και υπερβολικές ανισορροπίες με λήψη διορθωτικών μέτρων (διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών). Η ενέργεια αυτή περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση για τα βήματα προς την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, του Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερα

Memo

Ανακοίνωση για τις εκθέσεις ανά χώρα

Εκθέσεις ανά χώρα

Ανακοίνωση και έκθεση για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο

Έκθεση για την κατάσταση του χρέους της Ιταλίας

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για επιβολή προστίμου στην Αυστρία

Μemo Αυστρία

Έκθεση για την Αυστρία

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2017

Έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017: φθινοπωρινή δέσμη

Έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνησης 2017

 

IP/17/308

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar