Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU skapar global allians för tortyrfri handel

Bryssel den 7 september 2017

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström meddelar idag att EU kommer att lansera en internationell allians för tortyrfri handel.

Målet med initiativet – en gemensam insats tillsammans med Argentina och Mongoliet – är att få ett slut på handeln med varor som används för dödsstraff och tortyr. Det lanseras officiellt den 18 september under FN:s generalförsamlings vecka i New York.

Genom alliansen för tortyrfri handel vill länder i hela världen stoppa handeln med varor som används för tortyr och dödsstraff. Tortyr är enligt internationell rätt förbjudet under alla omständigheter. Trots det säljs och köps fortfarande produkter som används för att orsaka död och smärta i hela världen. Det kan till exempel röra sig om batonger med metallpiggar, elchockbälten, verktyg som kan användas för att hålla fast en persons midja, arm eller ben och samtidigt ge elstötar, kemikalier som används vid avrättningar och verktyg för att injicera dem med våld.

– Det enda de här produkterna används till är att orsaka fruktansvärda smärtor och att döda människor, säger Cecilia Malmström. Vi bör aldrig tillåta att de köps och säljs som vilken vara som helst. Det är dags för konkreta åtgärder för att bli av med den här avskyvärda handeln.

– EU:s egna lagar på det här området har lett till positiva resultat, men de som tillverkar de här varorna försöker kringgå sådan lagstiftning. Ju fler länder som ansluter sig till samarbetet, desto effektivare blir vi. Under min tid som kommissionär och ledamot av Europaparlamentet har jag vid många tillfällen träffat personer som blivit offer för tortyr – flyktingar, samvetsfångar och fångar som väntar på avrättning. Jag är övertygad om att handelspolitiken kan vara ett sätt att stärka mänskliga rättigheter i hela världen, tillägger Cecilia Malmström.

Lanseringen den 18 september i FN:s huvudkontor är resultatet av en gemensam insats av EU, Argentina och Mongoliet. Då ansluter sig en grupp länder till en gemensam politisk förklaring (alliansens webbplats är redan online på www.torturefreetrade.org). Totalt väntas omkring 50 FN-medlemsländer från hela världen – Afrika, Asien, Europa och Nord- och Sydamerika – ansluta sig på lanseringsdagen. Alliansen skulle kunna utgöra grunden för ett bredare FN-samarbete på det här området.

Genom att ansluta sig till alliansen samtycker länderna till fyra åtgärdsområden:

  • Vidta åtgärder för att kontrollera och begränsa exporten av sådana här varor.
  • Utrusta tullmyndigheter med lämpliga verktyg. Alliansen kommer att upprätta en plattform för att övervaka handelsflöden, utbyta information och identifiera nya produkter.
  • Tillhandahålla tekniskt stöd för att hjälpa länder att inrätta och genomföra lagar som förbjuder denna handel.
  • Utbyta rutiner för effektiva system för kontroll och tillsyn.

EU står fast i skyddet av de mänskliga rättigheterna, kampen mot tortyr och avskaffande av dödsstraffet. EU:s stränga lagstiftning om handel med varor som används för tortyr eller dödsstraff har redan gett resultat. Delvis till följd av tuffare EU-regler har det blivit svårare och dyrare att få tag på läkemedel för dödliga injektioner.

Men EU-lagstiftningen gäller bara i Europa. Tillverkare och försäljare av den här typen av varor försöker kringgå EU-lagarna, så ju fler länder som åtar sig att förbjuda export av dem, desto effektivare blir ansträngningarna att avskaffa handeln med dem. Alliansen är ett sätt att vidta konkreta åtgärder och särskilda steg för att stoppa handeln med sådana varor globalt och göra det betydligt svårare att få tillgång till dem.

Bakgrund

Ett av målen med EU:s utrikespolitik är att främja respekten för de grundläggande rättigheterna. EU:s åtagande att sätta stopp för tortyr och avskaffa dödsstraffet inbegriper sedan 2005 åtgärder för att förhindra handeln med varor som kan användas för dödsstraff eller tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

EU har en förteckning över förbjudna produkter och har också ett system som gör att nya produkter snabbt kan förbjudas. EU har regler om exportkontroller för att förhindra att läkemedel som anges i förteckningen används för dödsstraff, förbud mot förmedlingstjänster som rör någon av varorna i förteckningen och regler om tekniskt stöd till länder utanför EU. Förra året skärpte EU sin lagstiftning ytterligare för att inkludera ett förbud mot transitering genom EU:s territorium och hamnar samt marknadsföring, till exempel vid handelsmässor.

Läs mer

webbplatsen om alliansen för tortyrfri handel finns mer information om målen för alliansen och om anmälan till lanseringsevenemanget.

Nedladdningsbara videor och foton finns på EbS, till exempel bilder på tortyrredskap och en intervju med kommissionär Cecilia Malmström.

IP/17/3088

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar