Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU ustanavlja globalno Združenje za prepoved trgovine z izdelki za mučenje

Bruselj, 7. septembra 2017

Komisarka EU za trgovino Cecilia Malmström je danes najavila, da bo EU ustanovila mednarodno Združenje za prepoved trgovine z izdelki za mučenje.

Namen pobude je – v sodelovanju z Argentino in Mongolijo – odpraviti trgovino z izdelki, ki se uporabljajo za izvršitev smrtne kazni in mučenje, uradno pa se začne 18. septembra med tednom generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku.

Združenje za prepoved trgovine z izdelki za mučenje je globalno prizadevanje držav iz celega sveta za ustavitev trgovine z izdelki, ki se uporabljajo za mučenje in smrtno kazen. Mednarodno pravo prepoveduje mučenje v vseh okoliščinah. Kljub temu se po svetu še vedno trguje z izdelki, ki se uporabljajo za povzročitev smrti in bolečine. Ti izdelki vključujejo palice s kovinskimi bodicami, pasove za zadajanje elektrošoka in posebne klešče, s katerimi se med mučenjem z električnim tokom zgrabi človeka za pas ali ud, kemične snovi, ki se uporabljajo za izvršitev smrtne kazni, in sisteme za prisilno injiciranje teh snovi.

„Ti izdelki ne služijo drugemu, kot zadajanju hudih bolečin in ubijanju ljudi. Nikoli ne bi smeli dovoliti, da se z njimi trguje kot s katerim koli drugim blagom. Čas je za konkretne ukrepe, da bi ustavili trgovino s tem grozljivim blagom,“ je izjavila komisarka Malmström.

„Zakoni EU na tem področju so že obrodili sadove, vendar proizvajalci teh izdelkov poskušajo zaobiti zakonodajo. Sodelovanje bo učinkovitejše, če bo k pobudi pristopilo čim več držav. Med mandatom komisarke in poslanke Evropskega parlamenta sem se ob številnih priložnostih srečala z žrtvami mučenja – begunci, zaporniki vesti, obsojenci na smrt. Prepričana sem, da je trgovinska politika lahko način za krepitev človekovih pravic po vsem svetu,“ dodaja Malmströmova.

Ustanovitev Združenja 18. septembra na sedežu Združenih narodov je rezultat skupnih prizadevanj EU, Argentine in Mongolije. Ob tej priložnosti bodo države podpisale skupno politično izjavo (spletna stran Združenja – www.torturefreetrade.org – je sedaj na voljo). Prvi dan naj bi se po pričakovanjih Združenju priključilo 50 držav članic ZN iz vsega sveta – Afrike, obeh Amerik, Azije in Evrope. Združenje lahko postane podlaga za širše sodelovanje ZN na tem področju.

S pridružitvijo Združenju države sprejmejo štiri točke ukrepanja:

  • sprejmejo ukrepe za nadzor in omejevanje izvoza tovrstnih izdelkov,
  • carinske organe opremijo z ustreznimi orodji. Združenje bo vzpostavilo platformo za spremljanje trgovinskih tokov, izmenjavo informacij in prepoznavanje novih izdelkov,
  • zagotovijo tehnično pomoč državam pri pripravi in izvajanju zakonov o prepovedi te trgovine,
  • izmenjujejo prakse za učinkovite sisteme nadzora in pregona.

EU je zavezana varstvu človekovih pravic ter boju proti mučenju in odpravi smrtne kazni. Stroga zakonodaja EU glede trgovanja z izdelki, ki se uporabljajo za mučenje ali izvršitev smrtne kazni, že žanje rezultate. Zdravila, ki se uporabljajo za smrtno injekcijo je, delno tudi zaradi strožjih pravil EU, vse težje dobiti in so tudi vse dražja.

Vendar zakonodaja EU velja le v Evropi. Proizvajalci in trgovci teh izdelkov poskušajo zaobiti zakone EU, tako da bodo prizadevanja za odpravo te trgovine učinkovitejša, če se bo čim več držav zavezalo prepovedi izvoza tovrstnih izdelkov. Združenje je način za sprejetje konkretnih in specifičnih ukrepov za zaustavitev trgovine s takšnimi izdelki po vsem svetu, in sicer tako da bi znatno otežili dostop do teh izdelkov.

Ozadje

Eden izmed ciljev zunanje politike EU je širjenje spoštovanja temeljnih pravic. Zavezanost EU za odpravo mučenja in ukinitev smrtne kazni vključuje od leta 2005 ukrepe za preprečevanje trgovine z izdelki, ki se lahko uporabljajo za izvršitev smrtne kazni ali mučenje ali drugo okruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje z ljudmi.

EU je pripravila seznam prepovedanih izdelkov, hkrati pa uporablja hitri mehanizem, ki ji tudi omogoča, da prepove nove izdelke. Ima pravila za nadzor izvoza, da se prepreči uporaba naštetih zdravil za izvrševanje smrtne kazni, prepoveduje posredniške storitve v zvezi z naštetimi izdelki in tehnično pomoč tretjim državam. Lani je še dodatno poostrila svojo zakonodajo, tako da zdajvključuje tudi prepoved tranzita prek ozemlja EU in v pristaniščih ter promocijo teh izdelkov, na primer na trgovskih sejmih.

Več informacij

Spletna stran Združenja za prepoved trgovine z izdelki za mučenje, vključno z informacijami glede ciljev Združenja in registracijo na otvoritveno prireditev.

Prenosljivi videi in fotografije so na voljo na EbS, vključno s slikami mučilnih orodij in pogovorom s komisarko Malmström.

IP/17/3088

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar