Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES izveidos globālu aliansi pret tādu preču tirdzniecību, kuras var izmantot spīdzināšanai

Briselē, 2017. gada 7. septembrī

ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma šodien paziņoja, ka ES izveidos starptautisku aliansi pret tādu preču tirdzniecību, kuras var izmantot spīdzināšanai.

Kopā ar Argentīnu un Mongoliju sāktās iniciatīvās mērķis ir izbeigt tādu preču tirdzniecību, kuras izmanto nāvessoda izpildei un spīdzināšanai, un to oficiāli atklās 18. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas nedēļā Ņujorkā.

Izveidojot aliansi pret tādu preču tirdzniecību, kuras var izmantot spīdzināšanai, valstis visā pasaulē vēlas izbeigt tirdzniecību ar precēm, kuras izmanto spīdzināšanai un nāvessoda izpildei. Starptautiskās tiesības pilnībā aizliedz spīdzināšanu. Tomēr, neskatoties uz to, pasaulē joprojām tiek tirgoti nāves un sāpju rīki. Tie ir, piemēram, steki ar metāla dzelkšņiem, elektrošoka jostas un knaibles, ar kurām cilvēku sagrābj aiz vidukļa vai ekstremitātes, raidot elektrotriecienu, ķīmiskās vielas, ko izmanto, lai cilvēkiem izpildītu nāvessodu, un piespiedu injekcijas sistēmas, ar kurām to izpilda.

“Šie ražojumi nekalpo citam nolūkam kā vien nepanesamu sāpju radīšanai un cilvēku nonāvēšanai. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tie tiek tirgoti tāpat kā jebkura cita prece. Ir pienācis laiks konkrētai rīcībai, lai izbeigtu šo zemisko tirdzniecību,” sacīja komisāre Sesīlija Malmstrēma.

“ES tiesību aktiem šajā jomā ir bijuši labi rezultāti, taču šo preču ražotāji cenšas šos tiesību aktus apiet. Jo vairāk valstu pievienosies, lai sadarbotos, jo efektīvāk sasniegsim iecerētos mērķus. Pildot komisāres un Eiropas Parlamenta deputātes pienākumus, daudzkārt esmu satikusi spīdzināšanas upurus: bēgļus, ieslodzītos pārliecības dēļ, uz nāvi notiesātus ieslodzītos. Esmu pārliecināta, ka tirdzniecības politiku var izmantot, lai stiprinātu cilvēktiesības visā pasaulē,” piebilda komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Iniciatīva, ko atklās 18. septembrī ANO galvenajā mītnē, ir tapusi sadarbībā starp ES, Argentīnu un Mongoliju, un atklāšanas pasākumā valstis parakstīs kopīgu politisko deklarāciju (alianses tīmekļa vietne — www.torturefreetrade.org — tagad ir pieejama tiešsaistē). Ir paredzams, ka atklāšanas dienā iniciatīvai kopumā pievienosies aptuveni 50 ANO dalībvalstis no visas pasaules: Āfrikas, Amerikas, Āzijas un Eiropas. Alianse varētu kļūt par pamatu plašākai ANO sadarbībai šajā jomā.

Pievienojoties aliansei, valstis piekritīs četriem rīcības punktiem:

  • veikt pasākumus, lai kontrolētu un ierobežotu šo preču eksportu;
  • nodrošināt muitas iestādēm atbilstošus instrumentus. Alianse izveidos platformu, lai uzraudzītu tirdzniecības plūsmas, apmainītos ar informāciju un identificētu jaunus ražojumus;
  • nodrošināt tehniskās palīdzības pieejamību, lai palīdzētu valstīm izstrādāt un īstenot tiesību aktus šādas tirdzniecības aizliegšanai;
  • apmainīties ar pieredzi par efektīvām kontroles un izpildes sistēmām.

ES ir apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības, kā arī cīnīties pret spīdzināšanu un panākt nāvessoda atcelšanu. ES stingrajiem tiesību aktiem par tirdzniecību ar precēm, ko izmanto spīdzināšanai vai nāvessoda izpildei, jau ir jūtami rezultāti. Daļēji tādēļ, ka ES noteikumi ir kļuvuši stingrāki, ir grūtāk iegūt nāvējošām injekcijām izmantojamās zāles un tās ir kļuvušas dārgākas.

Taču ES tiesību akti ir spēkā tikai Eiropā. Šādu preču ražotāji un tirgotāji cenšas apiet ES tiesību aktus, tādēļ jo vairāk valstu apņemsies aizliegt šo preču eksportu, jo efektīvāki būs pasākumi, lai izbeigtu šādu tirdzniecību. Alianse nodrošina iespēju reāli rīkoties un veikt konkrētus pasākumus, lai izbeigtu šādu preču tirdzniecību visā pasaulē, ievērojami apgrūtinot to iegūšanu.

Konteksts

Viens no ES ārpolitikas mērķiem ir veicināt pamattiesību ievērošanu. ES apņemšanās novērst spīdzināšanu un atcelt nāvessodu kopš 2005. gada ietver pasākumus, kuru mērķis ir nepieļaut tirdzniecību ar precēm, kuras varētu tikt izmantotas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai, vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai.

ES iekļauj sarakstā aizliegtus ražojumus un paredz paātrinātu mehānismu, kas nodrošina, ka var aizliegt arī jaunus ražojumus. Tā ir ieviesusi noteikumus par eksporta kontroli, lai nepieļautu uzskaitīto zāļu izmantošanu nāvessoda izpildei, aizliedz sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar visām uzskaitītajām precēm, kā arī sniegt tehnisko atbalstu trešām valstīm. Pagājušajā gadā ES vēl vairāk pastiprināja savus tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tie ietver tranzīta aizliegumu ES teritorijā un ostās un reklamēšanas aizliegumu, piemēram, gadatirgos.

Sīkāka informācija

Alianses pret tādu preču tirdzniecību, kuras var izmantot spīdzināšanai, tīmekļa vietne, kurā ir ietverta informācija par alianses mērķiem un reģistrēšanos atklāšanas pasākumam.

Vietnē Europe by Satellite (EbS) ir pieejami videomateriāli un fotoattēli, t. sk. spīdzināšanas rīku attēli un intervija ar komisāri Sesīliju Malmstrēmu.

IP/17/3088

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar