Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES skelbia apie kuriamą pasaulinį Aljansą, kuriuo siekiama uždrausti prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos kankinimui

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 7 d.

Už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström šiandien paskelbė, kad ES sukurs tarptautinį Aljansą, sieksiantį uždrausti prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos kankinimui.

Šia iniciatyva, kurioje taip pat dalyvauja Argentina ir Mongolija, siekiama visiškai sustabdyti prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei ir kankinimui. Apie jos pradžią bus paskelbta rugsėjo 18 d. Niujorke vyksiančioje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos savaitėje.

Aljanso, prie kurio jungiasi viso pasaulio šalys, tikslas – uždrausti prekiauti įrankiais, kurie gali būti naudojami kankinimui ir mirties bausmei. Pagal tarptautinę teisę kankinimas draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis. Tačiau, nepaisant to, mirtį ir skausmą sukeliančiais įrankiais tebeprekiaujama visame pasaulyje. Tarp tokių įrankių – lazdos su metaliniais spygliais, elektrošoko diržai, elektros smūgio kilpos, neriamos ant liemens ar galūnių, cheminės medžiagos, skirtos mirties bausmei vykdyti, ir prievartinių injekcijų sistemos.

„Vienintelė šių gaminių paskirtis – sukelti nežmonišką skausmą ir žudyti. Negalime leisti, kad jais būtų prekiaujama kaip bet kokiomis kitomis prekėmis. Laikas imtis konkrečių veiksmų, kad nebeliktų tokios niekingos prekybos, – sakė Komisijos narė C. Malmström. –

ES teisės aktai jau davė teigiamų rezultatų, tačiau tų prekių gamintojai sugeba rasti mūsų įstatymų spragų. Kuo daugiau šalių prisijungs prie Aljanso bendradarbiavimo veiklos, tuo veiksmingesnis jis bus. Tiek kaip Komisijos, tiek kaip Europos Parlamento narei man teko sutikti daug kankinimų aukų – pabėgėlių, vadinamųjų sąžinės kalinių, taip pat nuteistųjų mirties bausme. Esu įsitikinusi, kad prekybos politika gali padėti sustiprinti žmogaus teises ir tvarų vystymąsi visame pasaulyje“.

Rugsėjo 18 d. Jungtinių Tautų būstinėje pristatysima bendra politinė deklaracija – ES, Argentinos ir Mongolijos bendrų pastangų rezultatas – pritrauks dar daugiau šalių. Jau veikia ir Aljanso interneto svetainė – torturefreetrade.org. Tikimasi, kad rugsėjo 18 d. prie Aljanso prisijungs dar maždaug 50 JT narių – Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos ir Europos šalys. Aljansas galėtų tapti platesnio JT bendradarbiavimo šioje srityje pagrindu.

Prie Aljanso prisijungusios šalys turės laikytis keturių taisyklių:

  • imtis tokių prekių eksporto kontrolės ir apribojimo priemonių;
  • suteikti muitinėms adekvačių kovos priemonių. Aljansas sukurs prekybos srautų stebėjimo, informacijos mainų ir naujų produktų identifikavimo platformą;
  • teikti techninę pagalbą šalims, rengiančioms ir įgyvendinančioms teisės aktus, kuriais draudžiama tokia prekyba;
  • dalytis gerąja patirtimi veiksmingų kontrolės ir įgyvendinimo sistemų srityje.

ES yra pasiryžusi ginti žmogaus teises, kovoti su kankinimu ir siekti mirties bausmės panaikinimo. Griežti ES teisės aktai, kuriais reglamentuojama prekyba kankinimui ar mirties bausmei naudojamomis prekėmis, jau davė rezultatų. Be kita ko, dėl sugriežtintų ES taisyklių mirtinoms injekcijoms reikiamų vaistų sunkiau gauti, be to, jie yra brangesni.

Tačiau ES teisės aktai taikomi tik Europoje. Šių prekių gamintojai ir prekiautojai bando apeiti ES įstatymus, tad kuo daugiau pasaulio šalių įsipareigos uždrausti tokių prekių eksportą, tuo vaisingesnės bus pastangos sustabdyti šią prekybą. Aljansas suteikia galimybę imtis konkrečių veiksmų, kad visame pasaulyje būtų uždrausta prekyba tokiomis prekėmis ir jų gauti būtų gerokai sunkiau.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš ES užsienio politikos tikslų – puoselėti pagrindines teises. ES įsipareigojimas sustabdyti kankinimą ir panaikinti mirties bausmę nuo 2005 m. apima priemones, kuriomis užkertamas kelias prekybai prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei ar kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui.

Be to, ES yra sudariusi draudžiamų prekių sąrašus ir nustačiusi į rinką patekusių naujų prekių spartaus uždraudimo procedūrą. Taip pat nustatytos eksporto kontrolės taisyklės, kuriomis užkertamas kelias į sąrašą įtrauktų vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, draudžiamos bet kokių į sąrašą įtrauktų prekių tarpininkavimo paslaugos ir techninė pagalba trečiosioms šalims. Pernai ES dar labiau sugriežtino šios srities teisės aktus, kad būtų draudžiamas tokių prekių tranzitas per ES teritoriją ir uostus ir jų reklamavimas, pavyzdžiui, prekybos mugėse.

Daugiau informacijos

Aljanso interneto svetainė, kurioje rasite informacijos apie Aljanso tikslus ir pradžios renginio registracijos formą:

Vaizdo įrašai ir nuotraukos, įskaitant kankinimo įrankių nuotraukas, ir interviu su Komisijos nare C. Malmström

IP/17/3088

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar