Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU ajaa kidutusvälineiden kaupan maailmanlaajuista kieltämistä

Bryssel 7. syyskuuta 2017

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström ilmoitti tänään, että EU käynnistää kansainvälisen kidutusvälineiden kaupan kieltämiseen tähtäävän aloitteen.

”Alliance for Torture-Free Trade” -aloite on määrä käynnistää virallisesti 18. syyskuuta New Yorkissa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokousviikon aikana.

Kidutusvälineiden kaupan vastainen allianssi on maailmanlaajuinen pyrkimys lopettaa kidutuksessa ja kuolemanrangaistuksessa käytettävien välineiden kauppa. Kansainvälinen oikeus kieltää kidutuksen kaikissa olosuhteissa. Tästä huolimatta kuoleman ja kivun tuottamiseen tarkoitetuilla kidutusvälineillä käydään kauppaa maailmanlaajuisesti. Niihin kuuluvat esimerkiksi pamput, joissa on metallipiikkejä, sähköiskuvyöt, kiinniottokoukut, joilla uhriin tartutaan vyötäröltä tai raajasta ja samalla annetaan tappava sähköisku sekä kemikaalit ja myrkkyruiskelaitteet, joilla teloitetaan ihmisiä.

”Näillä kidutusvälineillä ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin tuottaa hirvittävää kipua ja tappaa ihmisiä. Meidän ei pitäisi koskaan sallia niiden kaupankäyntiä kuin ne olisivat mitä tahansa hyödykkeitä. Nyt on aika ryhtyä konkreettisiin tekoihin, joilla lopetetaan tämä halveksittava kauppa”, sanoi komissaari Malmström.

”EU:n omat lait tällä alalla ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia, mutta näiden kidutusvälineiden tuottajat yrittävät kiertää tällaisen lainsäädännön. Mitä useampi valtio liittyy yhteistyöhön, sitä vaikutusvaltaisempia olemme. Tapasin aikanani komissaarina ja Euroopan parlamentin jäsenenä kidutuksen uhreja monissa yhteyksissä – pakolaisia, mielipidevankeja, kuolemanrangaistukseen tuomittuja. Olen varma, että kauppapolitiikalla voidaan vahvistaa ihmisoikeuksia ympäri maailmaa”, komissaari Malmström lisäsi.

Aloite on EU:n, Argentiinan ja Mongolian yhteisten toimien tulos ja se käynnistetään 18. syyskuuta YK:n päämajassa YK:n yleiskokousviikon alussa New Yorkissa, jolloin valtiot antavat yhteisen poliittisen julkilausuman (Aloitteen verkkosivut on jo avattu osoitteessa torturefreetrade.org). Käynnistystilaisuuteen odotetaan osallistuvan yhteensä noin 50 YK:n jäsenmaata ympäri maailmaa – Afrikasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Euroopasta. Allianssista voi tulla perusta laajemmalle YK:n yhteistyölle tällä alalla.

Allianssiin liittymällä valtiot hyväksyvät sen toimintasuunnitelman neljä kohtaa:

  • Ryhdytään toimenpiteisiin, joilla valvotaan ja rajoitetaan näiden tavaroiden vientiä.
  • Annetaan tulliviranomaisille asianmukaiset resurssit. Allianssi luo valtioille foorumin, jolla voidaan valvoa kauppavirtoja, jolla vaihtaa tietoja ja tunnistaa uusia tuotteita.
  • Valtioille annetaan teknistä tukea, jotta ne voivat antaa ja panna täytäntöön tällaisen kaupan kieltäviä lakeja.
  • Vaihdetaan käytäntöjä tehokkaista valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmistä.

EU on sitoutunut suojelemaan ihmisoikeuksia, poistamaan kuolemanrangaistuksen ja taistelemaan kidutusta vastaan. EU:n tiukka lainsäädäntö kuolemanrangaistuksessa tai kidutuksessa käytettävien välineiden kaupassa on jo saanut aikaan tuloksia. Osittain EU:n tiukentuneiden sääntöjen ansiosta tappaviin ruiskeisiin tarvittavia lääkkeitä on nyt hankalampaa ja kalliimpaa ostaa.

EU:n lainsäädäntöä sovelletaan kuitenkin ainoastaan Euroopassa. Tuottajat ja kauppiaat yrittävät kiertää EU:n lakeja, joten mitä useammat valtiot sitoutuvat kieltämään tällaisten tuotteiden viennin, sitä tehokkaampia ovat pyrkimykset lopettaa niiden kauppa. Allianssi on keino ryhtyä konkreettisiin ja kohdennettuihin toimiin, joilla voidaan lopettaa kidutusvälineiden kauppa maailmanlaajuisesti, jolloin niiden hankkiminen on huomattavasti vaikeampaa.

Tausta

Yksi EU:n ulkopolitiikan tavoite on edistää perusoikeuksien kunnioittamista. EU on sitoutunut kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen lopettamiseen ja vuodesta 2005 alkaen toimenpiteisiin, joilla estetään sellaisten välineiden kauppa, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun.

EU:lla on lista kielletyistä tuotteista ja nopeutettu menettely, jolla varmistetaan uusien tuotteiden kielto. Sillä on vientivalvontasääntöjä, joilla estetään listattujen lääkinnällisten aineiden käyttö kuolemanrangaistuksissa sekä kielletään listattujen kidutusvälineiden välityspalvelujen tarjoaminen ja teknisen tuen tarjoaminen EU:n ulkopuolisille maille. Viime vuonna EU kiristi lainsäädäntöään yhä enemmän, jotta sen vientikielto ulottuu myös näiden tavaroiden kuljettamiseen EU:n alueen ja sen satamien kautta sekä niiden markkinointiin esimerkiksi kaupallisilla messuilla.

Lisätietoja

Kidutusvälineiden kaupan vastaisen allianssin verkkosivut, joilta löytyy tietoa allianssin tavoitteista ja käynnistystilaisuuden ilmoittautumisohjeet.

Ladattavia videoita ja kuvia on saatavilla Europe by Satellite -palvelussa (EbS), esimerkiksi kuvia kidutusvälineistä ja haastattelu komissaari Malmströmin kanssa.

IP/17/3088

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar