Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL kutsub ellu üleilmse liidu piinamisvahenditega kauplemise lõpetamiseks

Brüssel, 7. september 2017

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström teatas täna, et EL kutsub piinamisvahenditega kauplemise lõpetamiseks ellu rahvusvahelise liidu.

Algatus, mis sünnib koostöös Argentina ja Mongooliaga, seab eesmärgiks lõpetada kauplemine kaupadega, mida kasutatakse surmanuhtluse täideviimiseks ja piinamiseks, ning selle ametlik väljakuulutamine leiab aset 18. septembril New Yorgis toimuva ÜRO Peaassamblee istungjärkude nädala raames.

Piinamisvahenditega kauplemise lõpetamiseks loodud liit kujutab endast paljude riikide ühist pingutust selle nimel, et peatada kauplemine kaupadega, mida kasutatakse piinamiseks ja surmanuhtluse täideviimiseks. Rahvusvaheline õigus keelab piinamise igas olukorras. Sellest hoolimata kaubeldakse maailmas siiani surmatoovate ja piinamiseks mõeldud vahenditega. Selliste vahendite hulka kuuluvad näiteks metallogadega nuiad, elektrišoki tekitamiseks kasutatavad rihmad ning elektrilööke põhjustavad haarad, mis pannakse inimesele ümber keskkoha või mõne jäseme, et hoida inimest paigal, samuti inimeste hukkamisel kasutatavad kemikaalid ning nende manustamiseks kasutatavad automaatsed süstimissüsteemid.

„Nende toodete ainus kasutusotstarve on kohutava valu tekitamine ja inimeste tapmine. Me ei tohi lubada, et nendega kaubeldakse nagu mistahes muu kaubaga. On aeg selle põlastusväärse kauplemise lõpetamiseks reaalselt tegutsema hakata," ütles volinik Malmström.

ELi õigusaktidega selles valdkonnas on saavutatud häid tulemusi, kuid nende kaupade tootjad püüavad neist õigusaktidest kõrvale hoida. Mida rohkem on riike, kes koostööks oma allkirja annavad, seda edukamad me oleme. Oma töös volinikuna ja Euroopa Parlamendi liikmena olen kohanud piinamise ohvreid mitmes maailma paigas, nende ohvrite hulgas on pagulasi, poliitilise meelsuse eest vangistatuid ja surmamõistetuid. Olen veendunud, et kaubanduspoliitika on üks võimalus inimõiguste järgimise tõhustamiseks,“ lisas volinik Malmström.

Algatuse väljakuulutamine ÜRO peakorteris 18. septembril on ELi, Argentina ja Mongoolia koostöö vili ning sel päeval kirjutavad sellele poliitilisele ühisdeklaratsioonile alla teised riigid (loodava liidu veebisait – www.torturefreetrade.org – on nüüdsest avatud). Algatuse väljakuulutamise päeval liitub sellega ilmselt ligikaudu 50 ÜRO liikmesriiki kogu maailmast, sh Aafrika, Ameerika, Aasia ja Euroopa riigid. Loodavast liidust võib saada selles valdkonnas tehtava ÜRO koostöö alustala.

Liitudes nõustuvad riigid osalemisega neljas tegevusvaldkonnas.

  • Nad on nõus võtma meetmeid, millega kontrollida ja piirata selliste kaupade eksporti.
  • Nad on nõus varustama tolliasutusi asjakohaste vahenditega. Loodav liit loob kaubavoogude jälgimise platvormi, vahetab teavet ja tuvastab uusi tooteid.
  • Nad on nõus eraldama tehnilisi abivahendeid, et aidata riikidel koostada ja rakendada seadusi, millega selline kauplemine keelatakse.
  • Nad on nõus jagama oma kogemusi tõhusa kontrolli ja seaduste järgimise tagamise alal.

EL on pühendunud inimõiguste kaitsele, piinamise vastu võitlemisele ja surmanuhtluse kaotamisele. Piinamisel või surmanuhtluse täideviimisel kasutatavate kaupadega kauplemist käsitlevad ELi ranged õigusaktid on juba tulemusi andnud. Osaliselt tänu ELis kehtivatele rangematele eeskirjadele on süstitavaid surmavaid aineid keerulisem hankida ja kallim osta.

Ent ELi õigusaktid kehtivad vaid Euroopas. Selliste kaupade tootjad ja turustajad püüavad ELi õigusest kõrvale hiilida, seega aitab selliste kaupade ekspordikeeluga liituvate riikide arvu suurenemine saavutada edu vastava kauplemise lõpetamisel. Loodav liit annab võimaluse teha konkreetseid tegusid ja astuda vajalikke samme peatamaks selliste kaupadega kauplemine kogu maailmas, sest selliste kaupade hankimine muutub märgatavalt keerulisemaks.

Taustteave

ELi välispoliitika üks eesmärkidest on põhiõiguste austamise edendamine. ELi tegevus piinamise lõpetamisel ja surmanuhtluse kaotamisel hõlmab alates 2005. aastast meetmeid, millega takistatakse kauplemist selliste kaupadega, mida saab kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks.

ELis on kasutusel keelatud toodete nimekirjad ja ka kiirmehhanism, millega tagatakse, et keelustada saab ka uusi tooteid. EL on sätestanud ekspordikontrolli eeskirjad, et hoida ära neis nimekirjades loetletud ravimite võimalik kasutamine surmanuhtluse täideviimiseks, nende eeskirjadega keelatakse ära kõigi loetletud kaupadega seonduvate vahendusteenuste osutamine ja kolmandatele riikidele tehnilise abi osutamine. Eelmisel aastal karmistas EL oma vastavaid õigusakte veelgi, et keeld hõlmaks ka selliste kaupade vedu läbi ELi territooriumi ja sadamate, samuti hoidmaks ära selliste kaupade tutvustamise näiteks messidel.

Lisateave

Piinamisvahenditega kauplemise lõpetamise liidu veebisaidil on muu hulgas liidu tegevuse eesmärke käsitlev teave ja info avaüritusele registreerimiseks.

Eraldi veebisaidil on kättesaadavad ka allalaaditavad videod ja fotod, sh piinamisvahendite pildid ja intervjuu volinik Malmströmiga.

IP/17/3088

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar