Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU lancerer global alliance for torturfri handel

Bruxelles, den 7. september 2017

EU-kommissær for Handel Cecilia Malmström meddelte i dag, at EU vil lancere en international alliance for torturfri handel.

Initiativet, der iværksættes sammen med Argentina og Mongoliet, har til formål at stoppe handel med varer, som kan anvendes til henrettelse og tortur, og lanceres formelt den 18. september i den uge, hvor FN's Generalforsamling mødes i New York.

Alliancen for torturfri handel er en global indsats fra lande i hele verden med henblik på at stoppe handel med varer, der kan anvendes til tortur og henrettelse. Folkeretten forbyder tortur under alle omstændigheder. På trods af dette handles der stadig med redskaber, der forårsager død og påfører smerte, verden over. Disse omfatter stave med metalpigge, elektrochokbælter, tænger, der holder mennesker fast i taljen, armen eller benet, mens de giver dem stød, kemikalier, som anvendes til at henrette mennesker, og indsprøjtningssystemer i forbindelse hermed.

"Disse produkter tjener ikke noget andet formål end at påføre forfærdelige smerter og dræbe mennesker. Vi bør aldrig tillade, at der handles med dem som med enhver anden vare. Det er på tide at skride til konkret handling for at stoppe denne afskyelige handel", udtalte kommissær Cecilia Malmström.

"EU's egne love på dette område har givet positive resultater, men producenterne af disse varer forsøger at omgå denne lovgivning. Jo flere lande, der tilslutter sig samarbejdet, jo mere effektive bliver vi. I min tid som kommissær og medlem af Europa-Parlamentet har jeg mødt torturofre ved flere lejligheder – flygtninge, samvittighedsfanger, indsatte på dødsgangen. Jeg er overbevist om, at handelspolitikken kan være en måde at styrke menneskerettighederne på verden over", tilføjede kommissær Malmström.

Lanceringen den 18. september i FN's hovedkvarter er et resultat af en fælles indsats fra EU's, Argentinas og Mongoliets side, og i den forbindelse vil en række lande underskrive en fælles politisk erklæring (alliancens websted – www.torturefreetrade.org – er nu online). Omkring 50 FN-medlemsstater i alt forventes at tilslutte sig den dag, hvor lanceringen finder sted, fra hele verden – Afrika, Amerika, Asien og Europa. Alliancen kan komme til at danne grundlag for et bredere FN-samarbejde på dette område.

Ved at tilslutte sig alliancen erklærer landene sig enige i alliancens fire indsatsområder:

  • at træffe foranstaltninger til at kontrollere og begrænse eksporten af disse varer
  • at udstyre toldmyndighederne med egnede redskaber. Alliancen vil oprette en platform til at overvåge handelsstrømme, udveksle oplysninger og identificere nye produkter
  • at stille teknisk bistand til rådighed for at hjælpe landene med at fastlægge og implementere love, der skal forbyde denne handel
  • at udveksle god praksis for effektive kontrol- og håndhævelsessystemer.

EU går ind for at beskytte menneskerettighederne, bekæmpe tortur og afskaffe dødsstraf. EU's stramme lovgivning om handel med varer, der kan anvendes til tortur eller henrettelse, har allerede givet resultater. Delvis som følge af strammere EU-regler er præparater til dødelige indsprøjtninger blevet vanskeligere at få fat i og dyrere at købe.

Men EU-lovgivning finder kun anvendelse i Europa. Producenter og forhandlere af disse varer forsøger at omgå EU's love, så jo flere lande, der forpligter sig til at forbyde eksport af dem, jo mere effektive bliver bestræbelserne på at sætte en stopper for handelen. Alliancen er en måde at iværksætte en konkret indsats og træffe specifikke foranstaltninger på for at standse handelen med sådanne varer på verdensplan og gøre det betydeligt vanskeligere at få fat i dem.

Baggrund

Et af målene med EU's udenrigspolitik er at fremme respekten for de grundlæggende rettigheder. Tilsagnet om at stoppe tortur og afskaffe dødsstraf har siden 2005 omfattet foranstaltninger til at hindre handel med varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling.

EU listeopfører forbudte produkter og har en ekspresprocedure for at sikre, at nye produkter også kan forbydes. EU har regler for eksportkontrol for at hindre, at listeopførte lægemidler anvendes til henrettelse, og forbyder ydelse af mæglervirksomhed i forbindelse med listeopførte varer og ydelse af teknisk bistand til tredjelande. Sidste år skærpede EU sin lovgivning yderligere for at sikre, at den omfatter et forbud mod transit gennem EU's territorium og i havne og reklame, f.eks. på messer.

Yderligere oplysninger

Alliancen for torturfri handels websted, herunder oplysninger om alliancens mål og tilmelding til lanceringsarrangementet.

Videoer og fotos, som kan downloades, er tilgængelige på EbS, herunder billeder af torturredskaber og et interview med kommissær Malmström.

IP/17/3088

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar