Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейският съюз създава световен алианс срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания

Брюксел, 7 септември 2017 r.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом обяви днес, че ЕС ще създаде международен алианс срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания.

Инициативата, предприета съвместно с Аржентина и Монголия, има за цел да се сложи край на търговията със стоки, използвани за прилагане на смъртно наказание или за изтезания, а нейното начало ще бъде обявено официално на 18 септември по време на седмицата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Алиансът срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, представлява съвместно усилие на държави от целия свят за спиране на търговията със стоки, използвани за изтезания или за прилагане на смъртно наказание. Международното право забранява изтезанията при всякакви обстоятелства. Въпреки това в цял свят продължават да се продават инструменти за причиняване на смърт или страдание. Те включват палки с метални шипове, електрошокови колани и устройства, които се захващат за някой от крайниците или през кръста и убиват с електрически ток, химикали, използвани за изпълнение на екзекуции, както и съответните системи за принудително инжектиране.

„Тези продукти нямат никакво друго предназначение освен да причиняват ужасна болка и смърт. Не трябва изобщо да се допуска те да се търгуват като другите стоки. Време е да предприемем конкретни действия, за да спрем тази ужасяваща търговия“, заяви комисар Малмстрьом.

„Законодателството на ЕС в тази област доведе до положителни резултати, но производителите на такива стоки се опитват да го заобиколят. Колкото повече държави се присъединят към алианса, толкова по-ефективни ще бъдат нашите действия. По време на мандата ми като комисар и като член на Европейския парламент аз нееднократно съм срещала жертви на изтезания — бежанци, политически затворници, осъдени на смърт. Убедена съм, че търговската политика може да бъде средство за укрепване на правата на човека по целия свят“, добави комисар Малмстрьом.

Стартирането на алианса на 18 септември в седалището на ООН е резултат от съвместните усилия на ЕС, Аржентина и Монголия, а държавите, които желаят да се присъединят, ще подпишат съвместна политическа декларация (уебсайтът на алианса — www.torturefreetrade.org — вече функционира). Очаква се общо около 50 държави членки на ООН от цял свят — Африка, Северна и Южна Америка, Азия и Европа — да се присъединят в деня на стартиране на инициативата. Алиансът би могъл да се превърне в основа за по-широко сътрудничество в тази сфера в рамките на ООН.

Присъединявайки се към алианса, държавите приемат неговите четири ключови действия:

  • предприемане на мерки за контрол и ограничаване на износа на тези стоки;
  • предоставяне на необходимото техническо оборудване на митническите органи. Алиансът ще създаде платформа за наблюдение на търговските потоци, за обмен на информация и за разпознаване на нови продукти;
  • предоставяне на техническа помощ на държавите за създаване и прилагане на нормативна уредба за забрана на тази търговия;
  • обмен на практики за ефективни системи за контрол и правоприлагане.

ЕС е поел ангажимент за защита на правата на човека, за борба срещу изтезанията и за премахване на смъртното наказание. Строгото законодателство на ЕС по отношение на търговията със стоки, използвани за изтезания или за прилагане на смъртно наказание, вече постигна резултати. Отчасти като резултат от по-строгите правила на ЕС, снабдяването с химически вещества за смъртоносни инжекции стана по-трудно и по-скъпо.

Законодателството на ЕС обаче се прилага само в Европа. Производителите и търговците на такива стоки се опитват да заобиколят законите на ЕС, така че колкото повече държави поемат ангажимент за забрана на износа им, толкова по-ефективни ще бъдат положените усилия за преустановяване на тази търговия. С помощта на алианса могат да бъдат предприети конкретни действия за спиране на търговията с такива стоки в световен мащаб, което ще затрудни достъпа до тях.

История на досието

Една от целите на външната политика на ЕС е да се насърчава зачитането на основните права. Ангажиментът на ЕС за спиране на изтезанията и премахване на смъртното наказание от 2005 г. насам включва мерки за предотвратяване на търговията със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение.

ЕС е изготвил списък на забранените стоки и разполага с ускорен механизъм, който гарантира, че и нови продукти могат да бъдат поставени под забрана. Има въведени правила за контрол върху износа с цел предотвратяване на използването на включените в списъка на ЕС лекарствени продукти за прилагане на смъртно наказание, както и забрана за снабдяването на брокерски организации, свързани с някоя от изброените стоки, и за предоставянето на техническа подкрепа за трети държави. Миналата година ЕС направи изискванията на своето законодателство още по-строги, за да гарантира, че то включва забрана за транзит на въпросните стоки през територията и пристанищата на ЕС, както и забрана за популяризирането им — например на търговски панаири.

За повече информация

На уебсайта на алианса срещу търговията със стоки, използвани с цел изтезания, можете да намерите информация за неговите цели, както и да се регистрирате за церемонията по неговото стартиране.

На платформата ЕbS можете да намерите видеоматериали и снимки, които могат да бъдат изтеглени, включително изображения на инструменти за изтезания; там можете да проследите и интервюто с комисар Малмстрьом.

IP/17/3088

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar