Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági Unió: a Bizottság megvalósítja a 2017. évi biztonsági prioritásokat

Brüsszel, 2017. szeptember 7.

Az Európai Bizottság ma beszámolt arról, hogy a Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszéde óta milyen fellépések történtek az EU külső határai biztonságának megerősítése, a tagállamok közötti információcsere javítása, a terroristák mozgásterének megszüntetése, valamint a radikalizálódás megelőzése érdekében.

Egy évvel később a Bizottság teljesítette a Juncker elnök által meghatározott, biztonsággal kapcsolatos valamennyi prioritást. A biztonsági unió megvalósításáról szóló jelenlegi, sorban tizedik jelentés számba veszi az egyéb biztonsági ügyekben történt előrelépést is, valamint az elkövetkező 12 hónapban és azt követően folytatódó munkát.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt évben nagy előrelépés történt a valódi biztonsági unió kiépítése felé. Azonban az elmúlt hónapban bekövetkezett támadások maguk is arra mutatnak rá, hogy még sokat kell tennünk polgáraink biztonsága érdekében. A Juncker elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében és a Bizottság 2017. évi munkaprogramjában meghatározott valamennyi intézkedést végrehajtottuk. Ezt a következő években történő további együttes fellépések szilárd alapjának kell tekinteni. Bizalommal viseltetve egymás iránt mindannyiunknak – az uniós intézményeknek és ügynökségeknek a tagállamokkal – együtt kell működnünk annak érdekében, hogy egy valódi és hatékony biztonsági uniót építsünk ki.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Az EU csökkenti a terroristák mozgásterét: nehezebbé téve számukra az utazást, a kiképzést, valamint azt, hogy pénzhez, fegyverekhez és robbanószerekhez jussanak. Biztonságosabbá tettük külső határainkat, javítottuk a terroristákra és más bűnözőkre vonatkozó információk cseréjét, valamint a radikalizálódás leküzdése érdekében fokoztuk együttműködésünket az internetes vállalkozásokkal és a helyi közösségekkel. Azonban – ahogy arra a közelmúlt támadásainak tragédiái is rámutatnak – ennél többet kell tennünk. A polgáraink tőlünk várják, hogy megvédjük őket és megerősítsük a biztonságot; együttműködve teljesíteni tudjuk vállalt kötelezettségeinket.”

A Bizottság az elmúlt évben két fő pillér tekintetében támogatta a tagállamokat: a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, illetve az azokat támogató eszközök felszámolása; valamint az e fenyegetéssel szembeni védelmünk megerősítése és ellenálló képességünk kiépítése.

A külső határok biztonságának fokozása

 • Már zajlik a külső határokat átlépő valamennyi utas, köztük az uniós polgárok szisztematikus ellenőrzése a biztonsági adatbázisokban.
 • Politikai megállapodás született az EU külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépési adatait rögzítő uniós határregisztrációs rendszerről.
 • Zajlik az Európába vízummentesen beutazóknak a határaink elérése előtt történő biztonsági ellenőrzését célzó Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozására irányuló munka.

Az információcsere javítása

 • A Bizottság jogalkotási javaslatot tett a Schengeni Információs Rendszernek (SIS) a legsikeresebb uniós bűnüldözési eszközként való megerősítése érdekében.
 • Az uniós adatgazdálkodásban mutatkozó hiányosságok kezelése érdekében a Bizottság javaslatokat terjesztett elő a harmadik országbeli állampolgárok bűnügyi nyilvántartásának az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszeren (ECRIS) keresztül történő cseréjére.
 • A Bizottság bemutatta a határigazgatási és biztonsági célú uniós információs rendszerek interoperabilitása elérésének új megközelítését.
 • A májusban hatályba lépett új Europol-rendelet biztosítja az ügynökség számára azokat az eszközöket, amelyek révén hatékonyabbá, eredményesebbé és elszámoltathatóbbá válhat. Az ügynökség további forrásokkal is erősödött.

A terroristák mozgásterének megszüntetése

 • A terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv bűncselekménynek nyilvánítja az olyan cselekményeket, mint például a terrorizmus finanszírozása, a kiképzésben való részvétel vagy utazás terrorista célokból, emellett megerősíti a terrorizmus áldozatainak jogait.
 • Elfogadták a tűzfegyverekről szóló felülvizsgált irányelvet a fegyverek megszerzésének és tartásának jobb ellenőrzése, valamint annak megelőzése céljából, hogy a bűnözők és terroristák hozzáférjenek a legveszélyesebb katonai célú fegyverekhez. A Bizottság fokozta a tiltott fegyverkereskedelem elleni küzdelmet, különösen a Nyugat-Balkánon.
 • A Bizottság megkezdte a robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet felülvizsgálatát annak érdekében, hogy megerősítse a házilag készített robbanószerek előállítására alkalmas anyagok korlátozását és ellenőrzését.
 • A puha célpontokkal foglalkozó új szakpolitikai csoport platformot biztosít az iránymutatások megosztásához, valamint a közterületek védelmével kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjéhez.
 • A terrorizmus finanszírozásának leküzdése érdekében a Bizottság 3 javaslatot terjesztett elő a pénzmosás, a jogellenes pénzforgalom, illetve a vagyonbefagyasztás és -elkobzás területére vonatkozó uniós jogi keret kiegészítése érdekében.

A radikalizálódás megelőzése

 • Az Európai Uniós Internetfórum keretében a Bizottság folytatta az együttműködést az internetes platformokkal a terrorista tartalmakhoz való hozzáférés csökkentése érdekében, és az alternatív online narratívák támogatása érdekében útjára indította a civil társadalom szerepvállalását támogató programot. Az Europol keretei között működő, szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó egység az elmúlt 2 évben 35 000 interneten megjelenő terrorista tartalmat jelölt meg, amelynek 80–90 %-át eltávolították.
 • A Bizottság – különösen a radikalizálódástudatossági hálózaton (RAN) keresztül, illetve a radikalizálódással foglalkozó magas szintű szakértői csoport létrehozásával – folytatta a megelőzés és a radikalizálódás elleni munka támogatását nemzeti és helyi szinten egyaránt.

Amellett, hogy meghatározza annak részleteit, hogy az elkövetkező évben miként folytatódik a munka ezeken a területeken, a mai jelentés előzetesen értékeli a Bíróságnak a Kanada és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatok továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodásra (PNR-megállapodás) vonatkozó véleményét követő lépéseket. A jelentés áttekinti a kiberbűnözés elleni küzdelem és a közlekedésbiztonság terén tett előrelépéseket is.

Háttér-információk

A biztonság kérdése a Juncker-Bizottság megbízatásának kezdete óta politikai prioritás: Juncker elnök 2014. júliusi politikai iránymutatásától kezdve egészen az Unió helyzetéről szóló legutóbbi, 2016. szeptember 14-i beszédig.

A Bizottság e területen folytatott tevékenysége az európai biztonsági stratégiára épül, amely meghatározza az Európai Uniót érintő terrorista és biztonsági fenyegetések hatékony kezeléséhez szükséges legfontosabb intézkedéseket, többek között a radikalizálódás elleni küzdelemre, a kiberbiztonság erősítésére, a terrorizmusfinanszírozás felszámolására és az információcsere javítására vonatkozóan. A stratégia végrehajtása az elfogadás óta sokat haladt, és hozzájárult a hatékony és valódi biztonsági unió előkészítéséhez. Az elért eredményekről a Bizottság rendszeresen közzétett jelentésekben számol be.

A biztonsági unióról szóló következő jelentést 2017 októberében teszik közzé.

További információk

Közlemény: Tizedik eredményjelentés a biztonsági unió megvalósításáról

Közlemény: Európai biztonsági stratégia

Tájékoztató: A védelmet nyújtó Európa

Tájékoztató: Európai biztonsági stratégia – a helyzet állása

IP/17/3082

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar