Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Sigurnosna unija: Komisija ostvarila sigurnosne prioritete za 2017.

Bruxelles, 7. rujna 2017.

Europska komisija danas je izvijestila o mjerama poduzetima od govora predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2016. u pogledu povećanja sigurnosti na vanjskim granicama EU-a, poboljšanja razmjene informacija među državama članicama, sužavanja prostora u kojem djeluju teroristi i sprečavanja radikalizacije.

Otad je prošlo godinu dana, a Komisija je ostvarila sve sigurnosne prioritete koje je utvrdio predsjednik Juncker. U 10. izvješću o napretku prema sigurnosnoj uniji analizira se i napredak u ostalim pitanjima povezanima sa sigurnošću, a najavljuje se i daljnji rad u sljedećih 12 mjeseci i kasnije.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Tijekom protekle godine ostvaren je velik napredak u uspostavljanju istinske sigurnosne unije. Međutim, već samo napadi prošlog mjeseca pokazuju da još moramo mnogo raditi na sigurnosti naših građana. Provedene su sve mjere navedene u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije iz 2016. i u programu rada Komisije za 2017. To bi trebala biti snažna osnova za daljnje zajedničko djelovanje u godinama pred nama. Institucije i agencije EU-a trebaju imati povjerenja u države članice i surađivati s njima kako bi se uspostavila istinska i djelotvorna sigurnosna unija.”

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: „EU sužava prostor u kojem teroristi mogu djelovati: otežavaju im se putovanje, obuka, financiranje te opskrba oružjem i eksplozivima. Povećali smo sigurnost naših vanjskih granica, poboljšali razmjenu informacija o teroristima i drugim počiniteljima kaznenih djela te pojačali suradnju s internetskim poduzećima i lokalnim zajednicama na suzbijanju radikalizacije. No, još nas čeka mnogo posla, što je nažalost posebno vidljivo nakon nedavnih napada. Naši građani očekuju da ih zaštitimo i povećamo njihovu sigurnost. Zajednički moramo ispuniti preuzete obveze.”

Komisija je prošle godine poduprla države članice u njihovu radu u dva glavna područja: suzbijanju terorizma i organiziranog kriminala i infrastrukture kojom se podupiru te jačanju zajedničke obrane i otpornosti na te prijetnje.

Poboljšanje sigurnosti na vanjskim granicama

 • Sada se provode sustavne provjere u sigurnosnim bazama podataka za sve putnike, uključujući građane EU-a, koji prelaze vanjske granice.
 • Postignut je politički dogovor o EU-ovu sustavu ulaska/izlaska, u koji će se unositi podaci o ulasku i izlasku državljana zemalja izvan EU-a koji prelaze vanjske granice EU-a.
 • U tijeku je rad na uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) radi provođenja sigurnosnih provjera osoba koje bez vize putuju u Europu i prije nego stignu na naše granice.

Poboljšanje razmjene informacija

 • Komisija je predložila zakonodavstvo za jačanje Schengenskog informacijskog sustava (SIS) kao najuspješnijeg alata za izvršavanje zakonodavstva EU-a.
 • Za uklanjanje nedostataka u upravljanju podacima u EU-u Komisija je predstavila prijedloge u pogledu razmjene podataka iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS).
 • Komisija je predstavila novi pristup s ciljem postizanja interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za granice i sigurnost.
 • Nova Uredba o Europolu stupila je na snagu u svibnju te je na temelju nje ta agencija dobila alate za povećanje djelotvornosti, učinkovitosti i odgovornosti, kao i dodatne resurse.

Sužavanje prostora u kojem djeluju teroristi

 • Direktivom o suzbijanju terorizma kriminaliziraju se djela kao što su financiranje terorizma, obuka ili putovanje u svrhu terorizma, a jačaju se prava žrtava terorizma.
 • Revidirana Direktiva o vatrenom oružju donesena je radi boljeg nadzora nabave i posjedovanja oružja te kako bi se kriminalcima i teroristima onemogućio pristup najopasnijem vojnom oružju. Komisija je pojačala borbu protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem, posebice na zapadnom Balkanu.
 • Komisija je pokrenula reviziju Uredbe EU-a o prekursorima eksploziva kako bi se postrožili ograničenja i kontrole tvari koje se mogu upotrijebiti za kućnu izradu eksploziva.
 • Nova skupina za politiku u području lakih meta platforma je za razmjenu smjernica i najboljih praksi u pogledu zaštite javnih prostora.
 • Radi suzbijanja financiranja terorizma Komisija je dala tri prijedloga za dovršenje pravnog okvira u području pranja novca, nezakonitih novčanih tokova te zamrzavanja i oduzimanja imovine.

Sprečavanje radikalizacije

 • Komisija i dalje putem internetskog foruma EU-a surađuje s internetskim platformama kako bi se smanjio pristup terorističkom sadržaju te je pokrenula program jačanja civilnog društva kako bi se promicao alternativni diskurs na internetu. Europolova jedinica za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima u protekle je dvije godine označila 35 000 slučajeva terorističkog sadržaja na internetu, od čega je 80 – 90 % uklonjeno.
 • Komisija i dalje podupire sprečavanje i suzbijanje radikalizacije na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebice putem Mreže za osvješćivanje o radikalizaciji i uspostavljanjem stručne skupine na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije.

Osim što se navode pojedinosti o daljnjem radu u tim područjima iduće godine, u današnjem se izvješću daje i preliminarna procjena daljnjeg djelovanja na temelju mišljenja Suda EU-a o sporazumu EU-a i Kanade o evidenciji podataka o putnicima. U izvješću se analizira i napredak u borbi protiv kiberkriminaliteta te u području sigurnosti prometa.

Kontekst

Sigurnost je politički prioritet od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije od 14. rujna 2016.

Europski program sigurnosti vodič je za rad Komisije u tom području i u njemu se utvrđuju glavne mjere za osiguravanje učinkovitog odgovora EU-a na sigurnosne i terorističke prijetnje, uključujući borbu protiv radikalizacije, jačanje kibersigurnosti, suzbijanje financiranja terorizma i poboljšanje razmjene informacija. Nakon donošenja programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi, čime se stvaraju uvjeti za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije. Taj se napredak odražava u Komisijinim izvješćima koja se redovito objavljuju.

Sljedeće izvješće o napretku prema sigurnosnoj uniji bit će objavljeno u listopadu 2017.

Dodatne informacije

Komunikacija: Deseto izvješće o napretku prema sigurnosnoj uniji

Komunikacija: Europski program sigurnosti

Informativni članak: Europa koja štiti

Informativni članak: Europski program sigurnosti – trenutačno stanje

IP/17/3082

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar