Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda europeană privind migrația: progresele bune realizate în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migrație trebuie să continue în același ritm

Bruxelles, 6 septembrie 2017

În cele patru rapoarte privind progresele înregistrate care au fost adoptate astăzi, Comisia face apel la toate părțile să mențină și să accelereze și mai mult progresele bune realizate în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migrație neregulamentară, protejarea frontierelor externe ale UE și sprijinirea statelor membre din prima linie supuse presiunii.

Mecanismul UE de transfer funcționează și dă rezultate, fiind transferate până în prezent 27 695 de persoane. Este crucial ca statele membre să transfere cât mai repede posibil din Italia și din Grecia toți candidații eligibili. Declarația UE-Turcia continuă să asigure în mod constant un nivel scăzut al sosirilor neregulamentare în Grecia și a permis relocarea în UE a unui număr de aproape 10 000 de sirieni. În lunile de vară, trecerile neregulamentare și pierderile de vieți omenești pe ruta central-mediteraneeană au scăzut în mod semnificativ, lucru datorat și eforturilor concertate depuse de UE, în special de Italia. Instrumentele Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european au fost instituite, dar sunt necesare mai multe eforturi din partea statelor membre pentru a beneficia pe deplin de mandatul extins în materie de returnare al agenției.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Toți actorii UE au muncit din greu împreună pentru a gestiona fluxurile de migrație, pentru a ne proteja frontierele externe și pentru a sprijini statele membre din prima linie. Suntem pe drumul cel bun și rezultatele se pot vedea pe teren. Cu toate acestea, provocările și factorii de risc aferenți migrației persistă. Din acest motiv, trebuie să continuăm să îmbunătățim acțiunile pe care le întreprindem în vederea salvării de vieți omenești, a instituirii unor căi sigure și legale pentru cei care merită să beneficieze de protecție și a returnării celor care nu au dreptul de a rămâne în UE.”

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: Atunci când Europa conlucrează în spirit de responsabilitate și de solidaritate, facem progrese și obținem rezultate concrete, atât în interiorul, cât și în afara UE. Se poate vedea în mod clar acest lucru astăzi, prin faptul că au fost reduse fluxurile neregulamentare și că a crescut numărul relocărilor legale de refugiați, că o Poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european comună a devenit operațională pe teren, precum și prin acțiunile comune întreprinse în Italia și pe ruta central-mediteraneeană. Vedem, de asemenea, că există solidaritate în interiorul UE, programul de transfer dând rezultate și aproape toți solicitanții înregistrați fiind transferați din Grecia și din Italia. Acest succes trebuie acum menținut pe toate aceste fronturi.” 

Transfer și relocare – solidaritatea dă rezultate

La doi ani de la lansarea mecanismului de urgență, se observă în continuare o tendință pozitivă în ceea ce privește acțiunile de transfer, ce confirmă accelerarea semnificativă a transferurilor constatată în 2017, când, începând cu luna februarie, s-au efectuat, în medie, 2 300 de transferuri pe lună către aproape toate statele membre. La 4 septembrie, fuseseră transferate peste 27 695 de persoane (19 244 din Grecia și 8 451 din Italia). Cu toate acestea, având în vedere că mai trebuie transferate din Grecia aproximativ 2 800 de persoane și că în Italia sosesc zilnic noi solicitanți, sunt necesare eforturi continue din partea tuturor. Statele membre trebuie să accelereze prelucrarea cererilor depuse de solicitanții de transfer și să ofere angajamente suficiente pentru toți candidații. Italia trebuie să accelereze procesul de identificare și de înregistrare a candidaților eligibili (în special a eritreenilor).

Două state membre (Malta și Letonia) și-au îndeplinit deja obligațiile privind alocările ce le reveneau pentru Grecia, în timp ce altele (Finlanda, Lituania, Luxemburg și Suedia) sunt aproape de realizarea acestui obiectiv. Malta și Finlanda sunt foarte aproape de a-și îndeplini obligațiile privind alocările ce le revin pentru Italia. De asemenea, Comisia salută faptul că Austria a început să efectueze transferuri din Italia și că, în prezent, sunt în curs de pregătire primele transferuri din Italia către Slovacia. Republica Cehă, Ungaria și Polonia continuă să-și încalce obligațiile legale și nu au transferat nici măcar o persoană (Ungaria și Polonia) sau nu s-au angajat să pună la dispoziție locuri de transfer pentru o perioadă mai mare de un an (Republica Cehă). Din acest motiv, la 26 iulie, Comisia a trecut la etapa următoare a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând avize motivate acestor state membre. Comisia salută hotărârea de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în care Curtea a confirmat validitatea celei de a doua Decizii a Consiliului privind transferul și a respins acțiunile introduse de Slovacia și de Ungaria.

Obligația legală a statelor membre de a efectua transferuri nu se încheie în luna septembrie. Deciziile Consiliului în materie de transfer se aplică tuturor persoanelor eligibile care sosesc în Grecia sau în Italia până la 26 septembrie 2017. Acest lucru înseamnă că solicitanții eligibili vor trebui transferați în continuare după această dată. Prin urmare, este crucial ca toate statele membre, în special Polonia, Ungaria și Republica Cehă, dar și statele care nu și-au utilizat pe deplin alocarea să-și întețească eforturile pentru a-i transfera pe toți solicitanții eligibili.

Mecanismul de relocare al UE, adoptat în iulie 2015, urmează să fie finalizat cu succes, statele membre și statele asociate spațiului Schengen relocând deja 17 305 din cele 22 504 de persoane a căror relocare fusese convenită. În temeiul Declarației UE-Turcia, au fost relocați până acum din Turcia în UE 8 834 de sirieni, efectuându-se inclusiv 1 028 de noi transferuri de la ultimul raport. În total, de la lansarea celor două mecanisme de relocare ale UE, au fost relocate 22 518 de persoane în cadrul acestora. La 4 iulie 2017, Comisia a lansat un nou exercițiu de solicitare de angajamente privind relocarea pentru 2018, pentru a asigura continuarea eforturilor colective ale UE de relocare până la adoptarea propunerii Comisiei de instituire a unui cadru al UE privind relocarea. Statele membre sunt invitate să-și prezinte angajamentele pentru 2018 până la 15 septembrie 2017, punându-se mai mult accentul pe relocarea din Africa de Nord și din Cornul Africii, precum și pe continuarea relocărilor din Turcia. Comisia a rezervat o sumă de 377,5 milioane EUR pentru sprijinirea relocării a cel puțin 37 750 de persoane (10 000 EUR pe persoană).

Declarația UE-Turcia continuă să dea rezultate concrete

Declarația UE-Turcia continuă să dea rezultate concrete și să joace un rol esențial în asigurarea gestionării eficace a fluxurilor de migrație de-a lungul rutei est-mediteraneene.

În ciuda unei ușoare creșteri a numărului de sosiri în timpul verii, ce concordă, de altfel, cu tendințele sezoniere constatate pentru aceeași perioadă în 2016, numărul trecerilor zilnice din Turcia în insulele grecești a rămas scăzut de la ultimul raport, publicat la 13 iunie, înregistrându-se, în medie, 75 de sosiri pe zi. În general, numărul sosirilor a scăzut cu 97 % din momentul în care declarația a devenit operațională, iar scăderea semnificativă a numărului de vieți omenești pierdute în Marea Egee s-a menținut. Cu toate acestea, sunt încă necesare eforturi suplimentare semnificative pentru reducerea numărului de cereri de azil nesoluționate și pentru abordarea problemei capacităților insuficiente de prelucrare înainte de returnare și de luare în custodie publică din Grecia, în vederea îmbunătățirii returnărilor. De la data adoptării Declarației UE-Turcia, au fost returnați în Turcia în total 1 896 de migranți în situație neregulamentară. Se înregistrează progrese și în alte domenii ale declarației, Comisia accelerându-și eforturile de furnizare a sprijinului financiar prevăzut în cadrul Instrumentului pentru refugiații din Turcia. Din cele 3 miliarde EUR alocate ca finanțare pentru perioada 2016-2017, au fost deja semnate contracte în valoare totală de 1,66 miliarde EUR, iar plățile efectuate au crescut la 838 de milioane EUR. Numărul refugiaților vulnerabili sprijiniți prin „Plasa de siguranță socială de urgență” a crescut rapid de la 600 000 la 860 000 de persoane și se preconizează că va fi de 1,3 milioane până la sfârșitul anului 2017.

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european – sunt necesare mai multe eforturi în materie de returnare

Operaționalizarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a continuat în ultimele luni prin realizarea a două noi operațiuni, lansate pentru a ajuta Spania pe ruta vest-mediteraneeană. Astfel, numărul total al ofițerilor din cadrul Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european care sprijină în prezent statele membre pe teren a ajuns la 1 700. Cu toate acestea, persistă deficiențe în materie de punere la dispoziție de personal, iar din aprilie 2017 nu s-au mai adus noi contribuții în materie de echipamente rezervei de reacție rapidă. Statele membre trebuie să-și îndeplinească de urgență angajamentele și să remedieze deficiențele rămase pentru a asigura gestionarea eficace a frontierelor externe ale UE.

Agenția a efectuat evaluări ale vulnerabilității pentru o serie de state membre, iar acum autoritățile naționale trebuie să asigure punerea în aplicare în timp util a recomandărilor formulate. De asemenea, agenția a sprijinit 193 de operațiuni de returnare a unui număr de 8 606 de resortisanți ai țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, ceea ce reprezintă o creștere de peste 160 % a operațiunilor de returnare comparativ cu primele șase luni ale anului 2016. Cu toate acestea, statele membre nu utilizează încă întregul spectru al capacităților agenției și sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca aceasta să-și asume pe deplin mandatul extins în materie de returnare. Agenția și statele membre ar trebui să depună eforturi în vederea unei mai bune coordonări a activităților de returnare și a utilizării pe deplin a instrumentelor consolidate ale agenției.

Cadrul de parteneriat și ruta central-mediteraneeană indică o scădere a numărului de sosiri

Măsurile puse în aplicare pe ruta central-mediteraneeană și cu parteneri din Africa încep să dea rezultate. Numărul de pierderi de vieți omenești pe mare a scăzut în mod substanțial în lunile de vară, reducându-se, de asemenea, în mod semnificativ numărul de migranți care utilizează ruta central-mediteraneeană. Continuă eforturile depuse de UE pentru a salva vieți omenești, a submina modul de acțiune al persoanelor care introduc ilegal migranți și al traficanților de migranți, pentru a combate cauzele profunde ale migrației neregulamentare și pentru a conlucra cu țările terțe, promovând, în toate aceste acțiuni, valorile europene și respectarea drepturilor omului. Punerea în aplicare trebuie să continue în același ritm și cu aceeași intensitate în ceea ce privește Planul de acțiune privind măsuri de sprijin pentru Italia (adoptat la 4 iulie 2017) și în urma instituirii Grupului de contact pentru ruta central-mediteraneeană, precum și a reuniunii de la Paris din 28 august 2017. Comunicatul de presă integral este disponibil aici.

Informații suplimentare

 Al cincisprezecelea raport privind transferul și relocarea

Comunicare: Al cincisprezecelea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Transferuri din Italia și din Grecia

Anexa 4: Situația privind relocarea

Fișă informativă: Transfer și relocare – împărțirea responsabilității și oferirea mai multor căi legale de intrare în UE

Fișă informativă: Gestionarea migrației: asistența financiară acordată de UE Italiei

Fișă informativă: Gestionarea migrației: asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

Decizia Consiliului privind transferul a 40 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia Consiliului privind transferul a 120 000 de persoane din Italia și Grecia

Concluziile Consiliului privind relocarea a 20 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională

Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016

 Al șaptelea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia

Comunicare: Al șaptelea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia

Anexa 1: Progrese în punerea în aplicare a Planului comun de acțiune

Anexa 2: Instrumentul pentru refugiații din Turcia – proiecte cu privire la care s-au asumat angajamente/care au fost decise, contractate și plătite

Fișă informativă: Instrumentul pentru refugiații din Turcia

Primul raport anual privind Instrumentul pentru refugiați destinat Turciei

Punerea în aplicare operațională a Declarației UE-Turcia: Angajamentele statelor membre și punerea la dispoziție de personal pentru operațiunile Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european și ale EASO – returnări și relocări

Declarația UE-Turcia din 18 martie

Planul de acțiune UE-Turcia din 15 octombrie, activat la 29 noiembrie

Numirea coordonatorului UE

 Al cincilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaționalizarea Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european

Comunicare: Al cincilea raport referitor la progresele înregistrate privind operaționalizarea Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european

Anexă: Deficiențe în materie de resurse umane și echipamente

Fișă informativă: Securizarea frontierelor externe ale Europei: Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european

Securizarea frontierelor externe ale Europei: site-ul Comisiei Europene

Site-ul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă#

 Al cincilea raport privind progresele înregistrate în legătură cu cadrul de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația

Comunicare: Al cincilea raport privind progresele înregistrate în legătură cu cadrul de parteneriat cu țările terțe în cadrul Agendei europene privind migrația

Comunicat de presă: Cadrul de parteneriat privind migrația: gestionarea în comun a migrației indică obținerea de rezultate pozitive

IP/17/3081

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar