Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai migrációs stratégia: Fent kell tartani a migrációs áramlások kezelésében elért jó eredményeket

Brüsszel, 2017. szeptember 6.

A Bizottság a ma elfogadott négy eredményjelentésben minden felet felhív az irreguláris migrációs áramlások kezelésében, az Unió külső határainak védelmében és a leginkább érintett tagállamok támogatása terén elért jó eredmények fenntartására és fokozására.

Az áthelyezési mechanizmus működik és eredményes: már 27 695 személy áthelyezésére került sor. Alapvetően fontos, hogy a tagállamok a lehető leggyorsabban áthelyezzék az összes alkalmas jelentkezőt Olaszországból és Görögországból. Az EU–Törökország nyilatkozat továbbra is alacsony szinten tartja a Görögországba érkező irreguláris migránsok számát, és már csaknem 10 000 szíriai EU-ba való áttelepítését tette lehetővé. A közép-mediterrán útvonalon a nyári hónapokban az EU összehangolt, főként Olaszországra összpontosító erőfeszítéseinek is köszönhetően jelentősen csökkent a jogellenes beutazások és a halálesetek száma. Az Európai Határ- és Parti Őrség eszközei már működnek, de a tagállamok részéről több erőfeszítésre van szükség az ügynökség kibővített visszaküldési mandátumának teljes kiaknázásához.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „Az uniós szereplők fáradtságot nem kímélve mindannyian együttműködtek a migrációs áramlások kezelésében, külső határaink védelmében és a leginkább érintett tagállamok támogatásában. Jó úton járunk, és az eredmények helyben is láthatók. A migrációval kapcsolatos kihívások és kockázati tényezők azonban továbbra is fennállnak. Folytatnunk kell ezért az életmentő munka tökéletesítését, biztonságos és jogszerű beutazási lehetőséget biztosítva azoknak, akik védelmet érdemelnek, de visszaküldve azokat, akiknek nincs joguk maradni.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Ha Európa a felelősség és a szolidaritás szellemében együttműködik, akkor az EU-ban és azon kívül is előre haladunk és konkrét eredményeket érünk el. Ez mára egyértelműen látszik például az irreguláris áramlások mérséklődéséből, a menekültek jogszerű áttelepítésének fokozódásából, az Európai Határ- és Parti Őrség helyszíni működéséből és az Olaszország támogatása érdekében a közép-mediterrán útvonal mentén megvalósított együttes fellépésekből. Látszik továbbá az EU-n belüli szolidaritás is, nevezetesen az áthelyezési program eredményeiből, hiszen csaknem minden regisztrált kérelmező áthelyezésre került Görögországból és Olaszországból. E sikert minden fronton meg kell őriznünk.” 

Áthelyezés és áttelepítés – a szolidaritás működik

A szükséghelyzeti mechanizmus elindulása után két évvel az áthelyezés továbbra is pozitív tendenciát mutat, amit az áthelyezések 2017-ben megfigyelt jelentős felgyorsulása is megerősít: 2017 februárja óta havonta átlagosan 2300 áthelyezés történt, csaknem minden tagállam részvételével. A szeptember 4-i helyzet szerint több mint 27 695 személy (Görögországból 19 244, Olaszországból 8 451) áthelyezésére került már sor. Ugyanakkor Görögországban még mindig körülbelül 2800 személy vár áthelyezésre, és Olaszországba is minden nap érkeznek új kérelmezők, így minden szereplőnek fent kell tartania erőfeszítéseit. A tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk az áthelyezések végrehajtását, és elegendő vállalást kell tenniük az összes jelentkező fogadására. Olaszországnak fel kell gyorsítania az alkalmas jelentkezők (különösen az eritreaiak) azonosítását és regisztrációját.

Néhány tagállam (Málta és Lettország) már végrehajtotta a Görögországból történő, rájuk eső áthelyezéseket, és mások is közel állnak ehhez (Finnország, Litvánia, Luxemburg és Svédország). Málta és Finnország már közel áll az Olaszországból történő áthelyezések végrehajtásához is. A Bizottság üdvözli továbbá, hogy Ausztria megkezdte az Olaszországból történő áthelyezések végrehajtását, és hogy folyamatban vannak az előkészületek az Olaszországból Szlovákiába történő áthelyezésekre is. A Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország továbbra sem teljesíti jogi kötelezettségeit, és nem helyezett át egyetlen személyt sem (Magyarország és Lengyelország), vagy több mint egy éve nem tett vállalást áthelyezésre (Cseh Köztársaság). A Bizottság ezért július 26-án a kötelezettségszegési eljárások következő lépéseként indokolással ellátott véleményt küldött e tagállamoknak. A Bizottság üdvözli az Európai Bíróság mai ítéletét, amelyben a Bíróság megerősítette az áthelyezésről szóló második tanácsi határozat érvényességét, és elutasította Magyarország és Szlovákia keresetét.

A tagállamok áthelyezésre vonatkozó jogi kötelezettsége szeptemberben nem szűnik meg. Az áthelyezésről szóló tanácsi határozatok a 2017. szeptember 26-ig Görögországba vagy Olaszországba érkező valamennyi arra jogosult személyre alkalmazandók. Az arra jogosult kérelmezők áthelyezésére tehát e dátum után is sort kell keríteni. Következésképpen alapvetően fontos, hogy minden tagállam, különösen Lengyelország, Magyarország és a Cseh Köztársaság, valamint az áthelyezési kvótáikat még nem teljeskörűen teljesítő tagállamok fokozzák erőfeszítéseiket az összes arra jogosult kérelmező áthelyezésére.

A 2015 júliusában elfogadott uniós áttelepítési program várhatóan sikerrel fog lezárulni, hiszen a tagállamok és a schengeni társult államok már 17 305 személyt áttelepítettek a vállalt 22 504-ből. Az EU–Törökország nyilatkozat keretében eddig összesen 8834 szíriait telepítettek át Törökországból az EU-ba, ebbe a számba a legutóbbi jelentés óta végrehajtott 1028 átadás is beleértendő. A két uniós szintű áttelepítési program keretében azok indulása óta összesen 22 518 személyt telepítettek át. A Bizottság 2017. július 4-én a 2018. év vonatkozásában új áttelepítési vállalástételi kampányt indított annak biztosítása érdekében, hogy az EU kollektív áttelepítési erőfeszítései az uniós áttelepítési keretre irányuló bizottsági javaslat elfogadásáig se álljanak le. A Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy 2017. szeptember 15-ig nyújtsák be a 2018-ra vonatkozó vállalásaikat, amelyek keretében kiegészítő jelleggel Észak-Afrika és Afrika szarva kapcsán is tegyenek áttelepítési vállalásokat, és egyben folytassák a Törökországból történő áttelepítést. A Bizottság 377,5 millió EUR-t különített el legalább 37 750 személy áttelepítésének támogatására (fejenként 10 000 EUR-t).

EU–Törökország nyilatkozat – újabb konkrét eredmények

Az EU–Törökország nyilatkozat újabb konkrét eredményeket hozott, és kulcsszerepet játszik a kelet-mediterrán útvonalon zajló migrációs áramlások hatékony kezelésének biztosításában.

Az érkezők számának nyáron tapasztalt – és a 2016 azonos időszakában megfigyelt szezonális tendenciáknak megfelelő – mérsékelt emelkedése ellenére a Törökországból a görög szigetekre irányuló napi beutazások száma a június 13-i utolsó jelentés óta alacsony maradt, és átlagban 75 főt tett ki. Az érkezők száma a nyilatkozat hatálybalépése óta összességében 97 %-kal csökkent, és az Égei-tengeren történt halálesetek száma a jelentős esést követően nem növekedett. Ugyanakkor a visszaküldési helyzet javítása érdekében további jelentős erőfeszítések szükségesek a menedékjog iránti kérelmek hátralékának ledolgozásához és a visszaküldés előtti elégtelen görög adatfeldolgozási és őrizeti kapacitások kezeléséhez. Az EU–Törökország nyilatkozat aláírása óta 1896 irreguláris migráns tért vissza Törökországba. A nyilatkozat egyéb területein is történt előrehaladás: a Bizottság felgyorsította erőfeszítéseit a törökországi menekülteket támogató eszköz keretében folyósítandó pénzügyi támogatás megvalósítására. A 2016–2017-re elkülönített 3 milliárd EUR-ból már 1,66 milliárd EUR tekintetében került sor szerződéskötésre, a kifizetések szintje pedig 838 millió EUR-ra nőtt. A szükséghelyzeti szociális védőháló által támogatott, kiszolgáltatott helyzetben lévő menekültek száma gyorsan, 600 000-ről 860 000-re emelkedett, és 2017 végéig várhatóan eléri az 1,3 milliót.

Európai Határ- és Parti Őrség – fokozni kell a visszaküldési erőfeszítéseket

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség tevékenységeinek kiterjesztése az elmúlt hónapokban a nyugat-mediterrán útvonalon két további, Spanyolországot támogató művelet elindításával folytatódott. Ezzel az Európai Határ- és Parti Őrség tagállamokat támogató kihelyezett tisztviselőinek száma jelenleg 1700-ra emelkedett. Az emberi erőforrások szintje azonban így sem elégséges, és 2017 áprilisa óta a gyorsreagálású állomány számára új eszköz-hozzájárulások sem érkeztek. Az unós külső határok hatékony igazgatása érdekében a tagállamoknak sürgősen teljesíteniük kell kötelezettségvállalásaikat, és meg kell szüntetniük a hiányosságokat.

Az ügynökség több tagállam vonatkozásában sebezhetőségi értékeléseket végzett, az érintett nemzeti hatóságoknak pedig biztosítaniuk kell a kapott ajánlások időben történő végrehajtását. Az ügynökség emellett támogatott 193 visszaküldési műveletet, amelyek keretében 8606 jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt tért vissza hazájába; e műveletek eredménye 160%-os növekedést jelent 2016 első hat hónapjához képest. Ugyanakkor a tagállamok még mindig nem hasznosítják teljeskörűen az ügynökség képességeit, mint ahogy ahhoz is további erőfeszítésekre lesz szükség, hogy az ügynökség teljeskörűen éljen kibővített visszaküldési mandátumával. Az ügynökségnek és a tagállamoknak jobban össze kell hangolniuk visszaküldési tevékenységeiket, és teljesen ki kell használniuk az ügynökség megerősített eszköztárát.

Partnerségi keret és közép-mediterrán útvonal – csökken az érkezők száma

A közép-mediterrán útvonalon és az afrikai partnerekkel együttműködésben hozott intézkedések eredményei kezdenek megmutatkozni. A tengeri halálesetek száma a nyári hónapokban jelentősen csökkent, egy időben a közép-mediterrán útvonalon érkező migránsok számának jelentős csökkenésével. Az EU folytatja az emberi életek megmentésére, az embercsempészek és -kereskedők üzleti modelljének ellehetetlenítésére, a kiváltó okok elleni küzdelemre és a harmadik országokkal folytatott partnerségi együttműködésre irányuló erőfeszítéseit, miközben kiáll az európai értékekért és az emberi jogok tiszteletben tartásáért. A közép-mediterrán útvonallal foglalkozó kapcsolattartó csoport létrehozását és a 2017. augusztus 28-i párizsi találkozót követően változatlan ütemben és intenzitással kell folytatni az Olaszország támogatását célzó intézkedésekről szóló, 2017. július 4-én elfogadott cselekvési terv végrehajtását. A teljes sajtóközlemény itt olvasható.

További információk

 Tizenötödik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

Közlemény: Tizenötödik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

1. melléklet: Áthelyezések Görögországból

2. melléklet: Áthelyezések Olaszországból

3. melléklet: Áthelyezések Olaszországból és Görögországból

4. melléklet: Az áttelepítés jelenlegi helyzete

Tájékoztató: Áthelyezés és áttelepítés – felelősségmegosztás és a jogszerű beutazási lehetőségek bővítése

Tájékoztató: Migrációkezelés: uniós pénzügyi támogatás Olaszországnak

Tájékoztató: Migrációkezelés: uniós pénzügyi támogatás Görögországnak

Európai migrációs stratégia

A Tanács határozata 40 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről

A Tanács határozata 120 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áthelyezéséről

A Tanács következtetései 20 000 nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítéséről

A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat

 Hetedik eredményjelentés az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Közlemény: Hetedik eredményjelentés az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

1. melléklet: A közös cselekvési terv végrehajtása terén elért eredmények

2. melléklet: A törökországi menekülteket támogató eszköz – a projektek állása: kötelezettségvállalás/döntés, szerződés és folyósítás

Tájékoztató: Törökországi menekülteket támogató eszköz

Első éves jelentés a törökországi menekülteket támogató eszközről

Az EU–Törökország nyilatkozat műveleti végrehajtása: a tagállamok vállalásai, illetve az Európai Határ- és Parti Őrség és az EASO visszaküldési és áttelepítési műveleteihez kihelyezett tisztviselők száma

A március 18-i EU–Törökország nyilatkozat

A november 29-én életbe léptetett, október 15-i EU–Törökország cselekvési terv

Az uniós koordinátor kinevezése

 Ötödik eredményjelentés az Európai Határ- és Parti Őrség működőképessé tételéről

Közlemény: Ötödik jelentés az Európai Határ- és Parti Őrség működőképessé tételéről

Melléklet: Hiányzó emberi erőforrások és eszközök

Tájékoztató: Európa külső határainak biztosítása: Az Európai Határ- és Parti Őrség

Európa határainak biztosítása: az Európai Bizottság weboldala

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség honlapja#

 Ötödik eredményjelentés az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakított partnerségi keretről

Közlemény: Ötödik eredményjelentés az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakított partnerségi keretről

Sajtóközlemény: Migrációs partnerségi keret: a migráció közös kezelése pozitív eredményeket mutat

IP/17/3081

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar