Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europski migracijski program: Treba zadržati dobro upravljanje migracijskim tokovima

Bruxelles, 6. rujna 2017.

U danas donesena četiri izvješća o napretku Komisija poziva sve strane da nastave jednako ili bolje provoditi upravljanje tokovima nezakonite migracije, zaštitu vanjskih granica EU-a i potporu državama članicama pod najvećim pritiskom.

EU-ov mehanizam premještanja funkcionira i daje rezultate te je dosad premješteno 27 695 osoba. Od izrazite je važnosti da države članice premjeste sve prihvatljive kandidate iz Italije i Grčke što je brže moguće. Izjavom EU-a i Turske osigurava se nizak broj nezakonitih ulazaka u Grčku, a omogućeno je i preseljenje gotovo 10 000 Sirijaca u EU. Tijekom ljeta broj nezakonitih prelazaka granice i smrtnih slučajeva u središnjem Sredozemlju znatno se smanjio uz pomoć usmjerenog djelovanja EU-a, a posebice Italije. Uspostavljeni su alati Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, ali potrebna su dodatna nastojanja država članica da bi se u potpunosti iskoristio prošireni mandat Agencije za vraćanje.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Svi akteri iz EU-a zajedno su marljivo radili na upravljanju migracijskim tokovima, zaštiti vanjskih granica i pomaganju državama članicama pod najvećim pritiskom. Na pravom smo putu i na terenu su rezultati već vidljivi. Međutim, izazovi i opasnosti povezani s migracijama i dalje su prisutni te stoga moramo poboljšati svoje djelovanje kako bismo spašavali živote, uspostavili sigurne i zakonite putove za osobe kojima je potrebna zaštita i vratili one koji nemaju pravo ostati u EU-u.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Kad Europa surađuje u duhu solidarnosti i odgovornosti, ostvaruje se napredak i postižu konkretni rezultati unutar i izvan EU-a. To danas jasno vidimo na primjerima smanjenih tokova nezakonite migracije i povećanog zakonitog preseljenja izbjeglica, operacionalizacije zajedničke europske granične i obalne straže na terenu te zajedničkih akcija za pomoć Italiji i duž središnje sredozemne rute. Vidimo i solidarnost unutar EU-a na djelu: program premještanja daje rezultate i gotovo su svi registrirani podnositelji zahtjeva premješteni iz Grčke i Italije. Sada treba tako nastaviti u svim navedenim područjima. 

Premještanje i preseljenje – solidarnost funkcionira

Dvije godine od pokretanja hitnog mehanizma vidljiv je pozitivan trend premještanja, što potvrđuje znatno ubrzanje premještanja zabilježeno od veljače 2017. s prosječno 2300 transfera mjesečno u gotovo sve države članice. Do 4. rujna premješteno je više od 27 695 osoba (19 244 iz Grčke i 8451 iz Italije). Međutim, iz Grčke još treba premjestiti 2800 osoba, a u Italiju svakodnevno stižu novi podnositelji zahtjeva pa je potrebno djelovanje svih strana. Države članice moraju ubrzati postupak premještanja i osigurati dovoljan broj preuzetih obveza za sve kandidate. Italija treba ubrzati identifikaciju i registraciju prihvatljivih kandidata (posebice Eritrejaca).

Neke su države članice (Malta i Latvija) već ispunile kvote za Grčku, a druge su na korak od toga (Finska, Litva, Luksemburg, Švedska). Malta i Finska uskoro će ispuniti i kvote za Italiju. Komisija izražava zadovoljstvo što je i Austrija počela premještati migrante iz Italije, a sada se pripremaju i prva premještanja iz Italije u Slovačku. Češka, Mađarska i Poljska i dalje krše svoje pravne obveze te nisu premjestile ni jednu osobu (Mađarska i Poljska) ili nisu preuzele obveze premještanja više od godinu dana (Češka). Stoga je Komisija 26. srpnja pokrenula sljedeću fazu postupaka zbog povrede i tim državama članicama poslala obrazložena mišljenja. Komisija izražava zadovoljstvo današnjom presudom Suda Europske unije u kojoj je Sud potvrdio valjanost druge Odluke Vijeća o premještanju i odbio tužbe Slovačke i Mađarske.

Pravna obveza premještanja za države članice ne istječe u rujnu. Odluke Vijeća o premještanju primjenjuju se na sve prihvatljive osobe koje stignu u Grčku ili Italiju do 26. rujna 2017., što znači da će se prihvatljive podnositelje zahtjeva premještati i poslije tog datuma. Stoga je ključno da sve države članice, a posebno Poljska, Mađarska i Češka te države koje nisu popunile kvote, intenzivnije rade na premještanju svih prihvatljivih podnositelja zahtjeva.

Europski program preseljenja iz srpnja 2015. trebao bi biti uspješno dovršen jer su države članice i države pridružene schengenskom području već preselile 17 305 od ukupno dogovorene 22 504 osobe. Na temelju Izjave EU-a i Turske dosad je ukupno 8834 Sirijaca preseljeno iz Turske u EU, uključujući 1028 novih transfera od objave prethodnog izvješća. U okviru dvaju programa preseljenja pokrenutih na razini EU-a preseljeno je ukupno 22 518 osoba. Komisija je 4. srpnja 2017. pokrenula novi ciklus preuzimanja obveza u pogledu preseljenja za 2018. kako bi se osiguralo daljnje zajedničko djelovanje EU-a u području preseljenja do donošenja Komisijina prijedloga okvira EU-a za preseljenje. Države članice pozivaju se da do 15. rujna 2017. dostave preuzete obveze za 2018. s dodatnim naglaskom na preseljenje iz Sjeverne Afrike i Roga Afrike uz nastavak preseljenja iz Turske. Komisija je izdvojila 377,5 milijuna eura za preseljenje najmanje 37 750 osoba (10 000 eura po osobi).

Izjava EU-a i Turske – i dalje se postižu konkretni rezultati

U okviru Izjave EU-a i Turske i dalje se postižu konkretni rezultati, a ona ima i ključnu ulogu u osiguravanju učinkovitog upravljanja migracijskim tokovima duž istočne sredozemne rute.

Unatoč blagom porastu broja pristiglih migranata tijekom ljeta, što je u skladu sa sezonskim kretanjima zabilježenima u istom razdoblju 2016., broj dnevnih prelazaka granice iz Turske na grčke otoke i dalje je nizak, kao u prošlom izvješću od 13. lipnja, te iznosi prosječno 75 osoba dnevno. Općenito, dolasci su se smanjili za 97 % od stupanja Izjave na snagu, a znatno se smanjio i broj smrtnih slučajeva u Egejskome moru. Međutim, treba još dosta raditi na smanjenju broja neriješenih zahtjeva za azil i povećanju nedovoljnih kapaciteta za obradu prije vraćanja i zadržavanje u Grčkoj kako bi se poboljšalo vraćanje. Od stupanja na snagu Izjave EU-a i Turske ukupno je 1896 nezakonitih migranata vraćeno u Tursku. Ostvaren je napredak i u drugim područjima obuhvaćenima Izjavom te Komisija intenzivnije radi na osiguravanju financijske potpore u okviru Instrumenta za izbjeglice u Turskoj. Od tri milijarde eura namjenskih sredstava za razdoblje 2016. – 2017. ugovorno je obvezano već 1,66 milijardi eura, a iznos isplaćenih sredstava porastao je na 838 milijuna eura. Broj ranjivih izbjeglica koji primaju potporu iz Mreže za hitnu socijalnu pomoć skočio je sa 600 000 na 860 000, a očekuje se da će do kraja 2017. narasti na ukupno 1,3 milijuna.

Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu – potreban dodatan rad na vraćanju

Operacionalizacija Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu nastavila se proteklih mjeseci pokretanjem dviju dodatnih operacija za pomoć Španjolskoj u zapadnom Sredozemlju. Time je ukupni broj djelatnika europske granične i obalne straže koji na terenu pružaju potporu državama članicama narastao na 1700. Međutim, još postoje nedostaci u raspoređivanju resursa, a snage za brzu reakciju od travnja 2017. nisu dobile nove doprinose u opremi. Države članice trebaju hitno ispuniti svoje obveze i riješiti preostale nedostatke kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje vanjskim granicama EU-a.

Agencija je izradila procjene osjetljivosti za mnoge države članice i sada nacionalna tijela trebaju osigurati pravovremenu provedbu danih preporuka. Agencija je poduprla i 193 operacije vraćanja 8606 osoba iz trećih zemalja koje su nezakonito boravile u EU-u, što predstavlja povećanje operacija vraćanja za više od 160 % u usporedbi s prvom polovinom 2016. Međutim, države članice još ne upotrebljavaju sve kapacitete Agencije i potrebna su dodatna nastojanja da bi Agencija u potpunosti preuzela svoj prošireni mandat za vraćanje. Agencija i države članice trebale bi bolje uskladiti aktivnosti vraćanja i u potpunosti iskoristiti pojačane instrumente i alate Agencije.

Okvir za partnerstvo i središnja sredozemna ruta – smanjenje broja dolazaka

Mjere uvedene duž središnje sredozemne rute u suradnji s partnerima u Africi počinju urađati plodom. Broj smrtnih slučajeva na moru znatno se smanjio u ljetnim mjesecima, a vidno se smanjio i broj migranata koji prolaze srednjom sredozemnom rutom. Djelovanjem EU-a i dalje se spašavaju životi, prekida poslovanje krijumčara, suzbijaju temeljni uzroci i uspostavljaju partnerstva s trećim zemljama te istodobno osigurava poštovanje europskih vrijednosti i ljudskih prava. Treba nastaviti provoditi Akcijski plan mjera za potporu Italiji (donesen 4. srpnja 2017.) jednakim tempom i intenzitetom i nakon uspostave kontaktne skupine za središnju sredozemnu rutu i sastanka u Parizu 28. kolovoza 2017. Cijelo priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Dodatne informacije

 Petnaesto izvješće o premještanju i preseljenju

Komunikacija: Petnaesto izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1. Premještanja iz Grčke

Prilog 2. Premještanja iz Italije

Prilog 3. Premještanja iz Italije i Grčke

Prilog 4. Preseljenje – trenutačno stanje

Informativni članak: Premještanje i preseljenje – podjela odgovornosti i povećanje zakonitih načina dolaska u Europu

Informativni članak: Upravljanje migracijama: Financijska potpora EU-a Italiji

Informativni članak: Upravljanje migracijama: Financijska potpora EU-a Grčkoj

Europski migracijski program

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.

 Sedmo izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i Turske

Komunikacija: Sedmo izvješće o napretku provedbe Izjave EU-a i Turske

Prilog 1. Napredak provedbe zajedničkog akcijskog plana

Prilog 2. Instrument za izbjeglice u Turskoj – dogovoreni/odobreni, ugovoreni i isplaćeni projekti

Informativni članak: Instrument za izbjeglice u Turskoj

Prvo godišnje izvješće o instrumentu za izbjeglice u Turskoj

Operativna provedba Izjave EU-a i Turske: Obveze država članica i raspoređivanje službenika za operacije europske granične i obalne straže i Frontexa – vraćanje i preseljenje

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka

Akcijski plan EU-a i Turske od 15. listopada, aktiviran 29. studenoga

Imenovanje EU-ova koordinatora

 Peto izvješće o napretku u postizanju operativnosti europske granične i obalne straže

Komunikacija: Peto izvješće o postizanju operativnosti europske granične i obalne straže

Prilog: Nedostajući ljudski resursi i oprema

Informativni članak: Sigurnost europskih vanjskih granica: europska granična i obalna straža

Sigurnost europskih vanjskih granica: internetska stranica Europske komisije

Internetska stranica Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu

 Peto izvješće o napretku Okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

Komunikacija: Peto izvješće o napretku Okvira za partnerstvo s trećim zemljama na temelju Europskog migracijskog programa

Priopćenje za medije: Partnerski okvir za migracije: zajedničko upravljanje migracijama pokazuje pozitivne rezultate

IP/17/3081

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar