Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează o nouă inițiativă menită să îmbunătățească sănătatea și securitatea lucrătorilor

Bruxelles, 10 ianuarie 2017

Astăzi, Comisia Europeană ia măsuri în vederea promovării securității și a sănătății în muncă la nivelul UE.

Investițiile în securitatea și sănătatea ocupațională îmbunătățesc viețile oamenilor pentru că se axează pe prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale. Bazată pe eforturile din trecut, noua inițiativă a Comisiei are ca scop să ofere lucrătorilor o protecție mai bună împotriva cancerului cauzat de condițiile de muncă, să sprijine întreprinderile, în special IMM-urile și microîntreprinderile, în eforturile lor de a respecta cadrul legislativ existent și să pună un accent mai mare pe rezultate, în detrimentul birocrației.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Prezentăm astăzi un plan de acțiune clar în vederea creării unui cadru solid în materie de securitate și de sănătate la locul de muncă, adaptat secolului al XXI-lea, cu norme transparente, actualizate și aplicate cu eficacitate pe teren. De asemenea, ne respectăm angajamentul de a combate cancerul cauzat de condițiile de muncă prin abordarea expunerii la șapte substanțe chimice cancerigene suplimentare, ceea ce va ameliora protecția a circa 4 milioane de lucrători din Europa. Ne unim forțele cu statele membre și cu părțile interesate pentru a crea un mediu de lucru sănătos și sigur pentru toți.”

De la adoptarea primei directive în acest domeniu la nivelul Uniunii în urmă cu 25 de ani și până în prezent, UE a fost mereu un pionier al standardelor înalte în domeniul protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de sănătatea și de securitatea în muncă. Începând din 2008, numărul lucrătorilor decedați în urma unor accidente de muncă a scăzut cu aproape 25 %, iar procentul lucrătorilor din UE care au raportat cel puțin o problemă de sănătate cauzată sau înrăutățită de condițiile de lucru a scăzut cu aproape 10 %. Cu toate acestea, situația rămâne critică: se estimează că aproximativ 160 000 de europeni mor în fiecare an din cauza unor boli legate de profesia lor. Protejarea sănătății și a securității lucrătorilor la locul de muncă prin menținerea și actualizarea înaltelor standarde europene reprezintă o prioritate absolută.

Ca urmare a angajamentului pe care și l-a asumat de a continua să îmbunătățească sănătatea și securitatea lucrătorilor, Comisia va lua următoarele măsuri esențiale:

  • Stabilirea limitelor de expunere sau alte măsuri privind șapte substanțe chimice cancerigene suplimentare. Pe lângă faptul că va fi benefică pentru sănătatea lucrătorilor, această propunere stabilește și un obiectiv clar privind evitarea expunerii pentru angajatori și pentru autoritățile responsabile cu aplicarea legii.
  • Sprijinirea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, în eforturile lor de a respecta normele în materie de sănătate și de securitate. S-a demonstrat că mai mult de o treime dintre microîntreprinderi nu evaluează riscurile la locul de muncă. Prin urmare, am publicat astăzi un document de orientare pentru angajatori, care conține sfaturi practice menite să faciliteze evaluarea riscurilor și să o facă mai eficientă. Acest document include recomandări cu privire la modul de abordare a riscurilor tot mai mari în materie de securitate și de sănătate în muncă, cum sunt riscurile psihosociale, riscurile ergonomice sau cele legate de îmbătrânire. De asemenea, dorim să sporim disponibilitatea instrumentelor gratuite online cu ajutorul cărora întreprinderile mici și microîntreprinderile pot efectua evaluări ale riscurilor.
  • Comisia va colabora cu statele membre și cu partenerii sociali pentru a elimina sau a actualiza normele învechite în următorii doi ani, cu scopul de a simplifica și de a reduce sarcina administrativă, continuând totodată să garanteze protecția lucrătorilor. Această modernizare ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea aplicării legislației pe teren.

Revizuirea legislației UE în domeniul securității și al sănătății în muncă, precum și modificările aduse Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni se încadrează în efortul actual al Comisiei de a crea un pilon european al drepturilor sociale, al cărui scop este adaptarea legislației UE la evoluția formelor de muncă și a societății. Consultările și dezbaterile cu privire la acest pilon au confirmat importanța sănătății și a securității ocupaționale ca element de bază al acquis-ului UE și au pus accentul pe prevenire și pe asigurarea respectării legii. Comunicarea adoptată astăzi este, de asemenea, un rezultat al amplei evaluări a aquis-ului existent efectuate în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), al cărui scop este de a face legislația UE mai simplă, mai relevantă și mai eficace. Propunerea și modificările au fost elaborate în strânsă colaborare cu părțile interesate de la toate nivelurile, în special cu partenerii sociali.

Context

În 2012, Comisia a inițiat o evaluare exhaustivă a legislației UE în domeniul securității și al sănătății în muncă (o directivă-cadru și 23 de directive conexe). Această evaluare a fost realizată în cadrul Programului Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) și a avut drept scop să facă legislația UE mai simplă, mai relevantă și mai eficace.

O prioritate specifică a Comisiei în domeniul securității și al sănătății în muncă este combaterea cancerului, considerat prima cauză a mortalității generate de condițiile de lucru la nivelul UE. Acest aspect reprezintă o problemă prioritară pentru Comisie, care, la 13 mai 2016, a propus măsuri privind reducerea expunerii lucrătorilor europeni la 13 substanțe chimice cancerigene, prin modificarea Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni (Directiva 2004/37/CE). Astăzi, Comisia își continuă angajamentul politic în această direcție printr-o a doua propunere, care vizează expunerea la alte șapte substanțe chimice prioritare. Ea va examina și alte substanțe cancerigene cu scopul de a continua să asigure protecția lucrătorilor și să amelioreze condițiile de lucru în întreaga UE.

Pentru informații suplimentare

Întrebări frecvente referitoare la protecția lucrătorilor împotriva substanțelor chimice cancerigene

Întrebări frecvente referitoare la noua politică în materie de sănătate și de securitate în muncă

Document de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea ex-post a Directivei privind securitatea și sănătatea în muncă

Document de lucru al serviciilor Comisiei - Ghid practic pentru angajatori

Știre pe site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene.

IP/17/2

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar