Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie lanceert nieuw initiatief voor verbetering gezondheid en veiligheid van werknemers

Brussel, 10 januari 2017

De Europese Commissie neemt vandaag maatregelen om de gezondheid en veiligheid op het werk in de EU te bevorderen.

Investeringen in gezondheid en veiligheid op het werk komen de werknemers ten goede doordat ongevallen en arbeidsgerelateerde ziekten worden voorkomen. Het nieuwe initiatief van de Commissie bouwt voort op eerdere inspanningen en beoogt werknemers beter te beschermen tegen arbeidsgerelateerde kanker, bedrijven (vooral kmo's en micro-ondernemingen) te helpen gemakkelijker aan de bestaande wetgeving te voldoen, en te zorgen voor meer nadruk op resultaten en minder op administratief werk.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: "Wij presenteren vandaag een krachtig actieplan voor duidelijke, up-to-date en gemakkelijk uitvoerbare beleidsmaatregelen inzake gezondheid en veiligheid op het werk in de 21e eeuw. Ook begrenzen wij de blootstelling aan nog zeven kankerverwekkende chemische stoffen. Dankzij deze maatregel zullen ongeveer vier miljoen werknemers in Europa beter beschermd worden en hiermee lossen wij onze verbintenis in om arbeidsgerelateerde kanker te bestrijden. We bundelen de krachten met de lidstaten en belanghebbenden om iedereen een gezonde en veilige werkplek te bieden."

Sinds de eerste Europese richtlijn op dit gebied is vastgesteld, heeft de EU gedurende de laatste 25 jaar een voortrekkersrol gespeeld en strenge normen vastgesteld voor de bescherming van werknemers tegen gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk. Sinds 2008 is het aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen met ongeveer één vierde gedaald, en het percentage werknemers in de EU dat melding heeft gemaakt van ten minste één gezondheidsprobleem dat door het werk is veroorzaakt of verergerd, is met bijna 10 % gedaald. De uitdagingen blijven echter enorm: naar schatting overlijden elk jaar ongeveer 160 000 Europeanen aan de gevolgen van ziekten die verband houden met hun werk. Het is een van onze topprioriteiten om de gezondheid en veiligheid van werknemers op de werkvloer te beschermen door de strenge Europese normen te handhaven en bij te werken.

De Commissie heeft beloofd de gezondheid en veiligheid op het werk te blijven verbeteren en neemt daarom de volgende belangrijke maatregelen:

  • Blootstellingsgrenzen vaststellen voor of andere maatregelen nemen in verband met nog zeven kankerverwekkende chemische stoffen. Dit voorstel zal niet alleen de gezondheid van de werknemers ten goede komen, maar zet werkgevers en handhavingsautoriteiten er ook toe aan blootstelling te voorkomen.
  • Bedrijven, in het bijzonder kleine en micro-ondernemingen, helpen om de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid na te leven. Uit onderzoek blijkt met name dat meer dan 1 op 3 micro-ondernemingen de risico's op het werk niet inventariseert. Daarom publiceren wij vandaag praktische richtsnoeren voor werkgevers zodat zij risico's gemakkelijker en effectiever kunnen beoordelen. Het document bevat advies over hoe moet worden omgegaan met snel toenemende risico's voor de gezondheid en veiligheid zoals psychosociale of ergonomische risico's of risico's in verband met ouder worden. Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat gratis online tools die kleine en micro-ondernemingen helpen risicobeoordelingen uit te voeren, beter beschikbaar zijn.
  • Samenwerken met de lidstaten en de sociale partners om verouderde regels binnen de twee jaar bij te werken of te schrappen. Het doel is de administratieve last te verminderen en te vereenvoudigen, zonder de bescherming van de werknemers in het gedrang te brengen. Deze modernisering moet ook leiden tot betere handhaving in de praktijk.

De herziening van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk en de wijzigingen van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia passen binnen de werkzaamheden van de Commissie voor de totstandbrenging van de Europese pijler van sociale rechten om de EU-wetgeving aan te passen aan de veranderingen van de werkpatronen en de maatschappij. Uit de raadplegingen en debatten over de pijler is nogmaals gebleken hoe belangrijk gezondheid en veiligheid op het werk zijn als hoeksteen van het EU-acquis. Tijdens de raadplegingen en debatten is ook de nadruk gelegd op preventie en handhaving. De mededeling die vandaag wordt goedgekeurd, ligt eveneens in het verlengde van de grondige evaluatie van het bestaande "acquis" als onderdeel van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit), dat de EU-wetgeving eenvoudiger, relevanter en effectiever moet maken. Het voorstel en de wijzigingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met belanghebbenden op alle niveaus, in het bijzonder de sociale partners.

Achtergrond

In 2012 is de Commissie begonnen met een uitgebreide evaluatie van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk, nl. de kaderrichtlijn en 23 verwante richtlijnen. Die evaluatie was onderdeel van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Commissie (Refit) en had tot doel de EU-wetgeving eenvoudiger, relevanter en effectiever te maken.

Een specifieke prioriteit van de Commissie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk is de strijd tegen kanker als belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. De Commissie pakt dit aan als een prioritaire uitdaging: op 13 mei 2016 stelde zij maatregelen voor om de blootstelling van Europese werknemers aan 13 kankerverwekkende chemische stoffen te verminderen, door wijzigingen voor te stellen van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (2004/37/EG)). Vandaag lost de Commissie haar politieke verbintenis in met een tweede voorstel om de blootstelling aan nog zeven prioritaire chemische stoffen aan te pakken. De Commissie zal ook andere kankerverwekkende stoffen onder de loep nemen om verder te bouwen aan de bescherming van werknemers en de verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de EU.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen

Veelgestelde vragen over een nieuw beleid inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Werkdocument van de diensten van de Commissie - Ex post evaluatie van de richtlijn inzake gezondheid en veiligheid op het werk

Werkdocument van de diensten van de Commissie - Praktische richtsnoeren voor werkgevers

Nieuwsartikel op de website van DG Werkgelegenheid (in het Engels)

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie

IP/17/2

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar