Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság új kezdeményezése a munkavállalók egészségvédelmének és biztonságának javítására

Brüsszel, 2017. január 10.

Az Európai Bizottság lépéseket tesz a munkahelyi egészségvédelemnek és biztonságnak az EU-ban való előmozdítása érdekében.

A munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló beruházások kedvező hatást gyakorolnak az emberek életére, mivel segítenek megelőzni a baleseteket és a foglalkozási megbetegedéseket. A múltban tett erőfeszítésekre építve a Bizottság új kezdeményezésének célja, hogy fokozza a munkavállalók foglalkozási eredetű rákos megbetegedések elleni védelmét, segítse a vállalkozásokat, különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásokat abban, hogy megfelelhessenek a meglévő jogszabályi keretnek úgy, hogy közben a papírmunka helyett az eredmények kerülnek előtérbe.

Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott a témában: „A mai napon világosan megfogalmazott cselekvési tervet terjesztünk elő annak érdekében, hogy világos, korszerű és eredményesen alkalmazott szabályoknak köszönhetően erős munkahelyi egészségvédelem és biztonság jöjjön létre a 21. századi munkahelyeken. Annak az általunk vállalt kötelezettségnek is eleget teszünk, hogy fellépjünk a foglalkozási eredetű rákos megbetegedések ellen. Ennek érdekében további hét rákkeltő vegyi anyag esetében korlátozzuk az expozíció mértékét, ami Európa mintegy 4 millió munkavállalója védelmében jelent majd előrelépést. A tagállamokkal és az érdekelt felekkel karöltve azon fogunk dolgozni, hogy mindenki számára egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk.”

Az e téren EU-szinten elfogadott első irányelv óta eltelt 25 évben az EU élen járt a tekintetben, hogy a munkavállalók egészségügyi és biztonsági kockázatokkal szembeni védelmét magas szinten biztosítsa. 2008 óta csaknem 25%-kal kevesebben haltak meg munkahelyi balesetekben, és közel 10%-kal csökkent azoknak az uniós munkavállalóknak az aránya, akik arról számoltak be, hogy olyan egészségügyi problémában szenvednek, amelynek kialakulása vagy súlyosbodása az általuk végzett munka számlájára írható. Ugyanakkor változatlanul nagy kihívás előtt állunk: a becslések szerint évente körülbelül 160 000 európai munkavállaló halálát okozza foglalkozási eredetű betegség. Elsődlegesen fontos, hogy a szigorú európai normák védelmével és korszerűsítésével megőrizzük a munkahelyeken a dolgozók biztonságát és egészségét.

A Bizottság vállalta, hogy a jövőben is javítja a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot. Ennek érdekében az alábbi főbb intézkedéseket fogja meghozni:

  • További hét rákkeltő vegyi anyagra vonatkozóan fog expozíciós határértékeket megállapítani vagy más intézkedéseket hozni. Ez előnyös lesz a munkavállalók egészsége szempontjából, egyúttal pedig világos célt határoz meg a munkáltatók és a szabályok érvényre juttatásáért felelős hatóságok számára az expozíció megakadályozása tekintetében.
  • Segíteni fogja a vállalkozásokat, különösen a kis- és mikrovállalkozásokat az egészségvédelmi és biztonsági szabályozásnak való megfelelés érdekében tett erőfeszítéseikben. A mikrovállalkozások egyharmada bizonyíthatóan nem végez felmérést a munkahelyi kockázatokról. Ezért a mai napon iránymutatást tettünk közzé a munkáltatók számára, amelyben gyakorlati ötleteket adunk a kockázatértékelési munkájuk megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében. Tanácsokkal szolgálunk azt illetően, hogyan célszerű kezelni a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot fenyegető, gyorsan növekvő – pszichológiai, ergonómiai és életkorral összefüggő – kockázatokat. Célunk az is, hogy könnyebben elérhetővé tegyük azokat az ingyenes online eszközöket, amelyek segítséget nyújtanak a kis- és mikrovállalkozásoknak a kockázatértékelés elvégzésében.
  • A Bizottság a tagállamokkal és a szociális partnerekkel közösen azon fog dolgozni, hogy két éven belül eltörölje, illetve aktualizálja az idejétmúlt szabályokat. A cél az, hogy adminisztratív téren egyszerűsödjenek a követelmények és csökkenjenek a terhek, ugyanakkor a munkavállalók védelme továbbra is biztosított legyen. E modernizálásnak a szabályozás gyakorlatban való érvényesítését is elő kell segítenie.

Az uniós munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági joganyag felülvizsgálata és a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelv módosítása részét képezi azoknak az erőfeszítéseknek, melyeket a Bizottság azért tesz, hogy létrehozza a szociális jogok európai pillérét, mely a társadalmi és a munkarendet érintő változásokhoz hivatott hozzáigazítani az uniós jogszabályokat. A szociális jogok európai pilléréről folytatott konzultációk és viták során megerősítést nyert, hogy a munkahelyi egészség és biztonság az uniós vívmányok sarokkövét képezi, és kiemelt hangsúlyt kapott a megelőzés és a szabályok érvényre juttatása. A ma elfogadott közlemény a létező uniós vívmányoknak a célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) részeként elvégzett átfogó értékelésének is eredménye, amely program arra irányul, hogy az uniós jogszabályozás egyszerűbbé, célravezetőbbé és hatékonyabbá váljon. A javaslat és a változtatások kidolgozására az érdekeltekkel, különösen a szociális partnerekkel minden szinten folytatott közvetlen konzultáció során került sor.

Háttér-információk

2012-ben a Bizottság megkezdte az uniós munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági joganyag (a keretirányelv és a kapcsolódó 23 irányelv) átfogó kiértékelését. A kiértékelés részét képezte a Bizottság célravezető és hatásos szabályozás programjának (REFIT), és arra irányult, hogy az uniós jogszabályokat egyszerűbbé, célravezetőbbé és hatékonyabbá tegye.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén a Bizottság egyik prioritása a daganatos betegségek elleni küzdelem, mivel ezek okozzák az Unióban a legtöbb, munkavállalással kapcsolatos halálesetet. A Bizottság prioritásnak tekinti, hogy megoldást keressen erre a problémára: 2016. május 13-án intézkedéseket szorgalmazott abból a célból, hogy 13 rákkeltő vegyi anyag esetében csökkentse az európai munkavállalók expozícióját. Ennek érdekében javaslatot tett a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló (2004/37/EK) irányelv módosítására. Ma a Bizottság újabb javaslatot terjeszt elő további hét, kiemelten fontos vegyi anyagra vonatkozóan, hogy az általa vállalt politikai kötelezettségnek eleget tegyen. A Bizottság a jövőben további rákkeltő anyagok esetében is foglalkozni fog az expozíció kérdésével, hogy EU-szerte folytassa a munkavállalók védelmében és a munkakörülmények javítása céljából végzett erőfeszítéseket.

További információk

Gyakran ismételt kérdések a dolgozók rákkeltő vegyi anyagokkal szembeni védelmével kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó új politikával kapcsolatban

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A munkavállalók biztonságáról és egészségvédelméről szóló irányelv utólagos értékelése

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Iránymutatás munkáltatóknak

A Foglalkoztatási Főigazgatóság honlapjának hírrovata

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére.

IP/17/2

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar