Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vključevanje Romov: okrepiti je treba prizadevanja za boljšo dostopnost izobraževanja in zaposlovanja

Bruselj, 30. avgusta 2017

Komisija je danes objavila rezultate iz ocene o izvajanju nacionalnih strategij vključevanja Romov.

Ocena pojasnjuje, kako se je položaj Romov spremenil od leta 2011. Na splošno se stanje počasi izboljšuje, udeležba Romov v predšolski vzgoji je na primer večja, stopnja osipnikov pa se zmanjšuje. Vendar pa je iz ocene razvidno tudi, da 80 % Romov še vedno grozi revščina, čeprav je ta številka nižja od tiste iz leta 2011.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „EU temelji na vrednotah, kot sta strpnost in enakost. Teh vrednot še vedno ne uživajo vsi državljani in to ni sprejemljivo. Države članice morajo okrepiti svoja prizadevanja za izboljšanje vključevanja Romov, če želimo odpraviti predsodke, segregacijo in diskriminacijo, ki jih Romi čutijo še danes.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Vlade držav EU so ob podpori Komisije pripravile strategije za vključevanje Romov in to je pomembno, vendar pa so s tem naredile šele prvi korak. Zdaj je čas, da države članice te strategije izvedejo in življenja ljudi spremenijo na bolje. Na nobenem področju ni to bolj pomembno kot na področju izobraževanja. Za romske otroke bi morale biti šole enako dostopne kot za vse ostale. Izobrazba je ključnega pomena za boljše vključevanje v družbo, ker odpira vrata do zaposlitve in boljšega življenja.“

Z okvirom EU za nacionalne strategije vključevanja Romov je bilo vključevanje Romov uvrščeno višje na nacionalnih političnih dnevnih redih, ta okvir pa je pripomogel tudi k vzpostavitvi potrebnih ciljev, struktur, financiranja in spremljanja z namenom boljšega vključevanja po Evropi.

Vendar pa je glede na oceno na področjih izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in stanovanj izboljšanje skromno in ni poenoteno:

 • Izobraževanje: več romskih otrok je vključenih v predšolsko vzgojo in varstvo (povečanje s 47% v letu 2011 na 53% v letu 2016), pri čemer se je stanje najbolj izboljšalo v Španiji, na Slovaškem, v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji, osipnikov pa je manj (zmanjšanje s 87 % v letu 2011 na 68 % v letu 2016). Te številke so še vedno previsoke, v nekaterih državah pa je segregacija pri izobraževanju še vedno nerazrešeno vprašanje, tako se na Slovaškem, Madžarskem in v Bolgariji ločeno od preostalih otrok izobražuje več kot 60 % romskih otrok.
 • Zaposlovanje: naraščajoč delež mladih Romov, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (povečanje s 56 % v letu 2011 na 63 % v letu 2016), opozarja, da prehod iz izobraževanja v zaposlovanje in na druga področja ni uspešen. Ta stopnja se je v Španiji, na Slovaškem, v Romuniji, na Češkem in Madžarskem celo povečala.
 • Zdravje: izključenost iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja je še vedno akuten problem v več državah članicah. V Bolgariji in Romuniji na primer polovica romskega prebivalstva nima dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Stanovanja: dostop romskih gospodinjstev do osnovnih storitev (vode iz pipe in oskrbe z električno energijo) se izboljšuje, zlasti v Bolgariji, Romuniji, na Slovaškem in Češkem, vendar so Romi na Portugalskem, Češkem in v Španiji vse pogosteje diskriminirani pri dostopu do stanovanj, vključno s socialnimi stanovanji.

Komisija poziva k nadaljnjim in bolje usklajenim prizadevanjem na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Ta na primer vključujejo vzpostavljanje nacionalnih platform za Rome, ki so namenjene sodelovanju vseh akterjev, da se uskladi delo z romskimi skupnostmi. Države članice morajo prednostno obravnavati boj proti diskriminaciji in anticiganizmu ter se osredotočiti na vključevanje romske mladine, žensk in otrok.

Naslednji koraki

Komisija bo na podlagi danes objavljene ocene opredelila strategijo za vključevanje Romov po letu 2020, h kateri pozivajo države članice EU.

Začela je tudi vrednotenje učinkovitosti, ustreznosti in dodane vrednosti okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov. Vsi državljani, organizacije, institucije in drugi deležniki lahko izrazijo svoja stališča v okviru javnega posvetovanja, ki bo trajalo do 25. oktobra 2017.

Ozadje

Evropska komisija je leta 2011 sprejela okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov, katerega namen je odpraviti vrzel med Romi in preostalim prebivalstvom na štirih ključnih področjih:

 1. Izobraževanje
 2. Zaposlovanje
 3. Zdravstveno varstvo
 4. Stanovanja

Na ravni EU je bilo mobiliziranih več pravnih, političnih in finančnih instrumentov za spodbujanje vključevanja Romov. Zakonodaja EU, vključno z direktivo o rasni enakosti in okvirnim sklepom Sveta o boju proti rasizmu in ksenofobiji, prepoveduje diskriminacijo Romov, sovražni govor in kazniva dejanja iz sovraštva.

Evropski semester spodbuja reforme splošnih politik, ki podpirajo vključevanje Romov. Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) za obdobje 2014–2020 omogočajo državam članicam, da uvedejo prednostne naložbe, ki se posebej nanašajo na vključevanje marginaliziranih skupnosti, kot je romska.

Države članice so pripravile nacionalne strategije vključevanja Romov in imenovale nacionalne kontaktne točke za Rome, da bi se lahko usklajevalo izvajanje in spremljanje teh strategij. Od leta 2016 morajo Komisiji letno poročati o svojih ukrepih vključevanja.

Več informacij:

 • Vmesni pregled okvira EU za Rome v letu 2017 in delovni dokument služb Komisije
 • Poziv Sveta k evropskemu strateškemu pristopu k vključevanju Romov po letu 2020
 • Druge informacije v zvezi z Romi v EU

 

 

IP/17/2961

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar