Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Uključivanje Roma: dodatni napori za bolji pristup školovanju i zapošljavanju

Bruxelles, 30. kolovoza 2017.

Komisija je danas objavila rezultate procjene o provedbi nacionalnih strategija za integraciju Roma u državama članicama.

U procjeni je prikazano kako se položaj Roma promijenio od 2011. Situacija se općenito polako popravlja. Primjerice, veći broj Roma sada sudjeluje u ranom i predškolskom obrazovanju te se smanjuje broj onih koji rano napuštaju obrazovanje. S druge strane, procjena je pokazala da je čak 80 % Roma još uvijek izloženo opasnosti od siromaštva, iako je taj postotak niži nego 2011.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „EU se temelji na vrijednostima tolerancije i jednakosti. Te vrijednosti još ne uživaju svi građani EU-a, a to nije prihvatljivo. Ako želimo suzbiti predrasude, segregaciju i diskriminaciju kojima su Romi još uvijek izloženi, države članice moraju uložiti više truda kako bi se poboljšala integracija Roma.”

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Vlade zemalja EU-a, uz potporu Komisije, donijele su strategije za integraciju Roma. To je važno, ali radi se tek o prvom koraku. Sada je vrijeme da države članice provedu te strategije i da se životi ljudi zaista promijene. To je najvažnije u području obrazovanja. Romska djeca trebala bi imati potpuno jednak pristup obrazovanju kao druga djeca. Obrazovanje je ključ bolje integracije u društvo te omogućuje zaposlenje i bolji život za sve.”

Zbog Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma pitanje integracije Roma zauzelo je važnije mjesto u nacionalnim političkim programima. Okvir je pomogao utvrditi potrebne ciljeve, strukture, financiranje i praćenje u cilju poboljšanja integracije u cijeloj Europi.

Međutim, procjena je pokazala da su poboljšanja u područjima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i stanovanja nejednaka i neznatna.

  • Obrazovanje: više romske djece sudjeluje u ranom i predškolskom obrazovanju i odgoju (53 % 2016., porast u odnosu na 47 % 2011.), pri čemu su najveća poboljšanja zabilježena u Španjolskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj, te ih manje rano napušta obrazovanje (68 % 2016., smanjenje u odnosu na 87 % 2011.). Međutim, te su brojke još uvijek prevelike, a segregacija u obrazovanju i dalje je problem u nekim zemljama: više od 60 % romske djece odvaja se od druge djece u Slovačkoj, Mađarskoj i Bugarskoj.
  • Zapošljavanje: sve je veći udio mladih Roma koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (63 % 2016., porast u odnosu na 56 % 2011.), što je ozbiljan pokazatelj da prijelaz iz obrazovanja u zapošljavanje i druga područja nije učinkovit. Taj je postotak porastao u Španjolskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj, Češkoj i Mađarskoj.
  • Zdravstvo: u nekoliko država članica nedostatak osnovnog zdravstvenog osiguranja i dalje predstavlja ozbiljan problem. Primjerice, u Bugarskoj i Rumunjskoj polovina romskog stanovništva nema pristup osnovnom zdravstvenom osiguranju.
  • Stanovanje: romska kućanstva imaju sve bolji pristup osnovnim uslugama (vodi i električnoj energiji), posebice u Bugarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Češkoj, ali Romi u Portugalu, Češkoj i Španjolskoj sve se više suočavaju s diskriminacijom u pogledu pristupa stanovanju, uključujući socijalno stanovanje.

Komisija poziva na daljnje i usklađenije djelovanje na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. To uključuje, primjerice, uspostavljanje nacionalnih platformi za Rome na kojima bi se uz sudjelovanje svih aktera usustavio rad s romskim zajednicama. Države članice moraju kao prioritet odrediti suzbijanje diskriminacije i netrpeljivosti prema Romima te se usredotočiti na integraciju Romkinja, mladih Roma i romske djece.

Sljedeći koraci

Na temelju danas objavljene procjene Komisija će izraditi strategiju integracije Roma za razdoblje nakon 2020., kako su zatražile države članice EU-a.

Komisija je pokrenula i procjenu učinkovitosti, relevantnosti i dodane vrijednosti Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma. Svi građani, organizacije, institucije i drugi dionici pozvani su da iznesu svoje stavove putem javnog savjetovanja otvorenog do 25. listopada 2017.

Kontekst

Europska komisija donijela je 2011. Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma, čiji je cilj ukloniti razlike između Roma i drugih ljudi u četiri ključna područja:

  1. obrazovanju
  2. zapošljavanju
  3. zdravstvu i
  4. stanovanju.

Na razini EU-a uspostavljeno je nekoliko pravnih, političkih i financijskih instrumenata u cilju promicanja uključivanja Roma. Zakonodavstvom EU-a, uključujući Direktivu o rasnoj jednakosti i Okvirnu odluku Vijeća o suzbijanju rasizma i ksenofobije, zabranjuju se diskriminacija Roma, govor mržnje i zločin iz mržnje.

Europski semestar promiče reforme glavnih politika kojima se podupire uključivanje Roma. Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. omogućuju državama članicama da odrede posebni investicijski prioritet za integraciju marginaliziranih zajednica kao što su Romi.

Države članice izradile su nacionalne strategije integracije Roma i odredile nacionalne kontaktne točke za Rome u svrhu koordinacije provedbe i praćenja. Od 2016. imaju obvezu Komisiji podnositi godišnja izvješća o svojim mjerama integracije.

Dodatne informacije:

 

 

IP/17/2961

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar