Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Lärlingsutbildning utomlands: EU-kommissionen ger unga lärlingar fler möjligheter till längre utlandsvistelser i EU

Bryssel den 4 september 2017

Kommissionen förfinansierar sju pilotprojekt för längre lärlingsutbildning utomlands.

Inom pilotprojekten kommer man i försökssyfte att införa utlandsvistelser på minst sex månader, för att uppmuntra lärlingar att tillbringa längre perioder utomlands.

– Erfarenheten visar att längre utlandsvistelser ger ökad social, yrkesrelaterad och språklig kompetens – i mycket högre grad än kortvariga utlandsvistelser. I motsats till universitetsstudenter som deltar i program på årsbasis, t.ex. Erasmus, stannar de allra flesta studerande inom den yrkesinriktade utbildningen ofta utomlands under en ganska kort tid. Vi försöker därför skapa fler möjligheter till längre utlandsvistelser för att i förlängningen öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. Med dessa pilotprojekt och vårt nya ErasmusPro-initiativ förväntar vi oss att fram till 2020 kunna erbjuda 50 000 studerande inom den yrkesinriktade utbildningen möjlighet till en längre tids vistelse utomlands, säger EU-kommissionär Marianne Thyssen, som ansvarar för dessa frågor.

Cirka 650 000 studerande och utexaminerade inom den yrkesinriktade utbildningen kan redan i dag få bidrag till sin utlandsvistelse från Erasmus+. Dessa utlandsvistelser varar från två veckor upp till tolv månader. Trots fördelarna med längre utlandsvistelser tillbringar mindre än 1 % av dem längre än sex månader utomlands. Tack vare de pilotprojekt som startar i år kommer 238 lärlingar att genomgå utbildning i ett annat EU-land under sex till tolv månader. Målet är att kartlägga såväl god praxis som flaskhalsar när det gäller längre lärlingsutbildning utomlands. Utöver dem deltar 100 lärlingar för närvarande i liknande projekt som kommissionen finansierade under 2016. Som ett led i de övergripande insatserna för att förbättra möjligheterna till längre utlandsvistelser för studerande inom den yrkesinriktade utbildningen lade kommissionen i december 2016 även fram förslaget till initiativet ErasmusPro som kommer att börja genomföras under 2018. Det kommer att ge ytterligare 50 000 unga människor möjlighet att tillbringa mellan tre och tolv månader i ett annat EU-land.

Pilotprojekten och ErasmusPro-initiativet är det första steget mot att skapa europeiska ramar för längre utlandsvistelser för lärlingar, vilket kommer att ge EU-länderna konkret vägledning för att ge unga människor möjlighet att förbättra sin kompetens och öka sin anställbarhet, samtidigt som deras europeiska medborgarkänsla stärks genom en vistelse i ett annat EU-land.

Bakgrund

Kommissionen har redan gett omfattande stöd till utlandsvistelser för studerande inom den yrkesinriktade utbildningen. Inom EU-programmet Erasmus+ kommer exempelvis 650 000 studerande och nyutexaminerade inom den yrkesinriktade utbildningen att få bidrag till sin utlandsvistelse. Dessa utlandsvistelser varar från två veckor upp till tolv månader.

Kommissionen vill emellertid ge studerande och lärlingar inom den yrkesinriktade utbildningen utökade möjligheter till längre utlandsvistelser och fördjupade erfarenheter genom att de genomgår en större del av sin utbildning i ett annat EU-land.

Förfinansieringen av pilotprojekten är ett exempel på detta. Kommissionen har hittills utlyst två ansökningsomgångar för pilotprojekt (2016 och 2017). Nio projekt har beviljats bidrag. Årets projekt leds av sex medlemsländer (Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien), men 21 medlemsländer deltar i partnerskapen. Inom ramen för projekten erbjuds lärlingsutbildning inom ett mängd olika yrken och sektorer, t.ex. turism, hotell- och restaurangnäringen, vård, handel och logistik, it, marknadsföring, byggsektorn, tillverkningsindustrin (metall, elektronik m.m.) och jordbruk. De yrkesmässiga, personliga och sociala erfarenheter de unga lärlingarna får under utlandsvistelsen kommer att komplettera och berika deras studier i hemlandet.

De sju pilotprojekten för 2017 syftar till att

  • bedöma efterfrågan på och möjligheterna till program för längre utlandsvistelser för lärlingar,
  • kartlägga flaskhalsar för längre utlandsvistelser,
  • identifiera och sprida god praxis och framgångsfaktorer för längre praktikperioder för lärlingar.

Projekten i 2017 års ansökningsomgång kommer att löpa fram till slutet av 2018 eller början av 2019.

Strävan efter att öka möjligheterna till längre utlandsvistelser för studerande inom den yrkesinriktade utbildningen är också anledningen till att kommissionen föreslog ErasmusPro-initiativet i december 2016. Det ingår som en del i Erasmus+ och är särskilt utformat för att stödja längre praktikperioder utomlands för studerande inom den yrkesinriktade utbildningen. ErasmusPro-initiativet kommer att börja genomföras under 2018 och kommer att ge ytterligare 50 000 unga människor möjlighet att tillbringa mellan tre och tolv månader i ett annat EU-land.

Läs mer

Följ Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/17/2763

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar