Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vajeništvo v tujini: Komisija spodbuja dolgoročne delovne prakse po vsej EU

Bruselj, 4. septembra 2017

Evropska komisija predhodno financira sedem pilotnih projektov, ki ponujajo dolgoročna vajeništva v tujini.

Cilj teh projektov je preskusiti delovne prakse, ki trajajo najmanj 6 mesecev, v prizadevanju za spodbujanje dolgotrajnejšega vajeništva v tujini.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je ob tem povedala: „Podatki kažejo, da se z izkušnjami dolgoročne mobilnosti v precej večji meri izboljšajo socialne, poklicne in jezikovne spretnosti kot s kratkoročnim bivanjem v tujini. Za razliko od univerzitetnih študentov, ki sodelujejo v celoletnih programih, kot je Erasmus, pa velika večina dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v tujini preživi razmeroma kratek čas. Zato ustvarjamo več dolgoročnih priložnosti, s pomočjo katerih se bo povečala zaposljivost teh dijakov. S temi pilotnimi projekti in našo novo pobudo ErasmusPro naj bi do leta 2020 ustvarili do 50 000 priložnosti za njihovo dolgoročno mobilnost.“

Že danes lahko približno 650 000 dijakov in diplomantov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju koristi sredstva programa Erasmus+ za podporo svoji izkušnji mobilnosti v tujini, ki traja od 2 tednov do 12 mesecev. Kljub prednostim dolgoročnih delovnih praks pa jih manj kot 1 %v tujini ostane več kot 6 mesecev. Letošnji pilotni projekti bodo zato ponujali 238 vajeništev v drugi državi EU za obdobje od 6 do 12 mesecev, da bi ugotovili dobre prakse in odpravili ovire pri dolgoročnejših vajeništvih v tujini. Poleg teh 238 možnosti za delovne prakse je trenutno 100 vajencev že vključenih v podobne projekte, ki jih je leta 2016 financirala Komisija. Komisija je kot del svojih splošnih prizadevanj za izboljšanje dolgoročne mobilnosti dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju decembra 2016 predlagala tudi pobudo ErasmusPro, ki se bo začela izvajati leta 2018 in ki bo dodatnim 50 000 mladim omogočila, da preživijo od 3 do 12 mesecev v drugi državi članici.

Pilotni projekti in pobuda ErasmusPro so prvi koraki na poti k evropskemu okviru za dolgoročno mobilnost vajencev. Slednji bo državam članicam zagotovil konkretne smernice, kako mladim omogočiti, da z izkušnjami v drugi državi EU razvijejo svoje spretnosti in povečajo svojo zaposljivost, hkrati pa okrepijo svojo zavest o evropskem državljanstvu.

Ozadje

Komisija je mobilnosti dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju namenila že veliko podpore. V okviru programa Erasmus+ bo na primer približno 650 000 dijakov in nedavnih diplomantov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju prejelo sredstva za podporo svojim izkušnjam mobilnosti v tujini. Ta obdobja mobilnosti trajajo od 2 tednov do 12 mesecev.

Komisija pa želi okrepiti priložnosti za dolgoročnejšo mobilnost ter posledično bolj poglobljene izkušnje za dijake in vajence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da bi jim pomagala večji del usposabljanja opraviti v drugi evropski državi.

Praktičen primer tega je predhodno financiranje pilotnih projektov. Komisija je do zdaj objavila dva razpisa za zbiranje predlogov za pilotne projekte (leta 2016 in 2017). Nepovratna sredstva so bila dodeljena 9 projektom. Letošnje projekte vodi šest držav članic (Belgija, Finska, Francija, Italija, Nemčija in Španija), pri partnerstvih pa jih sodeluje 21. Projekti ponujajo vajeništva v najrazličnejših poklicih in sektorjih, kot so turizem, gostinstvo, zdravstvo, trgovina in logistika, informacijske tehnologije, trženje, gradbeništvo, industrija (kovinarstvo, elektronika ...) in kmetijstvo. Poklicne, osebne in družbene izkušnje, ki jih bodo vajenci pridobili med bivanjem in delom v tujini, bodo dopolnile in obogatile njihovo izobraževanje in usposabljanje „doma“.

Cilj sedmih pilotnih projektov za leto 2017 je:

  • oceniti povpraševanje po dolgoročni čezmejni mobilnosti vajencev in zmogljivosti zanjo,
  • ugotoviti ovire za dolgoročno mobilnost ter
  • ugotoviti in razširjati dobre prakse in dejavnike uspeha za dolgoročna vajeništva.

Projekti iz leta 2017 bodo trajali do konca leta 2018 oziroma do začetka leta 2019.

Da bi izboljšala dolgoročno mobilnost dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, je Komisija decembra 2016 predlagala pobudo ErasmusPro, ki je del programa Erasmus+ in je posebej zasnovana za podpiranje dolgoročnih delovnih praks teh dijakov v tujini. Pobuda ErasmusPro se bo začela izvajati leta 2018 in bo dodatnim 50 000 mladim omogočila, da bodo preživeli od 3 do 12 mesecev v drugi državi članici.

Več informacij

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku.

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

IP/17/2763

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar