Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ucenicie în străinătate: Comisia stimulează stagiile de lungă durată în întreaga UE

Bruxelles, 4 septembrie 2017

Comisia Europeană prefinanțează șapte proiecte-pilot care oferă stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate.

Scopul acestor proiecte este de a testa stagii experimentale cu o durată de cel puțin 6 luni, pentru a promova stagiile de ucenicie în străinătate cu o durată mai lungă.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Dovezile existente arată că experiența mobilității de lungă durată sporește competențele sociale, profesionale și lingvistice – mult mai mult decât perioadele scurte petrecute în străinătate. Totuși, spre deosebire de studenții care participă la programe cu durata de un an, precum Erasmus, marea majoritate a cursanților din învățământul profesional și tehnic au tendința de a studia în străinătate pentru perioade mai degrabă scurte. Acesta este motivul pentru care creăm mai multe oportunități de lungă durată, ceea ce, în cele din urmă, le va spori șansele pe piața muncii. Cu aceste proiecte-pilot și cu noua noastră inițiativă ErasmusPro, estimăm că până în 2020 vom oferi până la 50 000 de oportunități de mobilitate de lungă durată pentru cursanții din învățământul profesional și tehnic.”

În jur de 650 000 de cursanți și absolvenți din învățământul profesional și tehnic (VET) pot beneficia încă de acum de finanțare Erasmus+ pentru sprijinirea experiențelor de mobilitate în străinătate cu o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și 12 luni. Cu toate acestea, în pofida beneficiilor oferite de stagiile de lungă durată, mai puțin de 1 % dintre aceștia petrec în străinătate peste 6 luni. Prin urmare, proiectele-pilot lansate anul acesta vor oferi, pentru 238 de ucenici, un stagiu într-o altă țară din UE pe o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, cu scopul de a identifica bunele practici și obstacolele în calea stagiilor de ucenicie de lungă durată în străinătate. Cele 238 de stagii se adaugă celor 100 de ucenici care sunt în prezent implicați în proiecte similare finanțate de Comisie în 2016. În decembrie 2016, în cadrul eforturilor sale generale de îmbunătățire a mobilității pe termen lung a cursanților din învățământul profesional și tehnic (VET), Comisia a propus, de asemenea, inițiativa ErasmusPro, care va deveni operațională în 2018 și va permite unui număr suplimentar de 50 000 de tineri să petreacă între 3 și 12 luni într-un alt stat membru.

Atât proiectele-pilot, cât și ErasmusPro, reprezintă primele etape către un cadru european pentru mobilitatea de lungă durată a ucenicilor. Acest cadru va furniza statelor membre orientări concrete, cu scopul de a le oferi tinerilor șansa de a-și dezvolta competențele și de a-și îmbunătăți capacitatea de inserție profesională, consolidând totodată sentimentul lor de cetățenie europeană prin acumularea de experiență într-o altă țară din UE.

Context

Comisia a oferit deja un sprijin considerabil pentru mobilitatea cursanților din învățământul profesional și tehnic (Vocational Education and Training – VET). De exemplu, în cadrul programului Erasmus+, în jur de 650 000 de cursanți VET și proaspeți absolvenți VET vor beneficia de finanțare pentru a le sprijini experiențele de mobilitate în străinătate. Acestea variază de la o perioadă de 2 săptămâni până la 12 luni.

Cu toate acestea, Comisia urmărește să sporească oportunitățile de mobilitate de durată mai lungă și, prin urmare, să faciliteze experiențe mai aprofundate pentru cursanții VET și pentru ucenici, pentru a-i ajuta să realizeze o parte mai semnificativă a formării lor profesionale într-o altă țară europeană.

Prefinanțarea proiectelor-pilot este un exemplu practic în acest sens. Până în prezent, Comisia a lansat două cereri de propuneri de proiecte-pilot (în 2016 și în 2017). 9 proiecte au primit granturi. Proiectele din acest an sunt conduse de șase state membre (Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Italia și Spania), însă în aceste parteneriate sunt implicate 21 de state membre. Proiectele oferă stagii de ucenicie într-o gamă largă de profesii și de sectoare, cum ar fi turism, alimentație publică, asistență medicală, comerț și logistică, IT, marketing, construcții, industria prelucrătoare (metale, electronice etc.) și agricultură. Experiența profesională, personală și socială câștigată în străinătate va completa și va îmbogăți studiile de „acasă” ale ucenicilor.

Cele șapte proiecte-pilot pentru 2017 au ca scop:

  • Evaluarea cererii și a capacității în materie de scheme de mobilitate transnațională de lungă durată a ucenicilor;
  • Identificarea blocajelor în calea mobilității de lungă durată
  • Identificarea și diseminarea bunelor practici și a factorilor de succes pentru stagiile de lungă durată destinate ucenicilor.

Proiectele din 2017 se vor desfășura până la sfârșitul anului 2018 – începutul anului 2019.

Obiectivul de a îmbunătăți mobilitatea pe termen lung pentru cursanții VET este și motivul pentru care Comisia a propus, în decembrie 2016, programul „ErasmusPro”, care face parte din programul Erasmus+, conceput special pentru a sprijini stagiile de lungă durată ale cursanților VET în străinătate. ErasmusPro va deveni operațional în 2018 și va permite unui număr suplimentar de 50 000 de tineri să petreacă între 3 și 12 luni într-un alt stat membru.

Pentru informații suplimentare

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Twitter și pe Facebook

Abonați-vă la mesajele de e-mail gratuite ale Comisiei Europene conținând noutăți referitoare la ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

IP/17/2763

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar