Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pameistrystė užsienyje. Komisija skatina ilgalaikę mokomąją praktiką visoje ES

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 4 d.

Europos Komisija pradėjo išankstinį septynių bandomųjų projektų, pagal kuriuos siūloma ilgalaikė pameistrystė užsienyje, finansavimą.

Šių projektų tikslas – siekiant skatinti ilgesnės trukmės pameistrystę užsienyje, išbandyti bent 6 mėnesių trukmės bandomąją mokomąją praktiką.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Patirtis rodo, kad ilgalaikė judumo patirtis socialinius, konkrečiam darbui reikalingus ir kalbinius įgūdžius gerina daug labiau nei trumpalaikė patirtis užsienyje. Priešingai nei universitetų studentai, dalyvaujantys metų trukmės programose, tokiose kaip „Erasmus“, didžioji dauguma profesinio rengimo ir mokymo (PRM) įstaigose besimokančių asmenų į užsienį vyksta gana trumpam laikotarpiui. Dėl šios priežasties kuriame daugiau ilgalaikių galimybių, kurios vėliau padidins jų perspektyvas įsidarbinti darbo rinkoje. Įgyvendindami šiuos bandomuosius projektus ir naują iniciatyvą „ErasmusPro“, tikimės iki 2020 m. PRM įstaigose besimokantiems asmenims sukurti iki 50 000 ilgalaikio judumo galimybių.“

Jau šiandien pagal programą „Erasmus +“ apie 650 000 PRM įstaigose besimokančių ir jas baigusių asmenų gali gauti finansavimą nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių trukmės judumo patirčiai užsienyje. Tačiau nepaisant ilgalaikės mokomosios praktikos naudos, mažiau nei 1 proc. jų užsienyje pasilieka ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui. Todėl šiais metais pradėti bandomieji projektai 238 pameistriams suteiks 6–12 mėnesių trukmės mokomąją praktiką kitoje ES valstybėje, siekiant nustatyti ilgesnės pameistrystės užsienyje gerąją praktiką ir kliūtis. Šios 238 mokomosios praktikos galimybės suteikiamos papildomai prie suteikiamų 100-ui pameistrių, kurie šiuo metu dalyvauja panašiuose Komisijos 2016 m. finansuotuose projektuose. Kaip dalį bendrų Komisijos pastangų pagerinti ilgalaikį profesinio rengimo ir mokymo (PRM) įstaigose besimokančių asmenų judumą, 2016 m. gruodžio mėn. Komisija taip pat pasiūlė iniciatyvą „ErasmusPro“, kuri pradės veikti 2018 m. ir sudarys sąlygas dar 50 000 jaunuolių nuo 3 iki 12 mėnesių praleisti kitoje valstybėje narėje.

Tiek bandomieji projektai, tiek „ErasmusPro“ – pirmieji žingsniai siekiant sukurti Europos ilgalaikio pameistrių judumo sistemą. Tai suteiks konkrečias gaires valstybėms narėms, kaip jaunimui suteikti galimybę tobulinti savo įgūdžius ir padidinti įsidarbinimo galimybes, kartu sustiprinant jų Europos pilietiškumo jausmą, įgijus patirties kitoje ES valstybėje.

Pagrindiniai faktai

Komisija jau teikia didelę paramą profesinio rengimo ir mokymo (PRM) įstaigose besimokančių asmenų judumui. Pavyzdžiui, pagal programą „Erasmus +“ finansavimą judumo patirčiai užsienyje gaus apie 650 000 PRM įstaigose besimokančių ir neseniai jas baigusių asmenų. Tokia mokomoji praktika apima laikotarpį nuo 2 savaičių iki 12 mėnesių.

Tačiau Komisija siekia PRM įstaigose besimokantiems asmenims ir pameistriams sukurti daugiau ilgalaikio judumo galimybių, kurios suteiktų turtingesnę patirtį, ir padėti jiems didesnę mokymosi dalį praleisti kitoje Europos valstybėje.

Vienas tokios praktikos pavyzdžių – išankstinis bandomųjų projektų finansavimas. Kol kas Komisija paskelbė du kvietimus teikti pasiūlymus (2016 ir 2017 m.). Dotacijos paskirtos 9 projektams. Šių metų projektams vadovauja šešios valstybės narės (Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Ispanija), tačiau partnerystėje dalyvauja 21 valstybė narė. Įgyvendinant projektus siūlomos įvairių profesijų ir sektorių pameistrystės galimybės, pavyzdžiui, turizmo, aprūpinimo maistu ir gėrimais, sveikatos priežiūros, prekybos ir logistikos, informacinių technologijų, rinkodaros, statybos, gamybos (metalo, elektronikos ir kt.) ir žemės ūkio. Profesinė, asmeninė ir socialinė patirtis, įgyta gyvenant ir dirbant užsienyje papildys ir praturtins pameistrio studijas namuose.

2017 m. septyniais bandomaisiais projektais siekiama:

  • įvertinti ilgalaikio tarpvalstybinio pameistrių judumo programų paklausą ir pajėgumus;
  • nustatyti ilgalaikio judumo kliūtis;
  • nustatyti ir skleisti gerąją patirtį ir veiksnius, užtikrinančius sėkmingą ilgalaikę pameistrių mokomąją praktiką.

2017 m. projektai bus įgyvendinami iki 2018 m. pabaigos, 2019 m. pradžios.

Siekdama gerinti ilgalaikį PRM įstaigose besimokančių asmenų judumą Komisija 2016 m. gruodžio mėn. taip pat pasiūlė įgyvendinti iniciatyvą „ErasmusPro“, kuri yra programos „Erasmus +“ dalis, sukurta specialiai ilgalaikei PRM įstaigose besimokančių asmenų mokomajai praktikai užsienyje remti. Iniciatyva „ErasmusPro“ pradės veikti 2018 m. ir sudarys sąlygas dar 50 000 jaunuolių nuo 3 iki 12 mėnesių praleisti kitoje valstybėje narėje.

Daugiau informacijos

Marianne Thyssen Twitter ir Facebook

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

IP/17/2763

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar