Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oppisopimuskoulutus ulkomailla: Komissio vauhdittaa pitkäaikaisia harjoittelujaksoja kaikkialla EU:ssa

Bryssel 4. syyskuuta 2017

Euroopan komissio ennakkorahoittaa seitsemää pilottihanketta, joissa tarjotaan pitkäaikaisia harjoittelujaksoja ulkomailla.

Näiden hankkeiden tarkoituksena on testata vähintään 6 kuukautta kestäviä harjoittelujaksoja. Näin pyritään edistämään pidempiaikaisia oppisopimuskoulutuksen jaksoja ulkomailla.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen painotti, että "on näyttöä siitä, että pitkäaikaiset liikkuvuuskokemukset parantavat sosiaalisia, työkohtaisia ja kieleen liittyviä taitoja – paljon enemmän kuin lyhytaikaiset oleskelut ulkomailla. Toisin kuin korkeakouluopiskelijat, jotka osallistuvat vuoden kestäviin ohjelmiin kuten Erasmus-ohjelmaan, valtaosa ammatillisessa koulutuksessa olevista lähtee ulkomaille melko lyhyeksi ajaksi. Sen vuoksi luomme enemmän pitkäaikaisia mahdollisuuksia, jotka parantavat heidän asemaansa työmarkkinoilla. Näillä pilottihankkeilla ja uudella ErasmusPro-aloitteellamme odotamme saavamme jopa 50 000 pitkäaikaista liikkuvuusmahdollisuutta ammatillisessa koulutuksessa oleville vuoteen 2020 mennessä."

Jo nyt noin 650 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa ja ammatillisesta koulutuksesta valmistunutta voi hyötyä Erasmus+-ohjelman rahoituksesta, jolla tuetaan heidän liikkuvuuskokemuksiaan ulkomailla kahdesta viikosta 12 kuukauteen. Huolimatta pitkäaikaisten harjoittelujaksojen eduista, alle prosentti heistä kuitenkin viipyy ulkomailla yli 6 kuukautta. Tänä vuonna käynnistettävät pilottihankkeet tarjoavatkin siksi 238 oppisopimusoppilaalle paikan toisessa EU-maassa 6–12 kuukauden ajaksi; tarkoituksena on tunnistaa hyviä käytänteitä ja pullonkauloja, jotka liittyvät pidempiaikaisiin harjoittelujaksoihin ulkomailla. Nämä 238 paikkaa tulevat niiden 100 oppisopimusoppilaan lisäksi, jotka ovat parhaillaan mukana samanlaisissa hankkeissa, joita komissio rahoitti vuonna 2016. Osana komission yleistä pyrkimystä parantaa ammatillisessa koulutuksessa olevien pitkäaikaista liikkuvuutta komissio myös esitti ehdotuksen ErasmusPro-aloitteesta joulukuussa 2016; sen toiminta alkaa vuonna 2018, ja sen ansiosta 50 000 nuorta voi viettää 3–12 kuukauden jakson toisessa jäsenvaltiossa.

Sekä pilottihankkeet että ErasmusPro ovat ensiaskeleita kohti eurooppalaista kehystä oppisopimusoppilaiden pitkäaikaista liikkuvuutta varten. Tämä tarjoaa konkreettista ohjausta jäsenvaltioille tarkoituksena antaa nuorille mahdollisuus kehittää osaamistaan ja parantaa työllistyvyyttään siten, että samalla vahvistetaan heidän tunnettaan Euroopan kansalaisuudesta toisessa EU-maassa saadun kokemuksen kautta.

Tausta

Komissio on jo antanut runsaasti tukea ammatillisessa koulutuksessa olevien liikkuvuuteen. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelmassa Erasmus+-ohjelmassa noin 650 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa ja ammatillisesta koulutuksesta hiljattain valmistunutta hyötyy rahoituksesta, jolla tuetaan heidän liikkuvuuskokemuksiaan ulkomailla. Ne kestävät 2 viikosta 12 kuukauteen.

Komissio aikoo kuitenkin lisätä mahdollisuuksia pitkäaikaisempaan liikkuvuuteen ja siten syvällisempiin kokemuksiin ammatillisessa koulutuksessa oleville ja oppisopimusoppilaille, jotta heitä autettaisiin suorittamaan merkittävämpi osa koulutuksestaan toisessa Euroopan maassa.

Pilottihankkeiden ennakkomaksut ovat käytännön esimerkki tästä. Tähän mennessä komissio on käynnistänyt kaksi ehdotuspyyntöä pilottihankkeita varten (vuosina 2016 ja 2017). Yhdeksälle hankkeelle on myönnetty avustukset. Tämän vuoden hankkeita johtaa kuusi jäsenvaltiota (Belgia, Espanja, Italia, Ranska, Saksa ja Suomi), mutta 21 jäsenvaltiota on mukana kumppaneina. Hankkeissa tarjotaan oppisopimuskoulutuksen paikkoja laajalti eri ammatti- ja toimialoilla, kuten matkailu, ateriapalvelu, terveydenhuolto, kauppa ja logistiikka, tietotekniikka, markkinointi, rakentaminen, valmistusteollisuus (metalli, elektroniikka jne.) sekä maatalous. Ulkomailla oleskelun ja työskentelyn aikana saatu ammatillinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen kokemus täydentää ja rikastaa oppisopimusoppilaan opiskelua ”kotona”.

Vuoden 2017 seitsemän pilottihankkeen tavoitteena on

  • arvioida kysyntää ja kapasiteettia pitkäaikaisille, valtioiden rajat ylittäville oppisopimusoppilaiden liikkuvuusjärjestelyille,
  • tunnistaa pitkäaikaisen liikkuvuuden pullonkaulat,
  • tunnistaa ja jakaa hyviä käytänteitä ja menestystekijöitä oppisopimusoppilaiden pitkäaikaisten työharjoittelujen suhteen.

Vuoden 2017 hankkeet jatkuvat vuoden 2018 loppuun tai alkuvuoteen 2019.

Tavoite ammatillisessa koulutuksessa olevien pitkäaikaisen liikkuvuuden parantamisesta on myös syy siihen, että komissio on ehdottanut joulukuussa 2016 ErasmusPro-aloitetta osana Erasmus+-ohjelmaa. Se on erityisesti suunniteltu tukemaan ammatillisessa koulutuksessa olevien pitkäaikaisia liikkuvuusjaksoja ulkomailla. ErasmusPro-aloitteen toiminta alkaa vuonna 2018, ja sen ansiosta 50 000 nuorta voi viettää 3–12 kuukauden jakson toisessa jäsenvaltiossa.

Lisätietoja

Seuraa Marianne Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote.

IP/17/2763

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar