Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Lærlingeophold i udlandet: Kommissionen giver længerevarende ophold i EU et boost

Bruxelles, den 4. september 2017

Europa-Kommissionen forfinansierer syv pilotprojekter, der giver mulighed for længerevarende lærlingeophold i udlandet.

Formålet med disse projekter er at teste prøveophold på mindst 6 måneder i et forsøg på at fremme længerevarende lærlingeophold i udlandet.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Erfaringerne viser, at længerevarende udlandsophold forbedrer sociale, jobmæssige og sproglige færdigheder – i langt højere grad end kortere ophold i udlandet. I modsætning til tendensen blandt universitetsstuderende, der deltager i årelange programmer som f.eks. Erasmus, tilbringer størstedelen af de studerende på erhvervsuddannelser relativt kort tid i udlandet. Vi vil derfor skabe flere muligheder for længerevarende ophold i udlandet, som vil øge de unges chancer på jobmarkedet. Med disse pilotprojekter og vores nye initiativ ErasmusPro forventer vi at kunne skabe op mod 50 000 muligheder for længerevarende ophold i udlandet for studerende på erhvervsuddannelser inden 2020."

Allerede i dag kan cirka 650 000 studerende på erhvervsuddannelser og færdiguddannede drage fordel af midlerne under Erasmus+ som støtte til deres ophold i udlandet af en varighed på fra 2 uger til 12 måneder. Til trods for fordelene ved længerevarende ophold i udlandet er der mindre end 1 % af de studerende og færdiguddannede, som opholder sig i udlandet i mere end 6 måneder. De pilotprojekter, som er lanceret i år, vil derfor give 238 lærlinge mulighed for at få en stilling i et andet EU-land i 6 til 12 måneder - for at identificere god praksis og flaskehalse med hensyn til længerevarende lærlingeophold i udlandet. Ud over disse 238 ophold er 100 lærlinge allerede en del af lignende projekter, der blev finansieret af Kommissionen i 2016. Som et led i Kommissionens overordnede indsats for at forbedre den længerevarende mobilitet for studerende på erhvervsuddannelser foreslog Kommissionen i december 2016 også initiativet ErasmusPro, som søsættes i 2018, og som vil gøre det muligt for yderligere 50 000 unge at tilbringe mellem 3 og 12 måneder i et andet EU-land.

Både pilotprojekterne og ErasmusPro er første skridt mod en europæisk ramme for længerevarende mobilitet for lærlinge. Medlemsstaterne vil hermed få konkret vejledning i at give unge mulighed for at udvikle deres færdigheder og forbedre deres beskæftigelsesegnethed og samtidig styrke deres bevidsthed om et europæisk medborgerskab gennem et ophold i et andet EU-land.

Baggrund

Kommissionen har allerede ydet betydelig støtte til mobilitet for studerende på erhvervsuddannelser. For eksempel vil cirka 650 000 studerende på erhvervsuddannelser og færdiguddannede på erhvervsuddannelser under Erasmus+ programmet kunne nyde godt af finansieringen til støtte af deres ophold i udlandet. Disse ophold til typisk have en varighed på 2 uger til 12 måneder.

Kommissionen ønsker at styrke mulighederne for flere længerevarende og dermed mere erfaringsrige ophold for studerende på erhvervsuddannelser og lærlinge for at hjælpe dem med at tage en større del af deres uddannelse i et andet EU-land.

Forfinansieringen af pilotprojekter er et eksempel på dette i praksis. Indtil nu har Kommissionen lanceret to indkaldelser af forslag (i 2016 og 2017). 9 projekter har fået tildelt støtte. Dette års projekter ledes af seks medlemsstater (Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien), men hele 21 medlemsstater er en del af partnerskabet om projekterne. Projekterne tilbyder lærlingepladser inden for en lang række erhverv og brancher, såsom turisme, catering, sundhedspleje, handel og logistik, IT, markedsføring, bygge- og anlægsindustri, produktion (metal, elektronik...) og landbrug. De erhvervsmæssige, personlige og sociale erfaringer, som en lærling får ved at bo og arbejde i udlandet, vil supplere og berige hans eller hendes studier i hjemlandet.

De syv pilotprojekter i 2017 har til formål at:

  • evaluere efterspørgslen efter og kapaciteten for længerevarende grænseoverskridende mobilitetsordninger for lærlinge
  • identificere flaskehalse for længerevarende mobilitet
  • identificere og udbrede bedste praksis og succesfaktorer for længerevarende praktikophold for lærlinge.

2017-projekterne vil løbe indtil slutningen af 2018 / starten af 2019.

Ønsket om at forbedre muligheden for længerevarende udlandsophold for studerende på erhvervsuddannelser er også en af årsagerne til, at Kommissionen i december 2016 foreslog "ErasmusPro" som en del af programmet Erasmus+, der har særligt fokus på støtte af længerevarende udlandsophold for studerende på erhvervsuddannelser. Med søsætningen af ErasmusPro i 2018 får yderligere 50 000 unge mulighed for at tilbringe mellem 3 og 12 måneder i et andet EU-land.

Yderligere oplysninger

Følg Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

IP/17/2763

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar