Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Učňovská příprava v zahraničí: Evropská komise podpoří dlouhodobé stáže po celé EU

Brusel 4. září 2017

Evropská komise předběžně financuje sedm pilotních projektů, které nabízejí dlouhodobou učňovskou přípravu v zahraničí.

Cílem těchto projektů je v rámci úsilí o podporu delších stáží v zahraničí vyzkoušet nejméně půlroční pobyty.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu prohlásila: „Je prokázáno, že zkušenosti získané v rámci dlouhodobé mobility zlepšují sociální a jazykové znalosti a dovednosti potřebné pro zaměstnání mnohem více než krátkodobé pobyty v zahraničí. Na rozdíl od vysokoškolských studentů, kteří se účastní ročních programů, jako je Erasmus, tráví převážná většina účastníků odborného vzdělávání a přípravy v zahraničí poměrně krátkou dobu. Vytváříme proto více dlouhodobých příležitostí, které ve výsledku zvýší jejich šance na trhu práce. Očekáváme, že díky těmto pilotním projektům a nové iniciativě ErasmusPro vytvoříme do roku 2020 až 50 000 příležitostí k dlouhodobé mobilitě účastníků odborného vzdělávání a přípravy.“

Již nyní může přibližně 650 000 účastníků a absolventů odborného vzdělávání a přípravy využít finanční podporu programu Erasmus+ na pobyt v zahraničí v délce 2 týdnů až 12 měsíců. Navzdory výhodám, jež mají dlouhodobé stáže, je však méně než 1 % pobytů delší než 6 měsíců. Proto nabídnou letos zahájené pilotní projekty 238 učňům pracovní stáž v jiné zemi EU v délce 6 až 12 měsíců, aby bylo možné určit osvědčené postupy v rámci dlouhodobější učňovské přípravy v zahraničí a odhalit související překážky. Těchto 238 míst doplní stovku učňů, kteří se v současnosti účastní podobných projektů financovaných Komisí v roce 2016. Jako součást celkového úsilí Komise o zlepšení dlouhodobé mobility účastníků odborného vzdělávání a přípravy Komise v prosinci 2016 rovněž navrhla iniciativu ErasmusPro, jejíž realizace začne v roce 2018 a která umožní dalším 50 000 mladých lidí strávit 3 až 12 měsíců v jiném členském státě EU.

Pilotní projekty i ErasmusPro představují první kroky ke zřízení Evropského rámce pro dlouhodobou mobilitu učňů. Tento rámec bude pro členské státy konkrétním vodítkem, jak poskytnout mladým lidem příležitost rozvíjet své dovednosti a zlepšit svou zaměstnatelnost, a získání zkušeností v jiné zemi EU zároveň posílí jejich smysl pro evropské občanství.

Souvislosti

Komise již poskytla mobilitě účastníků odborného vzdělávání a přípravy značnou podporu. V rámci programu Erasmus+ například obdrží přibližně 650 000 účastníků a čerstvých absolventů odborného vzdělávání a přípravy finanční podporu na pobyt v zahraničí. Délka těchto pobytů se pohybuje od 2 týdnů do 12 měsíců.

Komise však usiluje o posílení příležitostí pro dlouhodobou mobilitu, a tím i hlubších zkušeností účastníků odborného vzdělávání a přípravy včetně učňů, které jim pomohou absolvovat podstatnou část jejich odborné přípravy v jiné evropské zemi.

Předběžné financování pilotních projektů je toho praktickým příkladem. Komise zatím vypsala dvě výzvy k předkládání pilotních návrhů v této oblasti (v roce 2016 a 2017). Grant byl udělen devíti projektům. Letošní projekty vede šest členských států (Belgie, Finsko, Francie, Německo, Itálie a Španělsko), ovšem celkem se do tohoto partnerství zapojuje 21 členských států. Projekty nabízejí učňovskou přípravu v široké řadě profesí a odvětví, jako je cestovní ruch, stravovací služby, zdravotní péče, obchod a logistika, IT, marketing, stavebnictví, výroba (kovovýroba, elektronika, ...) a zemědělství. Odborné, osobní a sociální zkušenosti, které účastníci získají při pobytu a práci v zahraničí, doplní a obohatí „doma“ získané vědomosti učňů.

Těchto sedm pilotních projektů na rok 2017 se zaměřuje na:

  • posouzení poptávky po nadnárodních systémech dlouhodobé mobility učňů a kapacit v této oblasti,
  • zjištění překážek dlouhodobé mobility,
  • zjištění a šíření osvědčených postupů a faktorů úspěchu, pokud jde o dlouhodobé pracovní stáže pro učně.

Projekty z roku 2017 budou probíhat do konce roku 2018 či začátku roku 2019.

S cílem zlepšit dlouhodobou mobilitu účastníků odborného vzdělávání a přípravy rovněž Komise jako součást programu Erasmus+ navrhla v prosinci 2016 iniciativu „ErasmusPro“, vytvořenou specificky pro podporu dlouhodobých stáží účastníků odborného vzdělávání a přípravy v zahraničí. Realizace iniciativy ErasmusPro, která začne v roce 2018, umožní dalším 50 000 mladých lidí strávit 3 až 12 měsíců v jiném členském státě.

Další informace

Marianne Thyssenová na Twitteru a Facebooku

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

IP/17/2763

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar