Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Стажове в чужбина: Комисията дава тласък на дългосрочните стажове в рамките на ЕС

Брюксел, 4 септември 2017 r.

Комисията предоставя предварително финансиране за седем пилотни проекта, предлагащи дългосрочни стажове в чужбина.

Целта на тези проекти е да се тестват пробни стажове в чужбина с продължителност поне 6 месеца в стремеж да се насърчат по-дългосрочните стажове.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Фактите сочат, че дългосрочната мобилност повишава социалните, професионалните и езиковите умения в много по-голяма степен от краткосрочните престои в чужбина. За разлика обаче от студентите, които вземат участие в едногодишни програми като „Еразъм“, огромното мнозинство учащи по програми за професионално образование или обучение (ПОО) обикновено отиват в чужбина за доста кратък период. Ето защо се опитваме да създадем повече възможности за дългосрочна мобилност по тези програми, които в крайна сметка да увеличат шансовете на учащите на пазара на труда. Надяваме се чрез тези пилотни проекти и новата ни инициатива „ЕразъмПро“ да осигурим до 2020 г. близо 50 000 възможности за дългосрочна мобилност на учащи по ПОО“.

Още днес 650 000 учащи и завършили по ПОО могат да се възползват от финансиране по програма „Еразъм +“ в подкрепа на техните разходи за мобилност в чужбина за срок от 2 седмици до 12 месеца. Въпреки ползата от дългосрочните стажове обаче даже и 1 % от тези млади хора не остават повече от 6 месеца. Ето защо стартиралите тази година пилотни проекти ще предложат на 238 стажанти работно място в друга държава от ЕС за срок между 6 и 12 месеца, така че да се установят добрите практики и пречките, свързани с дългосрочната мобилност. Тези 238 стажанти се прибавят към 100-те стажанти, които понастоящем участват в проекти, финансирани през 2016 г. от Комисията. Като част от част от цялостните усилия на Комисията за повишаване на дългосрочната мобилност на учащите по ПОО в ЕС, през декември 2016 г. Комисията предложи също инициативата „ЕразъмПро“, която ще започне да функционира през 2018 г. и ще даде възможност на още 50 000 млади хора да прекарат от 3 до 12 месеца в друга държава членка.

Пилотните проекти и програмата „ЕразъмПро“ са началните стъпки към „Европейска рамка за дългосрочна мобилност на чираците“. Тя ще съдържа конкретни насоки за държавите членки как да предоставят възможност на младите хора да развиват уменията си и да подобряват шансовете си за работа, като същевременно се засилва усещането им за европейско гражданство чрез стаж в друга държава от ЕС.

Контекст

Комисията вече предоставя значителна подкрепа за мобилността на учащи по ПОО. Така например по програмата „Еразъм +“ от финансиране на мобилност в чужбина ще могат да се възползват близо 650 000 учащи или неотдавна завършили по ПОО. Срокът на стажуване може за варира между 2 седмици и 12 месеца.

Комисията обаче се стреми да подобри възможностите за по-дългосрочна мобилност и съответно за по-задълбочен опит на учащи по ПОО или чираци, като спомага за това по-съществена част от обучението им да преминава в друга европейска страна.

Предварителното финансиране на пилотни проекти е пример за това на практика. До момента Комисията е отправила две покани за представяне на предложения за пилотни проекти (през 2016 г. и 2017 г.). Безвъзмездни средства са предоставени на 9 проекта. Тазгодишните проекти се ръководят от шест държави членки (Белгия, Германия, Испания, Италия, Финландия и Франция), но в партньорствата участват 21 държави членки. Проектите предлагат стажантски места в широк кръг от професии и сектори като туризма, ресторантьорството, здравеопазването, търговията и логистиката, информационните технологии, маркетинга, строителството, производството на изделия (металургия, електроника...) и селското стопанство. Натрупаният по време на живота и работата в чужбина професионален, личен и социален опит ще допълни и обогати наученото от стажанта „у дома“.

Седемте пилотни проекта за 2017 г. имат за цел:

  • да направят оценка на търсенето и капацитета във връзка с дългосрочни трансгранични схеми за мобилност на чираци;
  • да набележат пречките за дългосрочната мобилност;
  • да установят и да разпространят добри практики и благоприятстващи фактори за дългосрочни стажове за чираци.

Проектите по поканата от 2017 г. ще действат до края на 2018 г. — началото на 2019 г.

Стремежът за повишаване на дългосрочната мобилност на учащите по ПОО е и причината, поради която през декември 2016 г. Комисията предложи „ЕразъмПро“ — част от програмата „Еразъм +“, специално замислена в подкрепа на дългосрочните престои в чужбина на тази група. „ЕразъмПро“ ще започне да функционира през 2018 г. и ще разкрие възможности за още 50 000 млади хора да прекарат от 3 до 12 месеца в друга държава членка.

За повече информация

Следете дейността на Мариан Тейсен в Twitter и Facebook.

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

IP/17/2763

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar