Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio on tyytyväinen parlamentin tukeen Kanadan kanssa tehdylle kauppasopimukselle

Strasbourg 15. helmikuuta 2017

CETA merkitsee uuden aikakauden alkua EU:n ja Kanadan suhteissa

Euroopan parlamentti äänesti tänään EU:n ja Kanadan välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymisen puolesta. Sopimuksen ratifiointi saatettiin näin EU:n tasolla päätökseen.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker oli tyytyväinen Strasbourgissa tapahtuneen äänestyksen tulokseen ja totesi sopimuksesta seuraavaa: "Tämänpäiväinen Euroopan parlamentin äänestystulos on tärkeä virstanpylväs Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen demokraattisessa ratifiointiprosessissa, ja se mahdollistaa myös sopimuksen väliaikaisen voimaantulon. Tämän ansiosta EU:n yritykset ja kansalaiset voivat hyötyä sopimuksen tarjoamista eduista mahdollisimman pian. Tätä kauppasopimusta on parlamentissa tarkasteltu syvällisesti, mikä myös kuvastaa kansalaisten lisääntynyttä kiinnostusta kauppapolitiikkaa kohtaan. Prosessin aikana CETA-sopimuksesta käydyt tiiviit keskustelut kertovat Euroopan päätöksenteon demokraattisuudesta.

Tämä edistyksellinen sopimus antaa mahdollisuuden muovata globalisaatiota yhdessä ja vaikuttaa maailmanlaajuisten kauppasääntöjen vahvistamiseen. Paras esimerkki tästä on työ, jota jo nyt teemme kanadalaisten kumppaniemme kanssa sijoituskysymyksiä koskevien monenvälisten sääntöjen laatimiseksi.

Kehotan nyt jäsenvaltioita käymään kansallisella tasolla osallistavaa ja perinpohjaista keskustelua asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa sopimuksen kansallisen ratifiointiprosessin yhteydessä."

Kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi seuraavaa: "Äänestystulos on uuden aikakauden alku EU:n ja Kanadan suhteissa – yhdessä annamme nyt vahvan viestin. Rakentamalla siltoja – ei muureja – voimme yhdessä vastata yhteiskunnan kohtaamiin haasteisiin. Näinä epävarmoina aikoina, kun protektionismi on nousussa kaikkialla maailmassa, CETA-sopimuksessa korostuu vahva sitoutumisemme kestävään kauppaan.

Kanada on Euroopan tärkeä liittolainen. Meillä on yhteiset arvot ja ihanteet, ja olemme sitoutuneet avoimiin markkinoihin ja oikeudenmukaiseen sosiaalipolitiikkaan. Kanada on meille tärkeä talouskumppani: EU:n ja Kanadan välisen kaupan arvo on vuosittain lähes 100 miljardia euroa*. Kun Kanadan parlamentti on ratifioinut sopimuksen, on seuraava vaihe sen väliaikainen täytäntöönpano, minkä toivon sujuvan ripeästi ja tehokkaasti. Kansalaisten ja yritysten Atlantin molemmin puolin pitäisi saada nauttia sopimuksen tarjoamista eduista hyvin pian."

Miten CETA-sopimus vaikuttaa?

CETA-sopimuksella avataan uusia mahdollisuuksia EU:n yrityksille. EU:n yritykset säästävät vuodessa ne yli 500 miljoonaa euroa, jotka nykyisin maksetaan Kanadaan vietävien tavaroiden tulleina. Näistä säästöistä lähes 99 % alkaa jo ensimmäisestä päivästä. EU:n yritykset saavat paremmat mahdollisuudet kuin koskaan ennen osallistua Kanadan julkisiin hankintoihin, sekä provinssitasolla että liittovaltion ja kuntien tasolla.

Pienemmät yritykset hyötyvät eniten sopimuksesta, koska niillä on vähiten varaa byrokratian kustannuksiin. Pienet yritykset säästävät aikaa ja rahaa esimerkiksi siinä, että päällekkäiset testausvaatimukset, pitkälliset tullimenettelyt ja kalliit oikeudelliset kulut vältetään.

CETA tarjoaa uusia mahdollisuuksia maataloustuottajille ja elintarvikkeiden tuottajille, ja samalla sopimuksella varmistetaan EU:lle tärkeiden seikkojen täysi suoja. Joitakin tuotteita koskevat EU:n avaukset ovat rajoitettuja ja oikein mitoitettuja, ja ne tasapainottuvat Kanadan avauksilla, jotka koskevat EU:n viejien kannalta merkittäviä tuotteita, kuten juusto, viini ja väkevät alkoholijuomat, hedelmät ja vihannekset, jalostetut tuotteet sekä sellaisten 143 korkealuokkaisen eurooppalaisen tuotteen suoja (ns. maantieteellinen merkintä) Kanadan markkinoilla.

Myös EU:n 550 miljoonaa kuluttajaa hyötyvät CETA-sopimuksesta. Sopimus tarjoaa suuremman valikoiman ja samalla turvaa eurooppalaiset standardit, sillä EU:n markkinoille pääsevät ainoastaan ne tuotteet ja palvelut, jotka ovat täysin kaikkien EU:n sääntöjen mukaisia. CETA ei siis muuta sitä, miten EU sääntelee elintarvikkeiden turvallisuutta, mukaan luettuna muuntogeeniset organismit ja hormoneilla käsiteltyä naudanlihaa koskeva kielto.

Oikeusvarmuus paranee palvelutaloudessa, yritysten työntekijöiden ja ammattihenkilöiden liikkuvuus helpottuu ja tutkintojen tunnustaminen mahdollistetaan monissa eri ammateissa arkkitehdeista nosturinkuljettajiin.

Nykyinen sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumekanismi (ISDS), jollainen sisältyy moniin EU-maiden hallitusten neuvottelemiin kahdenvälisiin kauppasopimuksiin, on korvattu uudella ja parannetulla investointituomioistuinjärjestelmällä. Uusi järjestelmä on avoin, eikä se perustu tilapäisiin tuomioistuimiin.

Jäsenvaltiot voivat jatkossakin järjestää julkiset palvelunsa haluamallaan tavalla. Tätä ja myös muita kysymyksiä on selvitetty edelleen yhteisessä tulkitsevassa välineessä, joka on lainvoimainen asiakirja ja jolla selvennetään yksiselitteisesti sitä, mitä Kanada ja Euroopan unioni ovat sopineet tietyissä CETA:n artikloissa.

Tausta ja seuraavat toimet

EU ja Kanada allekirjoittivat kauppasopimuksen 30. lokakuuta, ja tänään Euroopan parlamentti antoi sille hyväksyntänsä. Tämä valmistaa tietä CETA-sopimuksen väliaikaiselle voimaantulolle sen jälkeen, kun myös Kanada on sen ratifioinut. CETA-sopimus pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan, kun jäsenvaltioiden parlamentit ovat ratifioineet sen omien perustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti.

On olemassa selvää näyttöä siitä, että vapaakauppasopimukset vauhdittavat Euroopan kasvua ja työllisyyttä. Esimerkiksi EU:n vienti Etelä-Koreaan on kasvanut yli 55 prosenttia siitä, kun EU:n ja Korean välinen kauppasopimus tuli voimaan vuonna 2011. Tiettyjen maataloustuotteiden vienti on lisääntynyt 70 prosenttia ja EU:n automyynti Etelä-Koreassa kolminkertaistunut kyseisellä viisivuotiskaudella. Myös Korean sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti ratifiointiprosessin aikana. Yhden miljardin euron arvoinen lisävienti pitää yllä keskimäärin 15 000:ta työpaikkaa EU:ssa. Euroopan työpaikoista 31 miljoonaa on sidoksissa vientiin.

Lisätietoja:

Tietosivu: CETA – kauppasopimus, jolla määritetään maailmankaupan uudet normit

CETA in your town (CETA sinun kaupungissasi) – interaktiivinen kartta, jossa on maakohtaista tietoa ja infografiikkaa

CETA: Background, Q&A, contents (taustatietoa, kysymyksiä ja vastauksia, sisältö)

Benefits of CETA & exporters' stories (CETAn hyödyt viejien kertomina)

Sopimuksen teksti

Maakohtainen infografiikka: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

 

*Luku korjattu 15.2.2017 klo 14.40

IP/17/270

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar