Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommittéförfaranden: Kommissionen föreslår mer insyn och tydligare ansvar för genomförandet av EU-lagstiftningen

Strasbourg den 14 februari 2017

Idag föreslog kommissionen att kommittéförfarandeförordningen ändras så att genomförandet av EU-lagstiftningen präglas av mer insyn och tydligare ansvar.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2016 att det inte är rätt att EU-länderna, när de inte kan komma överens om att förbjuda eller inte förbjuda användningen av herbicider som innehåller glyfosat, i stället tillsammans med Europaparlamentet tvingar kommissionen att fatta detta beslut. Han lovade då att kommissionen skulle ändra på reglerna och nu infriar kommissionen löftet.

Paketet med fyra fokuserade ändringar ökar öppenheten kring EU-ländernas ståndpunkter, ger möjlighet till mer politisk styrning och ökar ansvarsutkrävandet i beslutsprocessen. Det handlar om följande åtgärder:

  • Omröstningsreglerna i det sista skedet av kommittéförfarandet (omprövningskommittén) ändras så att bara ja- och nejröster räknas. Då kommer medlemsstaterna mindre ofta att avstå från att rösta och det kommer att förekomma mer sällan att kommissionen blir tvungen att agera utan något tydligt mandat från medlemsstaterna på grund av att kommittén inte kunnat fatta beslut.
  • Nationella ministrar involveras genom att kommissionen kan hänskjuta ärenden till omprövningskommittén en andra gång, om de nationella experterna inte fattar beslut. På så sätt kommer känsliga beslut att diskuteras på rätt nivå.
  • Ökad insyn i omröstningarna i omprövningskommittén genom att informationen om hur medlemsstaternas företrädare har röstat blir offentlig.
  • Politiskt inflytande säkras genom att kommissionen kan överlämna ärendet till ministerrådet för ett yttrande, om omprövningskommittén inte kan ta ställning.

Kommittéförfarandet fungerar väl för de flesta beslut. I en rad framträdande och känsliga ärenden under de senaste åren har dock flera medlemsstater inte röstat vare sig för eller emot vissa utkast till rättsakter, och kommittén har då inte kunnat fatta majoritetsbeslut och inta en ståndpunkt. I sådana fall är det kommissionens ansvar att fatta det slutliga beslutet vilket innebär att beslutet fattas utan politiskt stöd från medlemsstaterna. Under 2015 och 2016 var kommissionen tvungen att anta 17 rättsakter som rörde godkännandet av känsliga produkter och ämnen, t.ex. glyfosat och genmodifierade organismer, trots att medlemsstaterna inte kunde ta ställning vare sig för eller emot besluten.

Det här förslaget var ett av de viktiga nya initiativen i kommissionens arbetsprogram för 2017. Nu kommer det att lämnas till Europaparlamentet och rådet.

Läs mer:

Frågor och svar: Reformer av kommittéförfarandet

Tillståndet i unionen 2016

Kommissionens arbetsprogram 2017

Utkast till förordning

Register över kommittéhandlingar

IP/17/264

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar