Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comitologie: Comisia propune creșterea transparenței și a răspunderii implicate în procedurile de punere în aplicare a legislației UE

Strasbourg, 14 februarie 2017

Comisia a propus astăzi modificarea Regulamentului privind procedura comitetelor, astfel încât procedurile de punere în aplicare a legislației UE să fie mai transparente și să implice o mai mare răspundere.

Comisia pune în practică angajamentul președintelui Juncker, evidențiat în discursul său din septembrie 2016 privind Starea Uniunii, în care a declarat: „Nu este corect ca, atunci când țările UE nu reușesc să decidă de comun acord dacă să interzică sau nu utilizarea glifosatului în erbicide, Comisia să fie obligată de Parlament și de Consiliu să ia o decizie. Prin urmare, vom modifica aceste reguli.”

Pachetul de patru modificări specifice va crește transparența pozițiilor adoptate de statele membre, gradul de orientare politică și răspunderea implicată în procesul de luare a deciziilor. Cele patru măsuri propuse sunt:

  • modificarea regulilor de vot în ultima etapă a procedurii de comitologie (Comitetul de apel), astfel încât numai voturile în favoarea sau împotriva unui act să fie luate în considerare; acest lucru va reduce abținerile și numărul de situații în care Comitetul nu poate lua o poziție, iar Comisia este obligată să acționeze în lipsa unui mandat clar din partea statelor membre;
  • implicarea miniștrilor din statele membre, întrucât Comisia va fi autorizată să sesizeze a doua oară Comitetul de apel, la nivel ministerial, dacă experții naționali nu adoptă o poziție; acest lucru va asigura discutarea deciziilor sensibile la nivelul politic adecvat;
  • creșterea transparenței votului în Comitetul de apel, întrucât voturile reprezentanților statelor membre vor fi făcute publice;
  • asigurarea obținerii unei contribuții politice, întrucât Comisia va putea să sesizeze Consiliul de Miniștri pentru a obține un aviz în cazul în care Comitetul de apel nu poate adopta o poziție.

Sistemul de comitologie funcționează bine pentru marea majoritate a deciziilor. Cu toate acestea, într-o serie de cazuri sensibile și de notorietate din ultimii ani, statele membre nu au reușit să găsească majoritatea necesară pentru a vota în favoarea sau împotriva anumitor proiecte de acte (așa-numitul scenariu „niciun aviz”). În aceste situații, responsabilitatea de a lua o decizie finală revine Comisiei, care este obligată să adopte decizia respectivă fără o susținere politică clară din partea statelor membre. În 2015 și 2016, Comisia a avut obligația legală de a adopta 17 acte referitoare la autorizarea unor produse și substanțe sensibile, cum ar fi glifosatul sau organismele modificate genetic (OMG), în pofida faptului că statele membre nu au reușit să adopte o poziție în favoarea sau împotriva acestor decizii.

Prezenta propunere, care, conform programului de lucru al Comisiei, este una dintre principalele inițiative noi din 2017, va fi transmisă acum Parlamentului European și Consiliului.

Pentru informații suplimentare:

Întrebări și răspunsuri: Reformele procedurii de comitologie

Discursul privind Starea Uniunii 2016

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2017

Proiectul de regulament

Registrul de comitologie

IP/17/264

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar