Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komiteju procedūra – Komisija ierosina lielāku pārredzamību un pārskatatbildību ES tiesību aktu īstenošanas procedūrās

Strasbūrā, 2017. gada 14. februārī

Komisija šodien ierosināja grozīt Komiteju procedūras regulu, palielinot pārredzamību un pārskatatbildību ES tiesību aktu īstenošanas procedūrās.

Komisija pilda solījumu, ko priekšsēdētājs Junkers izteica savā 2016. gada septembra runā par stāvokli Savienībā, kurā viņš norādīja: “Nav pareizi, ka gadījumos, kad ES valstis nevar savā starpā vienoties par to, vai aizliegt glifosāta izmanotšanu herbicīdos, Parlaments un Padome liek pieņemt lēmumu Komisijai. Tāpēc mēs mainīsim šo kārtību.”

Četru mērķtiecīgu grozījumu pakete uzlabos pārredzamību attiecībā uz dalībvalstu ieņemto nostāju, pieļaus labāku politisko vadību un nodrošinās lielāku pārskatatbildību lēmumu pieņemšanas procesā. Četri galvenie ierosinātie pasākumi ir šādi.

  • Izmaiņas balsošanas noteikumos komiteju procedūras pēdējā posmā (pārsūdzības komiteja), lai vērā tiktu ņemtas tikai balsis par tiesību aktu vai pret to; tas samazinās “atturēšanās” balsojumu un tādu situāciju skaitu, kurās komiteja nespēj pieņemt nostāju un Komisijai ir pienākums rīkoties bez skaidra pilnvarojuma no dalībvalstīm;
  • valstu ministru iesaistīšana, ļaujot Komisijai nodot lietu otrreizējai izskatīšanai pārsūdzības komitejā ministru līmenī, ja valstu eksperti nav ieņēmuši nostāju; tas nodrošinās, ka sensitīvi lēmumi tiek apspriesti atbilstošā politiskajā līmenī;
  • balsojuma pārredzamības palielināšana pārsūdzības komitejas līmenī, padarot dalībvalstu pārstāvju balsojumu publisku;
  • politiska ieguldījuma nodrošināšana, ļaujot Komisijai iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru padomē ar lūgumu sniegt atzinumu, ja pārsūdzības komiteja nespēj ieņemt nostāju.

Komiteju procedūras sistēma darbojas labi attiecībā uz lielāko daļu lēmumu. Tomēr vairākos augsta līmeņa un sensitīvos gadījumos pēdējos gados dalībvalstis nav spējušas rast vajadzīgo balsu vairākumu, lai balsotu par vai pret konkrētu tiesību aktu projektiem (kas ir tā dēvētais “atzinuma nesniegšanas” scenārijs). Šādos gadījumos galīgais lēmums ir jāpieņem Komisijai, radot pienākumu pieņemt lēmumu bez skaidra politiskā atbalsta no dalībvalstīm. 2015. un 2016. gadā Komisijai bija juridisks pienākums pieņemt 17 tiesību aktus, kas attiecās uz paaugstināta riska produktu un vielu, piemēram, glifosāta vai ģenētiski modificētu organismu (ĢMO), atļaušanu vai aizliegšanu, lai gan dalībvalstis nebija spējušas ieņemt ne apstiprinošu, ne noraidošu nostāju attiecībā uz šiem lēmumiem.

Šis priekšlikums tika paziņots kā viena no galvenajām jaunajām iniciatīvām Komisijas 2017. gada darba programmā. Tagad tas tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei.

Sīkāka informācija:

Jautājumi un atbildes: Komiteju procedūras reforma

2016. gada runa par stāvokli Savienībā

Komisijas 2017. gada darba programma

Regulas projekts

Komitoloģijas reģistrs

IP/17/264

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar