Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komiteto procedūra: Komisija siūlo užtikrinti daugiau skaidrumo ir atskaitomybės vykdant ES teisės aktų įgyvendinimo procedūras.

Strasbūras, 2017 m. vasario 14 d.

Šiandien Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti Reglamentą dėl komiteto procedūros ir padidinti ES teisės aktų įgyvendinimo procedūrų skaidrumą ir atskaitomybę.

Komisija vykdo Pirmininko J.-C. Junckerio įsipareigojimą, pareikštą 2016 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Sąjungos padėtį, kuriame jis nurodė: „Negerai, kai ES valstybės narės negali susitarti, ar uždrausti glifosatą kaip herbicidų sudedamąją dalį, sprendimą, verčiama Parlamento ir Tarybos, turi priimti Komisija. Todėl šias taisykles pakeisime.“

Keturių tikslinių pakeitimų paketu bus padidintas valstybių narių pozicijų skaidrumas, sudarytos sąlygos pateikti tikslesnes politines gaires ir užtikrinta, kad sprendimai būtų priimami atsakingiau. Siūlomos šios keturios priemonės:

  • pakeisti paskutinio komiteto procedūros (apeliacinis komitetas) etapo balsavimo taisykles, kad būtų atsižvelgta tik į balsus už arba prieš teisės akto priėmimą; taip sumažės susilaikymo atvejų ir situacijų, kai komitetas negali priimti vienokios ar kitokios pozicijos ir Komisija priversta veikti negavusi aiškaus valstybių narių įgaliojimo;
  • įtraukti nacionalinius ministrus suteikiant Komisijai galimybę, jei nacionaliniai ekspertai nepriima tam tikros pozicijos, antrą kartą kreiptis į ministrų lygmens apeliacinį komitetą; taip bus užtikrinta, kad opūs sprendimai būtų nagrinėjami atitinkamu politiniu lygmeniu;
  • didinti balsavimo skaidrumą apeliaciniame komitete – padaryti valstybių narių atstovų balsavimą viešą;
  • užtikrinti politinį indėlį įgaliojant Komisiją kreiptis į Ministrų Tarybą dėl nuomonės, jeigu apeliacinis komitetas negali priimti pozicijos.

Didžiajai daugumai sprendimų priimti komiteto procedūros sistema puikiai tinka. Tačiau pastaraisiais metais svarstant tam tikrus itin svarbius ir opius klausimus valstybėms narėms nepavyko sudaryti reikiamos daugumos balsuojant už arba prieš tam tikrų teisės aktų projektų priėmimą – t. y. vadinamieji nepareikštos nuomonės atvejai. Tokiais atvejais atsakomybė už galutinio sprendimo priėmimą tenka Komisijai ir ji privalo priimti sprendimą neturėdama aiškios politinės valstybių narių paramos. 2015 ir 2016 m. Komisija buvo teisiškai įpareigota priimti 17 teisės aktų, susijusių su leidimu naudoti importui jautrius produktus ir medžiagas, kaip antai glifosatą arba genetiškai modifikuotus organizmus (GMO), nors valstybės narės negalėjo priimti pozicijos nei už, nei prieš šiuos sprendimus.

Šis pasiūlymas paskelbtas kaip viena pagrindinių 2017 m. Komisijos darbo programos naujų iniciatyvų. Jis bus pateiktas tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Daugiau informacijos:

Klausimai ir atsakymai. Komiteto procedūros reformos

Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2016 m.

2017 m. Komisijos darbo programa

Reglamento projektas

Komiteto procedūros registras

IP/17/264

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar