Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Komitológia: A Bizottság nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot javasol az uniós jog végrehajtását szolgáló eljárásokban

Strasbourg, 2017. február 14.

A Bizottság ma javaslatot tett a komitológiai rendelet módosítására, növelni kívánva ezáltal az uniós jogszabályok végrehajtását szolgáló eljárások átláthatóságát és az elszámoltathatóságot.

A Bizottság ezzel eleget tesz a Juncker elnök Unió helyzetéről szóló 2016. szeptemberi beszédében elhangzottaknak, miszerint „Helytelen, hogy miközben az uniós országok nem tudnak egymással megegyezni a glifozát gyomirtó szerekben való alkalmazásáról, a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács nyomására arra kényszerül, hogy határozatot hozzon. Ezért meg fogjuk változtatni ezeket szabályokat.”

A négy célzott módosításból álló csomag fokozza a tagállamok álláspontjainak átláthatóságát, erőteljesebb politikai iránymutatást tesz lehetővé, és nagyobb fokú elszámoltathatóságot biztosít a döntéshozatali eljárásban. A négy javasolt intézkedés a következő:

  • a szavazási szabályok megváltoztatása a komitológiai eljárás utolsó szakaszában (fellebbviteli bizottság), hogy csak az adott jogi aktusnak helyt adó vagy elutasító szavazatokat vegyék figyelembe; ennek köszönhetően csökken majd a tartózkodások, valamint az olyan helyzetek száma, amikor a fellebbviteli bizottság képtelen állást foglalni, és ezért a Bizottság kénytelen a tagállamoktól kapott egyértelmű iránymutatás nélkül dönteni;
  • nemzeti miniszterek bevonása lehetővé téve, hogy a Bizottság a kérdést egy második, miniszteri szintű fellebbviteli bizottság elé terjessze, amennyiben a nemzeti szakértők nem foglalnak állást; ez biztosítja az érzékeny határozatok megfelelő politikai szinten történő megvitatását;
  • a szavazás átláthatóbbá tétele a fellebbviteli bizottságban, a tagállami képviselők szavazatainak nyilvánosságra hozatalával;
  • politikai input biztosítása annak lehetővé tételével, hogy a Bizottság véleményezés céljából a Miniszterek Tanácsa elé terjessze a kérdést, amennyiben a fellebbviteli bizottság nem tud állást foglalni.

A komitológiai rendszer a döntések túlnyomó többségét illetően jól működik. Ugyanakkor az elmúlt években egyes nagy jelentőségű és érzékeny esetekben a tagállamoknak nem sikerült megszerezniük a szükséges többséget egyes jogiaktus-tervezetek támogatásának vagy elvetésének megszavazásához, ezért a fellebbviteli bizottság nem alkotott véleményt. Ezekben az esetekben a Bizottság feladata a végső határozat meghozatala, tehát arra kényszerül, hogy a tagállamok egyértelmű politikai támogatása nélkül hozzon döntést. A jelenlegi előírások következtében a Bizottság 2015-ben és 2016-ban kénytelen volt 17 olyan jogi aktust elfogadni, amelyek érzékeny termékeket és vegyi anyagokat – például glifozát – vagy géntechnológiával módosított szervezeteket érintettek, jóllehet a tagállamok sem a tervezet támogatása, sem annak elvetése mellett nem tudtak állást foglalni.

Ez a javaslat a Bizottság 2017. évi munkaprogramjának egyik kulcsfontosságú új kezdeményezése, amely most az Európai Parlament és a Tanács elé kerül.

További információk:

Kérdések és válaszok: A komitológiai eljárás reformja

2016. évi értékelő beszéd az Unió helyzetéről

A Bizottság 2017. évi munkaprogramja

Rendelettervezet

Komitológiai nyilvántartás

IP/17/264

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar