Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komiteamenettely: Komissio haluaa lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanomenettelyissä

Strasbourg 14. helmikuuta 2017

Komissio on tänään ehdottanut muutosta komiteamenettelyä koskevaan asetukseen. Se haluaa lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta menettelyissä, joilla EU:n lainsäädäntö pannaan täytäntöön.

Komissio toimii tässä puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin lupauksen mukaisesti. Puheenjohtaja Juncker totesi syyskuussa 2016 pitämässään unionin tilaa koskeneessa puheessa näin: ”Kun jäsenvaltiot eivät pääse keskenään sopuun siitä, olisiko glyfosaatin käyttö rikkakasvien torjunta-aineissa kiellettävä, ei ole oikein, että parlamentti ja neuvosto pakottavat komission tekemään asiasta päätöksen. Aiomme muuttaa kyseisiä sääntöjä.”

Tarkasti rajatut neljä muutosta lisäävät avoimuutta jäsenvaltioiden kannoista, poliittista ohjausta sekä vastuuvelvollisuutta päätöksentekoprosessissa. Komissio ehdottaa seuraavia muutoksia:

  • Muutetaan äänestyssääntöjä komiteamenettelyn viimeisessä vaiheessa (muutoksenhakukomiteassa) siten, että mukaan lasketaan ainoastaan äänet puolesta ja vastaan. Tämä vähentää tyhjien äänten käyttöä ja tilanteita, joissa komitea ei kykene ottamaan kantaa vaan komission on pakko toimia ilman jäsenvaltioiden selkeää toimeksiantoa.
  • Otetaan kansalliset ministerit mukaan antamalla komissiolle mahdollisuus saattaa asia muutoksenhakukomiteassa toiseen käsittelyyn ministeritasolla, jos kansalliset asiantuntijat eivät muodosta kantaansa. Tällä varmistetaan se, että ristiriitoja herättävät päätökset käsitellään asianmukaisella poliittisella tasolla.
  • Lisätään äänestyksen avoimuutta muutoksenhakukomiteassa muuttamalla jäsenvaltioiden edustajien äänet julkisiksi.
  • Varmistetaan poliittinen ohjaus antamalla komissiolle mahdollisuus pyytää asiassa ministerineuvoston lausuntoa, jos muutoksenhakukomitea ei kykene muodostamaan kantaa.

Komiteamenettely toimii hyvin suurimmassa osassa päätöksistä. Viime vuosina on kuitenkin tullut vastaan joitakin ristiriitoja herättäneitä tapauksia, joissa jäsenvaltiot eivät ole kyenneet muodostamaan tarvittavia enemmistöjä, jotta säädösehdotukset olisi hyväksytty tai hylätty äänestyksessä, mikä on jättänyt tilanteen auki. Näissä tapauksissa vastuu lopullisesta päätöksestä lankeaa komissiolle, joka joutuu tekemään päätöksen ilman selkeää poliittista tukea jäsenvaltioilta. Komissio joutui vuosina 2015 ja 2016 päättämään 17 lupasäädöksestä, jotka koskivat ristiriitoja herättäviä tuotteita ja aineita, kuten glyfosaattia tai muuntogeenisiä organismeja, koska jäsenvaltiot eivät kyenneet ottamaan kantaa päätösten puolesta tai niitä vastaan.

Tämä ehdotus kuuluu komission vuoden 2017 työohjelman keskeisiin aloitteisiin. Se jätetään nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia: Komiteamenettelyn uudistukset

Puhe unionin tilasta 2016

Komission työohjelma 2017

Asetusluonnos

Komiteamenettelyrekisteri

IP/17/264

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar