Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komiteemenetlus: komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi õiguse rakendamise menetlustes läbipaistvust ja vastutust

Strasbourg, 14. veebruar 2017

Komisjon esitas täna ettepaneku muuta komiteemenetluse määrust ning suurendada ELi õiguse rakendamise menetlustes läbipaistvust ja vastutust.

Komisjon täidab sellega lubaduse, mille president Juncker andis 2016. aasta septembris peetud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta, kus ta märkis: „Ei ole õige, et kui ELi riigid ei suuda omavahel kokku leppida selles, kas kasutada herbitsiidides glüfosaatie või mitte, sunnivad parlament ja nõukogu tegema seda otsust komisjoni. Seega kavatseme me sellist korda muuta.“

Nelja vastavasisulise muudatusega parandatakse liikmesriikide seisukohtade läbipaistvust, antakse rohkem poliitilisi juhiseid ja suurendatakse otsustusprotsessis vastutust. Neli kavandatud meedet on järgmised:

  • komiteemenetluse lõpus (apellatsioonikomitees) toimuva hääletuse korra muutmine nii, et arvesse võetakse ainult õigusakti poolt või vastu antud hääli; sellega vähendatakse erapooletuks jäämist ja selliseid olukordi, kus komitee ei suuda seisukohta võtta ja komisjon peab tegutsema liikmesriikide selge volituseta;
  • riikide ministrite kaasamine, andes komisjonile võimaluse pöörduda teist korda apellatsioonikomiteesse ministrite tasemel, kui riiklikud eksperdid seisukohta ei võta; sellega tagatakse, et tundlikke otsuseid arutatakse sobival poliitilisel tasandil;
  • apellatsioonikomitees hääletamise läbipaistvamaks muutmine, avalikustades liikmesriikide esindajate antud hääled;
  • poliitilise panuse tagamine, võimaldades komisjonil suunata küsimus ministrite nõukokku arvamuse saamiseks juhul, kui apellatsioonikomitee ei suuda võtta seisukohta.

Komiteemenetlus toimib hästi suurema osa otsuste puhul. Viimastel aastatel ei ole liikmesriigid aga suutnud mitmes olulises ja tundlikus küsimuses jõuda nii kaugele, et enamus oleks hääletanud kas teatavate õigusaktieelnõude poolt või vastu, mistõttu on realiseerunud nn null-stsenaarium. Sellisel juhul lasub vastutus lõpliku otsuse eest komisjonil, kes peab otsuse tegema ilma liikmesriikide selge poliitilise toetuseta. Komisjon oli 2015. ja 2016. aastal seaduslikult kohustatud vastu võtma 17 õigusakti, mis käsitlesid tundlikele toodetele ja ainetele (nt glüfosaat ja geneetiliselt muundatud organismid) loa andmist, kuigi liikmesriigid ei olnud nendes küsimustes suutnud oma seisukohta kujundada.

Komiteemenetluse muutmise ettepanekut on nimetud komisjoni 2017. aasta tööprogrammi üheks olulisemaks uueks algatuseks. See edastatakse nüüd vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Lisateave:

Küsimused ja vastused: Komiteemenetluse reformid

2016. aasta kõne Euroopa Liidu olukorra kohta

Komisjoni 2017. aasta tööprogramm

Määruse eelnõu

Komiteemenetluse dokumendiregister

IP/17/264

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar