Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Udvalgsprocedure: Kommissionen foreslår større åbenhed og ansvarlighed i forbindelse med procedurerne for gennemførelse af EU-lovgivningen

Strasbourg, den 14. februar 2017

Kommissionen har i dag fremsat forslag om ændring af forordningen om udvalgsproceduren for at skabe større åbenhed og ansvarlighed i forbindelse med procedurerne for gennemførelse af EU-lovgivningen.

Kommissionens forslag kommer i kølvandet på Kommissionsformand Junckers løfte i sin tale om Unionens tilstand i september 2016, hvor han anførte følgende: "Det er ikke i orden, at når EU-landene ikke indbyrdes kan beslutte, om de vil forbyde anvendelsen af glyphosat i ukrudtsbekæmpelsesmidler, så tvinges Kommissionen af Europa-Parlamentet og Rådet til at træffe en afgørelse. Vi vil derfor ændre disse regler."

Pakken med fire målrettede ændringer vil øge åbenheden, hvad angår medlemsstaternes holdninger, gøre det muligt at afstikke mere præcise politiske retningslinjer og sikre mere ansvarlighed i beslutningsprocessen. De fire foreslåede foranstaltninger er:

  • ændring af afstemningsreglerne i sidste fase af udvalgsproceduren (appeludvalget), således at der kun tages hensyn til stemmer for eller imod en retsakt; det vil mindske det antal gange, medlemsstaterne afholder sig fra at stemme, og antallet af situationer, hvor udvalget ikke er i stand til at indtage en holdning, således at Kommissionen er nødt til at handle uden at have fået et klart mandat fra medlemsstaterne
  • inddragelse af nationale ministre ved at gøre det muligt for Kommissionen endnu engang at henvise til appeludvalget og denne gang på ministerielt niveau, hvis de nationale sagkyndige ikke indtager en holdning; det vil sikre, at ømtålelige afgørelser drøftes på det rette politiske niveau
  • øget åbenhed om, hvem der stemmer hvad i appeludvalget ved at offentliggøre, hvordan medlemsstaternes repræsentanter har stemt
  • sikre politisk input ved at gøre det muligt for Kommissionen at henvise sagen til Ministerrådet med henblik på en udtalelse, hvis appeludvalget ikke er i stand til at indtage en holdning.

Udvalgsproceduren fungerer godt i forbindelse med langt de fleste afgørelser. I en række højprofilerede og ømtålelige sager de senere år har medlemsstaterne imidlertid ikke været i stand til at opnå det nødvendige flertal til at stemme for eller imod bestemte udkast til retsakter, så udvalget har ikke kunnet indtage en holdning. I disse sager påhviler ansvaret for den endelige afgørelse Kommissionen, som er tvunget til at træffe afgørelse uden klar politisk opbakning fra medlemsstaterne. I 2015 og 2016 var Kommissionen retligt forpligtet til at vedtage 17 retsakter, som vedrørte godkendelsen af følsomme produkter og stoffer såsom glyphosat eller genetisk modificerede organismer (GMO'er), fordi medlemsstaterne ikke var i stand til at tage stilling for eller imod disse afgørelser.

Dette forslag blev bebudet som et af de nye vigtige initiativer i Kommissionens arbejdsprogram for 2017. Det vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål og svar: Reform af udvalgsproceduren

Tale om Unionens tilstand 2016

Kommissionens arbejdsprogram for 2017

Forslag til forordning

Komitologiregister

IP/17/264

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar