Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Projednávání ve výborech: Komise navrhuje více transparentnosti a odpovědnosti v postupech provádění práva Unie

Štrasburk 14. února 2017

Komise dnes navrhla změnit nařízení o projednávání ve výborech, aby se zvýšila transparentnost a odpovědnost v postupech sloužících k provádění právních předpisů EU.

Komise tak jedná v duchu závazku, který vyslovil její předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016: „Není namístě, aby v situaci, kdy se země EU nemohou dohodnout, zda povolí či zakážou používání glyfosátu v herbicidech, Komisi Evropský parlament a Rada nutily do rozhodnutí. Tato pravidla proto změníme.“

Balíček čtyř cílených změn zvýší transparentnost ohledně postojů, které zaujímají členské státy, povede k přesnějšímu politickému vedení a zajistí větší odpovědnost v rozhodovacím procesu. Jedná se o tato čtyři opatření:

  • Změnit pravidla hlasování v poslední fázi postupu projednávání (odvolací výbor) tak, aby se přihlíželo pouze k hlasům pro nebo proti právnímu aktu. Klesne tak motivace využívat zdržení se hlasování a sníží se počet případů, kdy výbor není schopen zaujmout jednoznačný postoj a Komise je povinna jednat bez jasného mandátu od členských států.
  • Zainteresovat ministry jednotlivých států tím, že Komise bude moci svolat odvolací výbor podruhé, tentokrát na úrovni ministrů, pokud odborníci členských států nepřijmou žádné stanovisko. Citlivá rozhodnutí se tak budou projednávat na odpovídající politické úrovni.
  • Zvýšit transparentnost hlasování na úrovni odvolacího výboru tím, že se zveřejní hlasy jednotlivých zástupců členských států.
  • Zaručit politický vklad tím, že Komise bude moci požádat Radu ministrů o stanovisko, pokud odvolací výbor nebude schopen zaujmout jednoznačný postoj.

Systém projednávání ve výborech se osvědčil ve většině rozhodnutí. V posledních letech však členské státy nebyly v řadě mimořádně sledovaných a citlivých případů schopny najít potřebnou většinu hlasů pro nebo proti návrhu aktu (nebylo vydáno žádné stanovisko). V takovýchto případech leží odpovědnost za konečné rozhodnutí na Komisi, která musí rozhodnout bez jasné polické podpory od členských států. V letech 2015 a 2016 měla Komise podle právních předpisů za povinnost přijmout 17 aktů, jež se týkaly povolení citlivých produktů a látek jako glyfosát nebo geneticky modifikované organismy (GMO), přestože členské státy nebyly s to zaujmout jasný postoj ve prospěch nebo v neprospěch těchto rozhodnutí.

Tento návrh byl oznámen jako jedna z nových klíčových iniciativ pracovního programu Komise na rok 2017. Nyní bude předložen Evropskému parlamentu a Radě ke schválení.

Další informace:

Otázky a odpovědi: Reforma postupu projednávání ve výborech

Stav Unie v roce 2016

Pracovní program Komise na rok 2017

Návrh nařízení

Rejstřík projednávání ve výborech

IP/17/264

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar