Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska solidaritetskåren – De första volontärerna hjälper till att bygga upp jordbävningsdrabbade områden i Italien

Bryssel den 17 augusti 2017

Den första gruppen volontärer i Europeiska solidaritetskåren anländer i dag till Norcia i Italien. De ska hjälpa till att reparera skador och återskapa samhällstjänster i staden, som drabbades av de svåra jordbävningarna i regionen för ett år sedan.

De 16 unga volontärerna i Europeiska solidaritetskåren deltar i projektet ”Unga européer för Norcia” som leds av den italienska organisationen Kora. Volontärerna ska hjälpa till att bygga upp historiska byggnader som skadades allvarligt av jordbävningarna, bland annat San Benedettokyrkan och benediktinerklostret. De kommer även att ordna workshoppar, utomhusaktiviteter och kulturevenemang för både unga och äldre i Norcia.

– Mindre än ett år efter att EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker förde fram idén om en europeisk solidaritetskår har den redan kommit i gång med konkreta hjälpinsatser för behövande, säger ungdomskommissionär Tibor Navracsics. Norcia och dess invånare har lidit stor skada och jag är stolt över de unga européer som visar solidaritet och hjälper det lokala samhället att återhämta sig. Den 4–5 september kommer jag själv att besöka området och ser då fram emot att få bekanta mig med projektet och träffa såväl volontärerna som de lokala myndigheterna. Ungdomarnas hjälpinsats, inte minst återuppbyggnaden av den historiska San Benedettokyrkan, skapar även en bro mellan Europas förflutna och framtid. Det är ett viktigt bidrag till det kommande Europaåret för kulturarv.

Volontärerna i Norcia kommer från Österrike, Frankrike, Grekland, Ungern, Portugal och Spanien. Volontärprojektet är ett av tre projekt som Europeiska solidaritetskåren kommer att genomföra i de italienska jordbävningsdrabbade regionerna. I september i år kommer fler medlemmar av solidaritetskåren att ansluta sig till de två övriga projekten, som leds av organisationen Arci Culture Solidari respektive kommunen Pescara. Fram till 2020 kommer sammanlagt 230 volontärer från Europeiska solidaritetskåren att hjälpa de italienska samhällen som drabbats av jordbävningarna. Projekten har fått 790 000 euro i stöd för detta.

Bakgrund

Den 24 augusti 2016 drabbade en kraftig jordbävning området kring Norcia och orsakade stora skador i städerna i regionen. Omkring 300 personer dog. Många byggnader i Norcia skadades, vilket lyckligtvis inte orsakade några dödsfall men ledde till att många personer stod utan tak över huvudet. Den 30 oktober 2016 skakades Norcia av ytterligare en kraftig jordbävning som åstadkom fler stora skador i staden.

Den omedelbara katastrofhjälpen har nu avslutas och det är dags för återuppbyggnad. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker förde i 2016 års tal om tillståndet i unionen fram idén om en europeisk solidaritetskår, som skulle bistå i situationer som dessa och ge unga mellan 18 och 30 år möjlighet att delta i detta slag av solidaritetsinsatser i EU.

Projekten inom solidaritetskåren är en del av ett omfattande stöd från EU till följd av jordbävningarna i de italienska regionerna Abruzzerna, Lazio, Marche och Umbrien 2016 och 2017. I juni föreslog kommissionen att 1,2 miljarder euro skulle anslås ur EU:s solidaritetsfond. Det är det högsta belopp som anslagits ur denna fond, vars största mottagare redan i dag är Italien.

Sedan starten den 7 december 2016 har över 34 000 unga anmält sig. I mars 2017 kunde organisationer börja söka efter deltagare. Sedan dess har de kontaktat omkring 15 000 deltagare, varav 700 har tackat ja till en plats. Målet är att 100 000 unga ska ha deltagit till 2020.

Den 30 maj 2017 lade kommissionen fram ett förslag om en rättslig grund för solidaritetskåren och en budget på 341,5 miljoner euro mellan 2018 och 2020. Kommissionen vill också bredda verksamheten. Utöver möjligheterna att få en plats som volontär, praktikant eller anställd kan kårdeltagarna nu också starta egna solidaritetsprojekt eller volontärgrupper. Förslaget till förordning behöver antas av Europaparlamentet och rådet innan det kan träda i kraft.

Läs mer

Faktablad: EU-stöd i Italien

Faktablad: Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren

Faktablad för organisationer

Faktablad: Frågor och svar om Europeiska solidaritetskåren

Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren: frågor och svar

Anmäl dig till Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren på Facebook

Twitter: #EUSolidarityCorps

Följ EU-kommissionär Günther Oettinger på Twitter

Följ EU-kommissionär Tibor Navracsics på Twitter

Följ EU-kommissionär Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

IP/17/2543

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar