Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos solidarumo korpusas. Į Italiją atvyksta pirmieji savanoriai, padėsiantys atstatyti nuo žemės drebėjimo nukentėjusius regionus

Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d.

Šiandien į Norčos miestą Italijoje atvyksta pirmoji Europos solidarumo korpuso savanorių grupė, prisidėsianti prie jau vykdomų žalos šalinimo darbų ir padėsianti atkurti socialines paslaugas vietos bendruomenei, prieš metus nukentėjusiai nuo didelių regioną sukrėtusių žemės drebėjimų.

16 jaunųjų Europos solidarumo korpuso savanorių, dalyvaujančių Italijos organizacijos „Kora“ vadovaujamame projekte „Europos jaunimo pagalba Norčai“, padės atstatyti žemės drebėjimų stipriai apgadintus istorinius pastatus, įskaitant San Benedeto baziliką ir Benediktinų vienuolyną. Be to, kartu su Norčos jaunimu ir vyresnio amžiaus žmonėmis jie rengs praktinius seminarus, užsiėmimus lauke ir kultūros renginius.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio mažiau nei prieš metus pateikta idėja sukurti Europos solidarumo korpusą įgyvendinta – korpusas jau teikia pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Norča ir jos gyventojai išgyveno didelę nelaimę. Didžiuojuosi Europos jaunimu, kuris padeda šiai bendruomenei atsikurti ir taip rodo solidarumą. Džiaugiuosi, kad per savo vizitą rugsėjo 4–5 d. galėsiu pamatyti vykdomus projektus ir susitikti su savanoriais bei vietos institucijomis. Savo darbu, visų pirma pastangomis atstatyti istorinę San Benedeto baziliką, šie jaunuoliai taip pat tiesia tiltą tarp Europos praeities ir ateities – tai svarbus būsimų Europos kultūros paveldo metų aspektas.“

Norčoje dirbs savanoriai iš Austrijos, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Portugalijos ir Ispanijos. Jie dalyvauja viename iš trijų Europos solidarumo korpuso dabar atrinktų vykdyti projektų, skirtų nuo žemės drebėjimų nukentėjusiems Italijos regionams. Šių metų rugsėjo mėn. daugiau Europos solidarumo korpuso narių prisijungs prie kitų dviejų projektų, kuriems vadovauja atitinkamai organizacija „Arci Culture Solidari“ ir Peskaros savivaldybė. Nuo žemės drebėjimų Italijoje nukentėjusioms bendruomenėms iš viso padės 230 korpuso narių, o šiems projektams iki 2020 m. skirta 790 000 EUR.

Pagrindiniai faktai

2016 m. rugpjūčio 24 d. netoli Norčos įvyko galingas žemės drebėjimas: regiono miestams padaryta didelė žala ir žuvo apie 300 žmonių. Norčos mieste apgadinti pastatai, daug gyventojų liko be namų, bet, laimei, pavyko išvengti žūčių. 2016 m. spalio 30 d. Norčą sukrėtė dar vienas stiprus žemės drebėjimas, per kurį miestas vėl labai apgriautas.

Neatidėliotina pagalba jau suteikta ir pradedami atstatymo darbai. Europos solidarumo korpusas, apie kurio sukūrimą Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė savo Pranešime apie Sąjungos padėtį 2016 m., būtent ir skirtas tokiems atstatymo poreikiams patenkinti. Be to, jaunimui nuo 18 iki 30 metų suteikiama galimybė dalyvauti solidarumo veikloje visoje ES.

ES teikia įvairiapusę paramą nuo 2016 ir 2017 m. žemės drebėjimų nukentėjusiems Italijos Abrucų, Lacijaus, Markės ir Umbrijos regionams, ir Europos solidarumo korpuso projektai yra šios paramos dalis. Birželio mėn. Komisija pasiūlėES solidarumo fondo skirti 1,2 mlrd. EUR – tai yra didžiausia šio fondo, kurio lėšų jau ir dabar daugiausia gauna Italija, sutelkta suma.

Europos solidarumo korpusas veiklą pradėjo 2016 m. gruodžio 7 d., nuo tada prie jo prisijungė daugiau kaip 34 000 jaunuolių. 2017 m. kovo mėn. pradėtas derinimas su organizacijomis. Iki šiol susisiekta su maždaug 15 000 dalyvių ir surasti kandidatai į 700 vietų. Siekiama, kad iki 2020 m. pabaigos prie Europos solidarumo korpuso prisijungtų 100 000 jaunuolių.

2017 m. gegužės 30 d. Komisija užtikrino tvirtą Europos solidarumo korpuso pagrindą – pasiūlė 341,5 mln. EUR biudžetą 2018–2020 m. ir atskirą teisinį pagrindą. Be to, Komisija pasiūlė išplėsti jaunimo galimybes. Ateityje Europos solidarumo korpusas teiks ne tik galimybių būti savanoriais, stažuotis ir dirbti – dalyviai galės kurti savo solidarumo projektus ar užsiimti savanoriška veikla kaip grupės nariai. Kad pasiūlytas reglamento projektas įsigaliotų, jį dabar turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė „ES parama Italijai“

Informacijos suvestinė „Tolesnis Europos solidarumo korpuso etapas“

Informacijos suvestinė organizacijoms

Teminė apžvalga „Klausimai ir atsakymai apie Europos solidarumo korpusą“

Teminė apžvalga „Tolesnis Europos solidarumo korpuso etapas. Klausimai ir atsakymai“

Europos solidarumo korpuso registracijos puslapis

Europos solidarumo korpuso „Facebook“ puslapis

„Twitter“ paskyra – #EUSolidarityCorps

Komisijos nario G. Oettingerio Twitter

Komisijos nario T. Navracsicsiaus Twitter

Komisijos narės M. Thyssen Twitter ir Facebook

IP/17/2543

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar