Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot: ensimmäiset vapaaehtoiset Italiaan auttamaan maanjäristysalueiden jälleenrakentamisessa

Bryssel 17. elokuuta 2017

Ensimmäiset Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyöntekijät saapuvat tänään Italian Norciaan. He auttavat paikallisyhteisöä alueella vuosi sitten tapahtuneiden ankarien maanjäristysten aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja sosiaalipalvelujen jälleenrakentamisessa.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin kuuluvat 16 nuorta vapaaehtoista osallistuvat italialaisen Kora-organisaation vetämään hankkeeseen ”European youth for Norcia”. Heidän tehtävänään on auttaa rakentamaan uudelleen maanjäristysten pahoin vaurioittamia historiallisia rakennuksia, joita ovat esimerkiksi Pyhän Benedictuksen basilika (basilica di San Benedetto) ja benediktiiniläisluostari. He työskentelevät myös nuorten ja vanhusten parissa ja järjestävät näille työpajoja, ulkoilma-aktiviteetteja ja kulttuuritapahtumia.

Koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi, että vajaa vuosi sen jälkeen, kun puheenjohtaja Juncker toi esiin ajatuksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta, joukkojen toiminta on hyvässä vauhdissa tuomassa apua sitä tarvitseville. ”Norcia ja sen asukkaat ovat kokeneet kovia, ja olen ylpeä niistä eurooppalaisnuorista, jotka osoittavat solidaarisuuttaan auttamalla yhteisöä toipumaan. Odotan innolla tutustumisvierailuani hankkeisiin 4. ja 5. syyskuuta, jolloin pääsen myös tapaamaan vapaaehtoisia ja paikallisviranomaisia. Vapaaehtoisnuoret rakentavat toiminnallaan – ennen kaikkea Pyhän Benedictuksen historiallisesti merkittävän basilikan uudelleenrakentamisella – myös siltaa Euroopan menneisyydestä sen tulevaisuuteen. Se on arvokas panos tulevaan kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen.”

Norciaan matkaavat vapaaehtoiset tulevat Espanjasta, Itävallasta, Kreikasta, Portugalista, Ranskasta ja Unkarista. Hanke, johon he osallistuvat, on yksi kolmesta Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeesta, jotka on valittu Italian maanjäristystuhoalueilla toteutettaviin toimiin. Tämän vuoden syyskuussa uusia solidaarisuusjoukkojen jäseniä liittyy mukaan kahteen muuhun hankkeeseen, joiden vetäjinä toimivat Arci Culture Solidari -organisaatio ja Pescaran kunta. Vuoteen 2020 mennessä maanjäristyksen runtelemissa Italian kunnissa työskentelee 230 Euroopan solidaarisuusjoukkojen jäsentä. Hankkeita varten on myönnetty avustusta vuoteen 2020 asti yhteensä 790 000 euroa.

Tausta

Norcian lähistöllä tapahtui 24. elokuuta 2016 voimakas maanjäristys, joka aiheutti merkittävää vahinkoa alueen kaupungeille ja jossa menetti henkensä liki 300 ihmistä. Norcian kaupunki kärsi rakenteellisia vaurioita. Ihmishenkiä vaatineilta loukkaantumisilta onneksi vältyttiin, mutta monet ihmiset joutuivat siirtymään pois asuinseuduiltaan. 30. lokakuuta 2016 Norciaa ravisutti toinen voimakas maanjäristys, joka vaurioitti kaupunkia pahasti lisää.

Välitön katastrofiapu on nyt saatu päätökseen, joten jälleenrakentaminen voi alkaa. Komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti Euroopan solidaarisuusjoukoista unionin tilaa käsittelevässä puheessaan vuonna 2016. Ne perustettiin nimenomaan, jotta voitaisiin vastata tämänkaltaisiin tarpeisiin sekä tarjota 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia osallistua vastaavanlaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeet ovat osa monia erilaisia EU:n tukitoimia, joita on toteutettu Abruzzon, Lazion, Marchen ja Umbrian alueilla Italiassa vuosien 2016 ja 2017 maanjäristysten jälkeen. Kesäkuussa komissio esitti 1,2 miljardin euron myöntämistä EU:n solidaarisuusrahastosta. Se on kaikkien aikojen suurin avustus kyseisestä rahastosta, jonka suurin edunsaaja Italia on jo ennestään.

Yli 34 000 nuorta on liittynyt mukaan solidaarisuusjoukkoihin sen jälkeen, kun niiden toiminta käynnistettiin 7. joulukuuta 2016. Maaliskuussa 2017 alkoi osallistujien ja organisaatioiden yhteensovittaminen. Siitä alkaen on otettu yhteyttä noin 15 000 osallistujaan ja hyväksytty 700 palvelujaksoa. Tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan on osallistunut 100 000 nuorta.

Komissio esitti 30. toukokuuta 2017 ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustan vahvistamiseksi. Ehdotukseen sisältyy 341,5 miljoonan euron talousarvio vuosiksi 2018–2020 ja solidaarisuusjoukkojen oma oikeusperusta. Lisäksi komissio ehdotti nuorille tarjottavien mahdollisuuksien laajentamista. Tulevaisuudessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta tarjotaan osallistujille vapaaehtois-, harjoittelu- ja työpaikkojen lisäksi myös mahdollisuus perustaa omia solidaarisuushankkeita tai tehdä vapaaehtoistyötä ryhmänä. Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt hyväksyttävä asetusluonnosta koskeva ehdotus, minkä jälkeen se voi tulla voimaan.

Lisätietoja

Tietosivu: EU:n tukitoimet Italiassa

Tietosivu: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen

Tietosivu organisaatioille

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukot – vastauksia kysymyksiin

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen: kysymyksiä ja vastauksia

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin rekisteröitymissivu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen Facebook-sivu

Twitter: #EUSolidarityCorps

Seuraa komissaari Oettingeria Twitterissä

Seuraa komissaari Navracsicsia Twitterissä

Seuraa komissaari Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

IP/17/2543

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar