Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Virzība uz taisnīgāku pārtikas piegādes ķēdi. Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli

Briselē, 2017. gada 16. augustā

Eiropas Komisija šodien sāk ES mēroga sabiedrisko apspriešanu par to, kā ES pārtikas piegādes ķēdi padarīt taisnīgāku.

Lauksaimnieki, iedzīvotāji un citas ieinteresētās personas tiek aicinātas ar apspriešanos tiešsaistē, kas ilgs līdz 17. novembrim, paust savu viedokli par pārtikas piegādes ķēdes darbību.

Ir pazīmes, kas liecina, ka pievienotā vērtība pārtikas piegādes ķēdē netiek pienācīgi sadalīta starp visiem ķēdes līmeņiem, jo, piemēram, atšķirības savu interešu aizstāvības spēju ziņā starp mazākiem un tāpēc mazāk aizsargātiem uzņēmējiem, ieskaitot lauksaimniekus un mazos uzņēmumus, un to ekonomiski spēcīgākiem tirdzniecības partneriem — uzņēmumiem ar augstu koncentrācijas pakāpi — ir pārāk lielas.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Lauksaimnieki ir pirmais ķēdes posms, un bez viņiem nebūtu pārtikas, ko apstrādāt, pārdot un lietot uzturā. Tomēr mēs redzam, ka viņi bieži vien ir arī vājākais ķēdes posms. Ņemot vērā Komisijas izsenis pausto nostāju atbalstīt Eiropas lauksaimniekus, mēs uzsākam darbības pārtikas piegādes ķēdes nepilnību novēršanai. Es aicinu visus ES iedzīvotājus, lauksaimniekus un ieinteresētās personas paust savu viedokli, izmantojot šo apspriešanos tiešsaistē.”

Eiropas Komisija ir ieinteresēta apkopot viedokli, lai novērtētu, cik nepieciešami un lietderīgi ir pasākumi, kas, iespējams, jāveic ES līmenī, lai novērstu vai regulētu negodīgas tirdzniecības praksi lauksaimniecības pārtikas produktu jomā.

Komisija ir arī ieinteresēta novērtēt tirgus pārredzamības līmeni visā ķēdē un noteikt, kuros posmos pārredzamība būtu uzlabojama. Tā kā zināma konkurences pakāpe ir vajadzīga, apspriešanās palīdzēs izvērtēt, vai ES ir jāievieš tirgus pārredzamības papildu mehānismi.

Visbeidzot, ar šo aptauju tiks novērtēta ražotāju ieinteresētība sadarbībā un tā dēvēto vērtības sadales līgumu izmantošanā (proti, tirgus cenu attīstības radītu tirgus guvumu un zaudējumu sadalē), kuri dažās nozarēs jau darbojas, piemēram, cukura nozarē.

Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupas darba turpināšana

Apspriešanās ir balstīta uz darbu, ko veikusi Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupa (AMTF), kuru 2016. gada janvārī izveidoja komisārs Hogans. AMTF ierosināja vairākus konkrētus veidus, kā stiprināt lauksaimnieku stāvokli pārtikas piegādes ķēdē; apspriešanās pamatā ir šīs AMTF darbības, un tās rezultāti tiks izmantoti turpmākajā Komisijas darbā.

Apspriešanai un atsauksmēm publicēts ir arī sākotnējais ietekmes novērtējums, kurā sīki izklāstīta virkne politikas iespēju, savukārt pilns ietekmes novērtējums tiks veikts visām turpmākajām iniciatīvām uzlabot pārtikas piegādes ķēdi.

Visi turpmākie Komisijas priekšlikumi būs saskanīgi arī ar plašāku pieeju kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanai un modernizēšanai.

Papildinformācija

Sabiedriskā apspriešana par iniciatīvu pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanai — drīzumā pieejama visās ES valodās

Sākotnējais ietekmes novērtējums par pārtikas piegādes ķēdi

Iesaistieties tiesību aktu izstrādē un ES sabiedriskās apspriešanas

IP/17/2521

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar