Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija kviečia pareikšti nuomonę, kaip užtikrinti sąžiningesnę maisto tiekimo grandinę

Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 16 d.

Šiandien Europos Komisija pradeda ES masto viešas konsultacijas, kaip padaryti ES maisto tiekimo grandinę sąžiningesnę.

Ūkininkų, piliečių ir kitų suinteresuotųjų šalių prašoma sudalyvauti internetinėse konsultacijose, kurios vyks iki lapkričio 17 d., ir išreikšti savo nuomonę apie tai, kaip veikia maisto tiekimo grandinė.

Yra požymių, kad pridėtinė vertė nėra tinkamai paskirstoma visuose maisto tiekimo grandinės lygmenyse, visų pirma dėl skirtumų tarp mažesnių, todėl labiau pažeidžiamų, veiklos vykdytojų, įskaitant ūkininkus ir mažąsias įmones, ir ekonomiškai stipresnių ir labai koncentruotų prekybos partnerių derybinės galios.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Europos Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Ūkininkai – pirmoji grandinės grandis ir be jų neturėtume maisto, kurį reikia perdirbti, parduoti ir vartoti. Deja, pastebime, kad jie dažnai lieka silpniausia grandis. Norėdami pašalinti maisto tiekimo grandinės trūkumus, raginame imtis veiksmų, kurie atitiktų ilgalaikę Komisijos poziciją būti pasirengus ateiti į pagalbą Europos ūkininkams. Kviečiu visus ES piliečius, ūkininkus ir suinteresuotąsias šalis išsakyti savo nuomonę šiose internetinėse konsultacijose.“

Europos Komisija nori sužinoti nuomones, kad galėtų įvertinti, ar reikia ir naudinga imtis priemonių ES lygmeniu nesąžiningos prekybos žemės ūkio maisto produktais praktikos problemai spręsti arba reglamentuoti.

Komisija taip pat nori įvertinti rinkos skaidrumo lygį visoje grandinėje ir nustatyti, kur jį būtų galima padidinti. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikra konkurencija yra reikalinga, konsultacijos padės nuspręsti, ar reikia įvesti papildomų priemonių ES rinkos skaidrumui užtikrinti.

Galiausiai klausimynu siekiama sužinoti, ar domimasi gamintojų bendradarbiavimu ir vadinamaisiais vertės pasidalijimo susitarimais (visų pirma, rinkos priemokų ir praradimų dėl atitinkamų rinkos kainų kitimo pasidalijimu), kurie jau yra taikomi kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, cukraus sektoriuje.

Tęsiamas Žemės ūkio rinkų darbo grupės atliktas darbas

Konsultacijos pagrįstos 2016 m. sausio mėn. Komisijos nario P. Hogano įsteigtos Žemės ūkio rinkų darbo grupės nuveiktu darbu. Žemės ūkio rinkų darbo grupė pasiūlė konkrečių veiksmų, kaip sustiprinti ūkininkų vaidmenį maisto tiekimo grandinėje, ir konsultacijos remsis šiuo atliktu darbu, kad Komisija gautų informacijos, į kurią atsižvelgs rengdamasi būsimiems darbams.

Taip pat buvo paskelbtas įžanginis poveikio vertinimas, kuriame detalizuojamos įvairios politikos galimybės, kad dėl jo būtų konsultuojamasi ir sulaukta grįžtamosios informacijos, o dėl bet kokios būsimos iniciatyvos pagerinti maisto tiekimo grandinę bus atliktas išsamus poveikio vertinimas.

Visi būsimi Komisijos pasiūlymai taip pat atitiks platesnį požiūrį, pagal kurį ketinama supaprastinti ir modernizuoti bendrą žemės ūkio politiką.

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos dėl iniciatyvos pagerinti maisto tiekimo grandinę greitai bus pateiktos visomis ES kalbomis.

Įžanginis poveikio vertinimas apie maisto tiekimo grandinę

Dalyvaukite teisėkūros darbe ir ES viešos konsultacijos

IP/17/2521

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar