Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Prema pravednijem lancu opskrbe: Europska komisija poziva na sudjelovanje u javnom savjetovanju

Bruxelles, 16. kolovoza 2017.

Europska komisija danas pokreće javno savjetovanje na razini EU-a o tome kako lanac opskrbe hranom u EU-u učiniti pravednijim.

Pozivaju se poljoprivrednici, građani i druge zainteresirane strane da iznesu svoja stajališta o funkcioniranju lanca opskrbe hranom putem internetskog savjetovanja koje će biti otvoreno do 17. studenoga.

Postoje naznake da dodana vrijednost u lancu opskrbe hranom nije odgovarajuće raspoređena na svim razinama lanca zbog, primjerice, razlika u pregovaračkoj moći između manjih i time osjetljivijih subjekata, uključujući poljoprivrednike i mala poduzeća, i njihovih ekonomski jačih i visoko koncentriranih trgovačkih partnera.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: „Poljoprivrednici su prva karika u lancu i bez njih ne bismo imali hranu za preradu, prodaju i potrošnju. Međutim, primjećujemo da su poljoprivrednici često i najslabija karika. U skladu s Komisijinim dugogodišnjim stavom da moramo podupirati europske poljoprivrednike, preuzeli smo inicijativu za rješavanje manjkavosti u lancu opskrbe hranom. Stoga pozivam sve građane EU-a, poljoprivrednike i dionike da s nama podijele svoja stajališta putem ovog internetskog savjetovanja.ˮ

Europska komisija želi prikupiti mišljenja kako bi procijenila nužnost i hitnost mogućih mjera koje treba poduzeti na razini EU-a radi rješavanja ili reguliranja nepoštene trgovačke prakse u području poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Komisija također želi procijeniti razinu transparentnosti tržišta duž cijelog lanca i identificirati područja u kojima se ona može poboljšati. S obzirom na potrebu za određenim stupnjem tržišnog natjecanja, savjetovanje će pomoći da se procjeni je li nužno uvesti dodatne mehanizme transparentnosti tržišta EU-a.

Naposljetku, upitnikom će se ispitati razina interesa za suradnju proizvođača i uporabu takozvanih sporazuma o podjeli vrijednosti (tj. razmjeni tržišnih dobitaka i gubitaka koji proizlaze iz promjene relevantnih tržišnih cijena) koji se već primjenjuju u pojedinim sektorima, primjerice u sektoru šećera.

Nadogradnja na rad radne skupine za poljoprivredna tržišta

Savjetovanje se oslanja na rad radne skupine za poljoprivredna tržišta (AMTF), koju je povjerenik Hogan osnovao u siječnju 2016. AMTF je predložio niz konkretnih mjera za jačanje položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom, a njegov će rad poslužiti kao polazište za savjetovanje na čijim će rezultatima Komisija temeljiti svoj budući rad.

Paralelno se pokreće savjetovanje i traže povratne informacije o objavljenoj početnoj procjeni učinka u kojoj se navodi niz mogućih opcija politike. O eventualnoj budućoj inicijativi za poboljšanje lanca opskrbe bit će provedena cjelovita procjena učinka.

Svi budući prijedlozi Komisije biti će u skladu sa širim konceptom pojednostavnjenja i modernizacije zajedničke poljoprivredne politike.

Dodatne informacije

Javno savjetovanje o inicijativi za poboljšanje lanca opskrbe hranom – uskoro dostupno na svim službenim jezicima EU-a.

Početna procjena učinka o lancu opskrbe hranom

Pridonesite zakonodavnom postupku i Javno savjetovanje EU-a

IP/17/2521

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar