Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kohti reilumpaa elintarvikeketjua – Euroopan komissio pyytää kommentteja

Bryssel 16. elokuuta 2017

Euroopan komissio käynnistää tänään EU:n laajuisen julkisen kuulemisen siitä, kuinka EU:n elintarvikeketjun oikeudenmukaisuutta voitaisiin parantaa.

Maataloustuottajia, kansalaisia ja muita sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksiään elintarvikeketjun toiminnasta online-kuulemisessa, joka päättyy 17. marraskuuta.

On viitteitä siitä, ettei elintarvikeketjun arvonlisä jakaudu ketjun eri tasojen välillä asiaankuuluvalla tavalla esimerkiksi siitä syystä, että pienten ja siten heikommassa asemassa olevien toimijoiden, kuten maanviljelijöiden ja pienyritysten, ja niitä taloudellisesti vahvempien hyvin keskittyneiden kauppakumppaneiden neuvotteluvoima on varsin erilainen.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hogan totesi: ”Maataloustuottajat ovat ketjun ensimmäinen lenkki: ilman heitä ei olisi ruokaa jalostettavaksi, myytäväksi eikä kulutettavaksi. Olemme kuitenkin panneet merkille heidän usein jäävän ketjussa heikoimmaksi. Ryhdymme nyt toimeen elintarvikeketjun puutteiden korjaamiseksi, mikä on komission pitkäaikaisen Euroopan maataloustuottajia tukevan kannan mukaista. Kannustan kaikkia EU:n kansalaisia, maataloustuottajia ja sidosryhmiä esittämään näkemyksensä tämän verkkokuulemisen kautta.”

Euroopan komissio haluaa kerätä taustatietoja arvioidakseen, onko EU:n tasolla tarpeen ja tarkoituksenmukaista ryhtyä toimenpiteisiin, joilla korjataan tai säännellään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden epäreiluja kauppakäytäntöjä.

Komissio haluaa myös arvioida markkinoiden avoimuutta koko ketjussa sekä sitä, missä avoimuutta voidaan lisätä. Koska jonkinasteinen kilpailu on hyväksi, kuulemisesta saadaan apua päätettäessä, onko tarpeen ottaa käyttöön EU:n markkinoiden avoimuutta parantavia lisäjärjestelyjä.

Kuulemisessa luodataan myös kiinnostusta tuottajayhteistyöhön ja arvon jakamista koskeviin sopimuksiin (eli markkinahintojen kehityksestä aiheutuvien markkinabonusten ja -tappioiden jakamiseen), jotka ovat jo käytössä joillakin aloilla, kuten sokerialalla.

Perustana maatalousmarkkinoiden työryhmän työ

Kuulemisessa hyödynnetään komissaari Paul Hoganin tammikuussa 2016 perustamassa maatalousmarkkinoiden työryhmässä tehtyä työtä. Työryhmä esitti useita konkreettisia tapoja vahvistaa maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjussa, ja kuuleminen perustuu tälle työlle. Tarkoituksena on tuottaa tietoja komission tulevan työn tueksi.

Kuulemista ja palautetta varten on myös julkaistu alustava vaikutustenarviointi, jossa esitetään yksityiskohtaisesti mahdollisia toimintavaihtoehtoja, ja kaikista mahdollisista tulevista aloitteista elintarvikeketjun parantamiseksi tehdään täysimääräinen vaikutustenarviointi.

Kaikki komission tulevat ehdotukset tehdään myös yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista koskevan laajemman lähestymistavan mukaisesti.

Lisätietoja

Julkinen kuuleminen aloitteesta elintarvikeketjun parantamiseksi – pian saatavilla kaikilla EU-kielillä

Elintarvikeketjua koskeva alustava vaikutustenarviointi

Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen ja EU:n kuulemiset

IP/17/2521

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar