Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Към по-справедлива верига за доставки на храни: Европейската комисия очаква предложения

Брюксел, 16 август 2017 r.

Днес Европейската комисия започва обществена консултация в целия ЕС относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива.

Земеделски стопани, граждани и други заинтересовани страни се приканват да споделят своето виждане за функционирането на веригата за доставки на храни чрез онлайн консултация, която ще продължи до 17 ноември.

Налице са данни, че добавената стойност във веригата за доставки на храни не е справедливо разпределена между всички равнища на веригата, например поради разликите в преговорните позиции на малките и поради това по-уязвими оператори, към които спадат земеделските стопани и малките предприятия, и техните икономически по-силни и силно концентрирани търговски партньори.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: "Земеделските стопани са първата брънка във веригата и без тях не би имало храна за обработка, продажба и консумация. Констатираме обаче, че те все още често са най-слабото звено. С цел да преодолеем недостатъците по веригата за доставки на храни, ние предприемаме решителни действия в съответствие с дългогодишната позиция на Комисията за подпомагане на европейските земеделски стопани. Искам да окуража всички граждани, земеделски стопани и заинтересовани страни в ЕС да споделят своето виждане с нас, като използват настоящата онлайн консултация.“

Европейската комисия би искала да събере мнения, за да оцени необходимостта и целесъобразността на възможните мерки, които да се вземат на равнището на ЕС с цел да намери подход или да се вземат мерки за регулиране на нелоялните търговски практики по отношение на продуктите на хранително-вкусовата промишленост.

Комисията също така се стреми да оцени равнището на прозрачност на пазара по цялата верига и къде то би могло да се повиши. Като се има предвид необходимостта от известна степен на конкуренция, консултацията ще спомогне да се прецени дали е необходимо въвеждането на допълнителни мерки за прозрачност на пазара на ЕС.

На последно място, с въпросника се проучва нивото на интерес към сътрудничеството между производителите и използването на така наречените споразумения за споделяне на стойността (по-специално споделяне на пазарните печалби и загуби в резултат на промените в съответните пазарни цени), които вече се прилагат в някои сектори, например в този на захарта.

Използване на постиженията на работната група за селскостопанските пазари

Консултацията се основава на работата на Работната група за селскостопанските пазари (AMTF), създадена от комисаря Хоган през януари 2016 г. AMTF предложи редица конкретни мерки, с които да се засили позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни, а консултацията ще използва вече създаденото, за да информира Комисията относно работата, която ще трябва да се извърши в бъдеще.

С цел консултация и получаване на отзиви беше публикувана и оценка на въздействието от етапа на създаване с подробно описание на възможните варианти на политиката, като ще се извърши и цялостна оценка на въздействието на евентуална бъдеща инициатива за подобряване на веригата за доставки на храни.

Всякакви бъдещи предложения на Комисията ще бъдат съгласувани и с по-широкия подход за опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика.

За повече информация

Обществена консултация относно инициативата за подобряване на веригата за доставки на храни – скоро достъпна и всички езици на ЕС.

Оценка на въздействието от етапа на създаване относно веригата за доставки на храни

Участие в изготвянето на законодателството и Обществени консултации на ЕС

IP/17/2521

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar