Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Gospodarstvo usluga na usluzi Europljanima

Bruxelles, 10. siječnja 2017.

Komisija danas predstavlja ambiciozan i uravnotežen paket mjera kojima će se poduzećima i stručnjacima olakšati pružanje usluga bazi potencijalnih klijenata koja uključuje 500 milijuna ljudi u EU-u.

Nov poticaj uslužnom sektoru bit će od koristi potrošačima, tražiteljima zaposlenja i poduzećima te će stvoriti gospodarski rast diljem Europe

Kao dio plana djelovanja izloženog u Strategiji jedinstvenog tržišta današnji su prijedlozi ostvarenje političke obveze predsjednika Junckera da oslobodi sav potencijal jedinstvenog tržišta te ga učini polazištem za procvat europskih poduzeća u svjetskom gospodarstvu. Taj je cilj potvrdilo Europsko vijeće u svojim zaključcima iz prosinca 2015., lipnja 2016. i prosinca 2016. Predloženim se mjerama nastoji pružateljima usluga olakšati rješavanje administrativnih formalnosti, a državama članicama pomoći da utvrde zahtjeve koji stvaraju preveliko opterećenje ili su zastarjeli, a koje stručnjaci moraju ispuniti pri domaćem ili prekograničnom poslovanju. Umjesto izmjene postojećih propisa EU-a u području usluga Komisija želi osigurati njihovu bolju primjenu jer se pokazalo da bi se njihovom potpunom provedbom znatno potaklo gospodarstvo EU-a.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Prepreke trgovini uslugama prepreke su i konkurentnosti. Boljim iskorištavanjem jedinstvenog tržišta usluga europskim će se poduzećima pomoći pri otvaranju radnih mjesta i ostvarenju prekograničnog rasta te pružiti veći izbor usluga po povoljnijim cijenama, uz istodobno održavanje visokih standarda za potrošače i radnike. Danas predlažemo pojednostavnjenje postupaka za pružatelje prekograničnih usluga te nov i moderniji način da države članice surađuju u reguliranju svojih uslužnih sektora.”

Povjerenica Elżbieta Bieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, dodala je: „Usluge predstavljaju dvije trećine gospodarstva EU-a i u tom je sektoru otvoreno 90 % radnih mjesta. No jedinstveno tržište, taj vrijedan resurs koji se često uzima zdravo za gotovo, ne funkcionira pravilno kad je riječ o uslugama. Zbog toga propuštamo važan potencijal za rast i otvaranje radnih mjesta. Danas dajemo nov poticaj uslužnom sektoru kako bismo Europu učinili globalnim središtem za pružanje, kupovinu i razvoj novih usluga.”

Četiri su konkretne inicijative koje je Komisija danas donijela:

  • Nova europska e-kartica usluga: pojednostavnjeni elektronički postupak olakšat će pružateljima poslovnih usluga (npr. inženjerskim uredima, konzultantima za IT, organizatorima poslovnih sajmova) i pružateljima građevinskih usluga obavljanje administrativnih formalnosti potrebnih za pružanje usluga u inozemstvu. Pružatelji usluga jednostavno će komunicirati samo s jednim sugovornikom u svojoj matičnoj zemlji i na svojem jeziku. Sugovornik u matičnoj zemlji provjerava potrebne podatke i prosljeđuje ih državi članici domaćinu. Država članica domaćin zadržava trenutačnu ovlast da primjenjuje domaće regulatorne zahtjeve i odlučuje može li podnositelj zahtjeva pružati usluge na njezinu državnom području. E-kartica ne bi utjecala na postojeće obveze poslodavaca ili prava radnika.
  • Procjena proporcionalnosti nacionalnih propisa o profesionalnim uslugama: gotovo 50 milijuna ljudi – 22 % europske radne snage – radi u profesijama koje mogu obavljati samo osobe koje posjeduju odgovarajuće kvalifikacije, odnosno u kojima je upotreba profesionalnog naziva zaštićena, npr. farmaceuti ili arhitekti. Reguliranje se često jamči za niz profesija, primjerice one povezane sa zdravljem i sigurnošću. Međutim, zabilježeni su mnogi slučajevi u kojima nepotrebno opterećujuća i zastarjela pravila kvalificiranim kandidatima mogu nerazumno otežati pristup tim poslovima. To se događa i na štetu potrošača. EU ne regulira niti deregulira profesije, to ostaje u nacionalnoj nadležnosti. Međutim, na temelju prava EU-a država članica mora utvrditi jesu li novi nacionalni profesionalni zahtjevi potrebni i uravnoteženi. Kako bi osigurala usklađen i dosljedan pristup, Komisija predlaže da se pojednostavni i objasni postupak kojim države članice trebaju provesti sveobuhvatnu i transparentnu provjeru proporcionalnosti prije donošenja ili izmjene nacionalnih pravila o profesionalnim uslugama.
  • Smjernice za nacionalne reforme u reguliranju profesija: uzajamna evaluacija koju su države članice provele u razdoblju od 2014. do 2016. pokazala je da u državama članicama koje su otvorile svoja tržišta usluga (npr. Italija, Poljska, Portugal i Španjolska) sad postoji veći izbor usluga po povoljnijim cijenama te su za potrošače i radnike zadržani visoki standardi. Komisija danas daje smjernice za potrebe nacionalnih reformi u reguliranju profesionalnih usluga s velikim potencijalom za rast i radna mjesta, kao što su usluge arhitekata, inženjera, odvjetnika, računovođa, savjetnika za patente, posrednika u prometu nekretnina i turističkih vodiča. Države članice pozivaju se da procijene ostvaruju li se profesionalnim zahtjevima postavljeni nacionalni javnopolitički ciljevi. Tim se smjernicama nadopunjuju evaluacije u okviru Europskog semestra posebnim usmjerenjem na zahtjeve koji se primjenjuju na te profesije.
  • Bolje obavješćivanje o nacrtima nacionalnih zakona o uslugama: od država članica pravom EU-a već se zahtijeva da obavijeste Komisiju o nacrtima nacionalnih propisa o uslugama te tako izvršnim institucijama EU-a i ostalim državama članicama daju priliku da na početku postupka iznesu sumnje o mogućim nedosljednostima sa zakonodavstvom EU-a. Komisija danas predlaže poboljšanja tog mehanizma kako bi postupak bio što brži, djelotvorniji i transparentniji.

Kontekst

Iako usluge predstavljaju dvije trećine gospodarstva EU-a i u tom je sektoru otvoreno 90 % radnih mjesta, nisu ostvareni željeni rezultati. Rast je produktivnosti u uslužnom sektoru nizak i ostatak nas svijeta sustiže. Prepreke onemogućavaju otvaranje i širenje poduzeća te dovode do viših cijena i manjeg izbora za potrošače. Štoviše, uspjeh proizvodne industrije sve je više povezan s konkurentnošću usluga. Prepreke trgovini uslugama na jedinstvenom tržištu prepreke su i konkurentnosti proizvodne industrije EU-a. Kako bi se zaustavio taj trend i otvorila dodatna radna mjesta te ostvario rast, države članice moraju poticati razvoj gospodarstva usluga i bolje iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta usluga.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja – MEMO/17/11

Prijedlog za e-karticu usluga

Prijedlog postupka obavješćivanja o uslugama

Prijedlog provjere proporcionalnosti

Smjernice o preporukama za reformu reguliranja profesionalnih usluga

Factsheet

IP/17/23

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar